หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน แปลงวนเกษตร สวนสาธารณะ


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนสวนสาธารณะ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
จำนวน 70 รายการ
ปีเริ่มสวนสาธารณะเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2556 พระนครคีรี
    เขาวัง เพชรบุรี ต.คลองกระแชง, ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
2000 - 0 - 0
2554 สวนสาธารณะบ้านป่าป๋วย
    บ้านป่าป๋วย ม.3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
12 - 0 - 0
2554 สวนสาธารณะตำบลกุยบุรี
    ม.6 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
0 - 0 - 80
2554 สวนสาธารณะบ้านห้วยยาง
    บ้านห้วยยาง ม.1 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
20 - 0 - 0
2554 สวนสาธารณะตำบลหน้าเมือง
    ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
10 - 0 - 0
2553 สวนสาธารณะหนองพรุยน
    บ้านหนองพรุยน ม.6 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
120 - 0 - 0
2553 สวนสาธารณะหนองกุงใหญ่
    บ้านอนามัย ม.6 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
26 - 3 - 0
2552 สวนสาธารณะอ่างแม่ก้า
    บ้านตลาดขี้เหล็ก ม.1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
110 - 0 - 0
2552 สวนสาธารณะทับผึ้ง
    บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ ม.3 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
11 - 0 - 0
2552 สวนสาธารณะตำบลบางกระสอบ
    หมู่ 7 ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
9 - 0 - 0
2552 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
    เทศบาลตำบลเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
100 - 0 - 0
2552 สวนสาธารณะบ้านหนองกุง
    บ้านหนองกุง ม.5 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
26 - 2 - 0
2550 สวนสาธารณะตำบลพัฒนานิคม
    บ้านหนองนาใต้,หนองนาเหนือ,ห้วยบง,เกษตรพัฒนา หมู่ที่ 1-4 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
100 - 0 - 0
2550 สวนป่าเกดน้อมเกล้า
    บ้านใหม่ ม.2-3 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
18 - 0 - 0
2550 สวนสาธารณะตำบลช่องกุ่ม
    บ้านช่องกุ่ม ม.5 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
68 - 0 - 0
2550 สวนสาธารณะตำบลมาบตารอด
    บ้านมาบตารอด ม.7 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
60 - 0 - 0
2550 สวนสาธารณะตำบลชากพง
    บ้านมาบเหลาชะโอน ม.5 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
10 - 0 - 0
2550 สวนสาธารณะตำบลทุ่งหลวง
    บ้านพุยาง ม.12 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
5 - 0 - 0
2550 สวนสาธารณะตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
    บ้านถ้ำเขาเพดาน ม.7 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
5 - 0 - 0
2550 สวนสาธารณะตำบลป่าอ้อ
    บ้านเขาไม้นวน ม.10 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
14 - 0 - 0
2550 สวนสาธารณะตำบลหนองตะไก้
    บ้านสองคร ม.4 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
10 - 0 - 0
2550 สวนสาธารณะโคกตาโป้
    บ้านทรัพย์เจริญ ม.18 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
8 - 0 - 0
2550 สวนสาธารณะตำบลโคกภู
    บ้านโนนคอกวัว ม.8 ต.โคกภู่ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
13 - 0 - 0
2550 สวนสาธารณะตำบลตำแย
    บ้านอะลาง ม.6 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
6 - 0 - 0
2550 สวนสาธารณะตำบลหนองเหล่า
    บ้านหนองเหล่า ม.11 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
7 - 2 - 0
 
รวม
3,598-2-60
123
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :