หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 73 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองขัด
    บ้านคลองขัด (หมู่ 7) ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
896-0-49
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    บ้านหนองปรือ (หมู่ 5) ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-1-69
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองขวาง
    บ้านคลองขวาง (หมู่ 6) ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
279-3-22
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง
    บ้านหนองยาง (หมู่ 5) ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
122-2-34
2562 ป่าชุมชนบ้านชุมแสง
    บ้านชุมแสง (หมู่ 6) ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
118-0-32
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองพีด
    บ้านคลองพีด (หมู่ 10) ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
278-1-81
2562 ป่าชุมชนบ้านหินโค่ง
    บ้านหินโค่ง (หมู่ 9) ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองสน
    บ้านคลองสน (หมู่ 6) ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-2-80
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าโสม
    บ้านท่าโสม (หมู่ 1) ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
508-1-23
2562 ป่าชุมชนบ้านชายธง
    บ้านชายธง (หมู่ 2) ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-1-97
2561 ป่าชุมชนบ้านหินเพลิง
    บ้านหินเพลิง (หมู่ 11) ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
86-2-62
2561 ป่าชุมชนบ้านแหลมกลัด
    บ้านแหลมกลัด (หมู่ 2) ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
69-0-46
2561 ป่าชุมชนบ้านสะพานหิน (แปลงที่ 1-2)
    บ้านสะพานหิน (หมู่ 5) ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,072-1-49
2561 ป่าชุมชนบ้านสองห้อง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านสองห้อง (หมู่ 3) ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
336-1-68
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองพลุ
    บ้านคลองพลุ (หมู่ 7) ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
102-3-83
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาระกำ
    บ้านเขาระกำ (หมู่ 10) ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
898-2-72
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านมะม่วง
    บ้านมะม่วง (หมู่ 3) ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ และป่าเขาไฟไหม้) จ.ตราด
113-2-70
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งตอง
    ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ และป่าเขาไฟไหม้) จ.ตราด
51-3-15
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านด่านเนินสูง
    ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินเพิงทึบทิวเขาบรรทัด จ.ตราด
376-2-91
2559 ป่าชุมชนบ้านเจ็กแบ้
    บ้านเจ็กแบ้ (หมู่ 3) ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
211-2-72
2559 ป่าชุมชนบ้านเจ๊กแบ๊
    บ้านเจ๊กแบ๊ (หมู่ 3) ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
211-2-72
2559 บ้านหินดาษ
    บ้านหินดาษ (หมู่ 1) ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
77-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านมะนาว
    มะนาว (หมู่ 1) ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ และป่าเขาไฟไหม้) จ.ตราด
1,449-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าเส้น
    บ้านท่าเส้น (หมู่ 8) ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาบรรทัด จ.ตราด
153-0-29
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านตาพลาย
    ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ และป่าเขาไฟไหม้) จ.ตราด
33-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านเขามะพูด
    บ้านเขามะพูด (หมู่ 4) ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
121-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านมุมสงบ
    บ้านมุมสงบ (หมู่ 1) ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
278-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านแสนสุข
    บ้านแสนสุข (หมู่ 9) ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
74-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาพลู
    บ้านเขาพลู (หมู่ 8) ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่ากุ่ม และป่าห้วยแร้ง จ.ตราด
5,181-1-70
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเกลือ
    บ้านนาเกลือ (หมู่ 2) ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-0-58
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านจันทิ
    บ้านจันทิ (หมู่ 1) ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินเพิงทึบทิวเขาบรรทัด จ.ตราด
73-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านทางควาย
    บ้านทางควาย (หมู่ 4) ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
763-1-36
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านสวนใน
    บ้านสวนใน (หมู่ 9) ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมแสง จ.ตราด
33-2-3
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านวังตัก
    บ้านวังตัก (หมู่ 9) ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมแสง จ.ตราด
37-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคลองแอ่ง
    ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านตากแว้งล่าง
    บ้านตากแว้งล่าง (หมู่ 7) ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
42-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านตากแว้ง
    บ้านตากแว้ง (หมู่ 4) ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ และป่าเขาไฟไหม้) จ.ตราด
98-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทุ่งห้าวา
    บ้านทุ่งห้าวา (หมู่ 8) ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
89-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านตากแว้ง
    ตากแว้ง (หมู่ 5) ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
174-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วงพัฒนา
    ห้วงพัฒนา (หมู่ 7) ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
216-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกราด แปลงที่ 1-2
    ทุ่งกราด (หมู่ 8) ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
311-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเขาขาด
    บ้านเขาขาด (หมู่ 2) ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ และป่าเขาไฟไหม้) จ.ตราด
650-3-29
2549 ป่าชุมชนบ้านทับทิมสยาม 01
    ทับทิมสยาม 01 (หมู่ 7) ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
195-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านวงษ์พัฒนา
    บ้านวงษ์พัฒนา (หมู่ 4) ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
73-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านทับมะกอก
    ทับมะกอก (หมู่ 5) ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,426-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคลองม่วง
    คลองม่วง (หมู่ 9) ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
215-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านทางกลาง
    ทางกลาง (หมู่ 4) ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,386-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 7) ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-2-39
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองเตียน
    หนองเตียน (หมู่ 2) ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านเนินดินแดง
    เนินดินแดง (หมู่ 3) ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วงน้ำขาว(แปลงที่ 1-2)
    ห้วงน้ำขาว (หมู่ 4) ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
72-2-45
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านคันนา
    คันนา (หมู่ 5) ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
104-1-46
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านแหลมศอก
    แหลมศอก (หมู่ 6) ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหินดาษ
    หินดาษ (หมู่ 8) ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 พัฒนาป่าชุมชนบ้านดอนสูง
    ดอนสูง (หมู่ 5) ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-3-0
2546 พัฒนาป่าชุมชนบ้านธรรมชาติบน
    ธรรมชาติบน (หมู่ 5) ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 พัฒนาป่าชุมชนบ้านน้ำตก
    น้ำตก (หมู่ 5) ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
187-2-0
2546 พัฒนาป่าชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง
    ธรรมชาติล่าง (หมู่ 6) ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าจอด แปลงที่ 1-2
    ท่าจอด (หมู่ 7) ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-0-12
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านปากคลอง
    ปากคลอง (หมู่ 5) ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบางปิดล่าง
    บางปิดบน (หมู่ 2) ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านแหลมโป๊ะ
    แหลมโป๊ะ (หมู่ 1) ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอ่าวกรูด
    อ่าวกรูด (หมู่ 3) ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
422-2-58
2544 ป่าชุมชนบ้านบางกระดาน
    บางกระดาน (หมู่ 4) ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-3-0
2544 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านร่วมสุข
    บ้านร่วมสุข (หมู่ 6) ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตรอกเกษร
    ตรอกเกษร (หมู่ 2) ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกระบอก
    ทุ่งกระบอก (หมู่ 7) ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
130-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านรื่นรมย์สามัคคี
    รื่นรมย์สามัคคี (หมู่ 9) ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
99-0-0
2543 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านสระด่าง
    บ้านสระด่าง (หมู่ 8) ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2543 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านพรงสน
    บ้านพรงสน (หมู่ 8) ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2543 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่าวขาม
    บ้านอ่าวขาม (หมู่ 5) ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2543 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเปร็ดใน
    บ้านเปร็ดใน (หมู่ 2) ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2543 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านทุ่งวัว
    บ้านทุ่งวัว (หมู่ 6) ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
 
รวม
21,821-1-12 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :