หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 89 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองมั่ง
    บ้านหนองมั่ง (หมู่ 5) ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง จ.สระแก้ว
1,047-1-75
2561 บ้านยอดอุดม
    ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง จ.สระแก้ว
459-2-41
2561 บ้านเนินสมบูรณ์
    ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
711-3-91
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองผักแว่น
    ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง จ.สระแก้ว
141-3-65
2559 ป่าชุนบ้านหนองติม
    บ้านหนองติม (หมู่ 3) ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
388-3-20
2559 ป่าชุมชนป่ากลางเขาน้อย
    หนองติม (หมู่ 1), ตะลุมพุก (หมู่ 2) ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาพระยา จ.สระแก้ว
388-3-20
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 3) ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-3-10
2559 ป่าชุมชนบ้านตะลุมพุก
    ตะลุมพุก (หมู่ 2) ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า :
76-0-71
2559 ป่าชุมชนบ้านน้ำคำ
    น้ำคำ (หมู่ 1) ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง จ.สระแก้ว
42-2-75
2559 ป่าชุนบ้านท่าเเยก
    ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
22-1-82
2559 ป่าชุมชนบ้านสี่แยกหนองหัวช้าง
    สี่แยกหนองหัวช้าง (หมู่ 4) ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
71-0-88
2559 ป่าชุมชนบ้านโคกไม้งาม
    โคกไม้งาม (หมู่ 8) ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
181-1-95
2559 ป่าชุมชนบ้านช่องกุ่มน้อย
    ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ จ.สระแก้ว
735-1-77
2559 ป่าชุมชนบ้านโคกแซร์ออ
    โคกแซร์ออ (หมู่ 3) ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง จ.สระแก้ว
22-1-35
2559 ป่าชุมชนบ้านเขาสำพุง
    เขาสำพุง (หมู่ 12) ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้ จ.ปราจีนบุรี
49-1-72
2558 ป่าชุมชนบ้านทับทิมสยาม 03
    ทับทิมสยาม 03 (หมู่ 9) ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาพระยา จ.สระแก้ว, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
163-3-51
2558 ป่าชุมชนบ้านท่าระพา
    ท่าระพา (หมู่ 5) ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสักท่าระพา จ.สระแก้ว
38-0-78
2557 ป่าชุมชนบ้านใหญ่
    ใหญ่ (หมู่ 3) ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-1-20
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองผูกเต่าพัฒนา
    หนองผูกเต่าพัฒนา (หมู่ 13) ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-30
2557 ป่าชุมชนบ้านคลองสำอางค์
    คลองสำอางค์ (หมู่ 8) ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
140-3-59
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองผูกเต่าพัฒนา
    บ้านหนองผูกเต่าพัฒนา (หมู่ 13) ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า :
40-0-30
2556 ป่าชุมชนบ้านจิก
    จิก (หมู่ 7) ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
926-0-64
2556 ป่าชุมชนบ้านเหล่ากกโก
    ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า :
124-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญผล
    ใหม่เจริญผล (หมู่ 13) ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
186-3-26
2556 ป่าชุมชนบ้านหัวช้าง
    หัวช้าง (หมู่ 2) ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
493-2-12
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่
    หนองใหญ่ (หมู่ 3) ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง จ.สระแก้ว
324-2-93
2556 ป่าชุมชนบ้านคลองมะนาว
    คลองมะนาว (หมู่ 9) ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง จ.สระแก้ว
42-3-83
2555 ป่าชุมชนบ้านพร้าว
    พร้าว (หมู่ 1) ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,026-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านนางาม
    นางาม (หมู่ 3) ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวัฒนานคร จ.สระแก้ว
274-1-22
2553 ป่าชุมชนบ้านคลองอาราง
    คลองอาราง (หมู่ 16) ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-1-82
2552 ป่าชุมชนบ้านโนน
    บ้านโนน (หมู่ 3) ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง จ.สระแก้ว
66-3-53
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองเทา
    บ้านหนองเทา (หมู่ 2) ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
106-3-11
2552 ป่าชุมชนบ้านภักดีแผ่นดิน
    บ้านภักดีแผ่นดิน (หมู่ 8) ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-76
2552 ป่าชุมชนบ้านกุดผือ
    บ้านกุดผือ (หมู่ 4) ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,782-1-38
2552 ป่าชุมชนบ้านศิลารัตน์พัฒนา
    ศิลารัตน์พัฒนา (หมู่ 6), ศิลารัตน์พัฒนา (หมู่ 6) ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ จ.สระแก้ว
467-3-0
2552 ป่าชุมชนบ้านอ่างศิลา
    บ้านอ่างศิลา (หมู่ 5) ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,827-0-33
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองผักบุ้ง
    หนองผักบุ้ง (หมู่ 8) ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
527-3-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก (ผักบุ้ง)
    บ้านหนองเม็ก (หมู่ 2) ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
471-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเย็น
    บ้านวังน้ำเย็น (หมู่ 1) ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
50-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    บ้านโพธิ์ทอง (หมู่ 10) ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
331-1-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแก่งสะเดา
    ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า :
10-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองเรือ
    บ้านหนองเรือ (หมู่ 15), บ้านหนองเรือ (หมู่ 15) ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง จ.สระแก้ว
100-3-0
2550 ป่าชุมชนบ้านชัยพัฒนา
    ทุ่งมหาเจริญ (หมู่ 13) ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง จ.สระแก้ว
14-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคลองพัฒนา
    ทุ่งมหาเจริญ (หมู่ 12) ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง จ.สระแก้ว
10-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านซับมล
    ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า :
487-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเขาสิงโต
    เขาสิงโต (หมู่ 9) ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-3-45
2548 ป่าชุมชนบ้านคลองตะขบ
    คลองตะขบ (หมู่ 14) ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
208-2-20
2548 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า :
189-0-40
2547 ป่าชุมชนบ้านวังสุวรรณ
    วังสุวรรณ (หมู่ 12) ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านประสานมิตรพัฒนา
    ประสานมิตรพัฒนา (หมู่ 10) ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองไทย
    หนองไทย (หมู่ 7) ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันตะวา
    สันตะวา (หมู่ 16) ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองผักหนาม
    หนองผักหนาม (หมู่ 4) ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเบญจขร
    บ้านเบญจขร (หมู่ 4) ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
130-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบุกะสัง
    ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า :
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านน้อยนาคำ
    น้อยนาคำ (หมู่ 7) ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
72-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนดินแดง
    ดอนดินแดง (หมู่ 5) ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเขาภูทอง
    เขาภูทอง (หมู่ 15) ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้ จ.ปราจีนบุรี
42-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคลองตะเคียนชัย
    คลองตะเคียนชัย (หมู่ 5) ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง จ.สระแก้ว
40-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบัติ
    โนนสมบัติ (หมู่ 4) ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านช่องกุ่ม
    ช่องกุ่ม (หมู่ 1) ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-68
2546 ป่าชุมชนบ้านบุกะสัง
    บุกะสัง (หมู่ 3) ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านน้ำซับ
    น้ำซับ (หมู่ 1) ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองหมากฝ้าย
    หนองหมากฝ้าย (หมู่ 6) ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าช้าง
    ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า :
6-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า :
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนา
    ใหม่ไทยพัฒนา (หมู่ 6) ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
65-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแสงจันทร์
    แสงจันทร์ (หมู่ 13), แสงจันทร์ (หมู่ 13) ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองหมากนัด
    คลองหมากนัด (หมู่ 11), คลองหมากนัด (หมู่ 11), คลองหมากนัด (หมู่ 11) ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าแยก จ.สระแก้ว
37-0-54
2545 ป่าชุมชนบ้านพรสวรรค์
    พรสวรรค์ (หมู่ 3) ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำซับเจริญ
    น้ำซับเจริญ (หมู่ 7) ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านไทยสามัคคี
    ไทยสามัคคี (หมู่ 4) ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง จ.สระแก้ว
252-1-55
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวใต้
    หนองบัวใต้ (หมู่ 4) ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองหอย
    คลองหอย (หมู่ 5) ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
7-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกะสัง
    กะสัง (หมู่ 8) ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านซับม่วง
    ซับม่วง (หมู่ 2) ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแซร์ออ
    แซร์ออ (หมู่ 11) ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทัพหลวง
    ทัพหลวง (หมู่ 7) ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านประตูโขง
    ประตูโขง (หมู่ 10) ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านไร่สามศรี
    ไร่สามศรี (หมู่ 3) ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำฝน
    บ้านวังน้ำฝน (หมู่ 4) ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านมิตรสัมพันธ์
    บ้านมิตรสัมพันธ์ (หมู่ 13) ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองวังจิก
    บ้านคลองวังจิก (หมู่ 8) ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง จ.สระแก้ว
129-0-29
2543 ป่าชุมชนบ้านล็อคเก้า
    บ้านล็อคเก้า (หมู่ 1) ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสว่าง
    บ้านทุ่งสว่าง (หมู่ 8) ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าแก้ว
    บ้านหนองหญ้าแก้ว (หมู่ 9) ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านซับใหญ่
    บ้านซับใหญ่ (หมู่ 18) ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองผักขม
    บ้านคลองผักขม (หมู่ 8) ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสลองคอง
    บ้านสลองคอง (หมู่ 3) ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
 
รวม
17,442-0-89 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :