หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 154 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2559 ป่าชุมชนบ้านไผ่
    บ้านไผ่ (หมู่ 4) ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
336-3-23
2559 ป่าชุมชนบ้านก้านเหลือง
    ก้านเหลือง (หมู่ 5) ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
430-3-5
2559 ป่าชุมชนบ้านมะระ
    มะระ (หมู่ 12) ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
337-0-95
2559 ป่าชุมชนบ้านป่ายาง
    ป่ายาง (หมู่ 8) ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี จ.บุรีรัมย์
1,945-1-21
2559 ป่าชุมชนบ้านกาบอัก
    กาบอัก (หมู่ 11) ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
347-1-85
2559 ป่าชุมชนบ้านตะคร้อ
    ตะคร้อ (หมู่ 6) ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
313-3-48
2559 ป่าชุมชนบ้านเสม็ด
    เสม็ต (หมู่ 7) ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
479-0-86
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 3) ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
187-3-72
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 2) ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
66-0-39
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวขาว
    หนองบัวขาว (หมู่ 12) ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
107-2-84
2556 ป่าชุมชนบ้านถาวร
    ถาวร (หมู่ 1) ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
1,697-0-63
2556 ป่าชุมชนบ้านคลองต้อ
    คลองต้อ (หมู่ 7) ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
638-2-98
2556 ป่าชุมชนบ้านน้อยพัฒนา
    ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
604-0-24
2556 ป่าชุมชนบ้านน้อย
    น้อย (หมู่ 2) ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
1,026-0-75
2555 ป่าชุมชนบ้านนิคมเขต
    ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี จ.บุรีรัมย์
2,731-0-70
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองกราด
    ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี จ.บุรีรัมย์
244-2-5
2555 ป่าชุมชนบ้านดอนหวาย
    ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี จ.บุรีรัมย์
146-0-18
2554 ป่าชุมชนบ้านหินลาด
    หินลาด (หมู่ 6) ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
1,442-1-60
2553 ป่าชุมชนป่าเขาอังคาร บ้านโคกพลวง
    โคกพลวง (หมู่ 11) ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,037-3-36
2553 ป่าชุมชนป่าเขาอังคาร บ้านโคกมะค่าโหรน
    โคกมะค่าโหรน (หมู่ 12) ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
1,088-0-28
2553 ป่าชุมชนบ้านโคกมะค่าโหรน
    ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,187-1-25
2553 ป่าชุมชนป่าเขาอังคาร บ้านหนองม่วง
    หนองม่วง (หมู่ 10) ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
875-2-63
2553 ป่าชุมชนป่าเขาอังคาร เจริญสุข-สายบัว
    สายบัว (หมู่ 14) ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
3,432-0-99
2553 ป่าชุมชนป่าเขาอังคาร บ้านหนองทะยุง
    หนองทะยุง (หมู่ 11) ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
827-2-3
2553 ป่าชุมชนบ้านสี่เหลี่ยม
    สี่เหลี่ยม (หมู่ 2) ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก จ.บุรีรัมย์
1,246-2-63
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองเอียน
    บ้านหนองเอียน (หมู่ 3) ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก จ.บุรีรัมย์
460-0-0
2553 ป่าชุมชนป่าเขาอังคาร บ้านโคกสะอาด
    โคกสะอาด (หมู่ 13) ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
1,485-0-1
2552 ป่าชุมชนบ้านดากแดด
    บ้านตากแดด (หมู่ 8) ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
817-1-80
2551 ป่าชุมชนโคกหนองตะครอง
    หนองขมาน (หมู่ 1), โนนระเวียง (หมู่ 3), หนองโฮม (หมู่ 2), ถาวร (หมู่ 9) ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
2,980-2-81
2551 ป่าชุมชนบ้านกระเบื้อง
    กระเบื้อง (หมู่ 15) ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
138-1-53
2551 ป่าชุมชนบ้านปราสาททอง
    ปราสาททอง (หมู่ 11) ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
340-1-26
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองถนน
    หนองถนน (หมู่ 4) ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
667-0-67
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนศิลา
    โนนศิลา (หมู่ 9) ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก จ.บุรีรัมย์
463-2-64
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำใส
    หนองน้ำใส (หมู่ 9) ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละเวี้ย และป่าหนองน้ำขุ่น จ.บุรีรัมย์
15-2-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองตะลุมพุก
    หนองตะลุมพุก (หมู่ 7), หนองตะลุมพุก (หมู่ 3) ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก จ.บุรีรัมย์
3,426-0-76
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองตะคร้อ
    หนองตะคร้อ (หมู่ 3) ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู จ.บุรีรัมย์
149-3-62
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองสาม
    หนองสาม (หมู่ 6) ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู จ.บุรีรัมย์
131-1-39
2551 ป่าชุมชนบ้านโคกปราสาท
    โคกปราสาท (หมู่ 5) ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู จ.บุรีรัมย์
125-0-85
2551 ป่าชุมชนบ้านปราสาทอำนวย
    ปราสาทอำนวย (หมู่ 11) ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู จ.บุรีรัมย์
13-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนสุวรรณ
    โนนสุวรรณ (หมู่ 1) ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
46-1-46
2551 ป่าชุมชนบ้านโคกกระเบื้อง
    โคกกระเบื้อง (หมู่ 13) ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
369-0-39
2551 ป่าชุมชนบ้านไร่สมบูรณ์
    ไร่สมบูรณ์ (หมู่ 10) ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
143-1-96
2551 ป่าชุมชนบ้านไผ่งาม
    ไผ่งาม (หมู่ 12) ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
65-1-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองไข่เท่า
    หนองไข่เท่า (หมู่ 11) ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
47-1-37
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองเต็ง
    หนองเต็ง (หมู่ 6) ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
324-1-90
2550 ป่าชุมชนบ้านกระทุ่มเหนือ
    กระทุ่มเหนือ (หมู่ 15) ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
418-0-29
2550 ป่าชุมชนบ้านเริงแก้ว
    เริงแก้ว (หมู่ 8) ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
27-0-19
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม
    หนองกระทุ่ม (หมู่ 2) ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
74-0-91
2550 ป่าชุมชนบ้านกระโดน
    กระโดน (หมู่ 5) ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-2-89
2550 ป่าชุมชนตำบลดงอีจาน
    ดอนพัฒนา (หมู่ 9), ดอนตาอยู่ (หมู่ 2), ดงบัง (หมู่ 3), หนองตาเฮียง (หมู่ 5), หนองไทร (หมู่ 6), ม่วงงาม (หมู่ 7), หนองตาไก้ (หมู่ 8), ดงสันติ (หมู่ 10), ดอนเจริญ (หมู่ 11), ดงนคร (หมู่ 12), ดอนสมบูรณ์ (หมู่ 1), ดงเจริญ (หมู่ 4), ดงพัฒนา (หมู่ 13) ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
1,454-1-2
2549 ป่าชุมชนบ้านป่าสามัคคี
    ป่าสามัคคี (หมู่ 4) ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
21-1-11
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองกราด
    หนองกราด (หมู่ 5) ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
44-1-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกวัด
    โคกวัด (หมู่ 12) ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
81-1-37
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกมะม่วง
    โคกมะม่วง (หมู่ 3) ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
120-1-27
2549 ป่าชุมชนบ้านเสริมสุขพัฒนา
    เสริมสุขพัฒนา (หมู่ 20) ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเขาย้อยพัฒนา
    เขาย้อยพัฒนา (หมู่ 16) ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
15-1-89
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกเขาพัฒนา
    โคกเขาพัฒนา (หมู่ 10) ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
94-1-54
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองต้อ
    หนองต้อ (หมู่ 9) ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,071-1-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองต้อพัฒนา
    หนองต้อพัฒนา (หมู่ 18) ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
98-1-80
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกเขาหญ้าคา
    โคกเขาหญ้าคา (หมู่ 6) ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
43-3-17
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองตาด-หนองไผ่ดง
    หนองตาด (หมู่ 9), หนองไผ่ดง (หมู่ 13) ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
359-1-45
2548 ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    โคกสะอาด (หมู่ 5) ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
268-1-5
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองอ้อยช้าง
    หนองอ้อยช้าง (หมู่ 8) ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
536-0-39
2548 ป่าชุมชนบ้านย่างโปร่งสะเดา
    ยางโปร่งสะเดา (หมู่ 1) ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี จ.บุรีรัมย์
834-2-18
2548 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านหนองบัวแดง
    หนองบัวแดง (หมู่ 6) ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-2-11
2548 ป่าชุมชนบ้านจิกน้อย แปลงที่ 1-2
    จิกน้อย (หมู่ 4) ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเค็ง จ.บุรีรัมย์
881-3-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า
    หนองหว้า (หมู่ 12) ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-39
2548 ป่าชุมชนป่าสาธารณะโคกดินแดง
    หินกอง (หมู่ 11) ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
153-1-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    หนองแวง (หมู่ 14) ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-38
2548 ป่าชุมชนบ้านจิกใหญ่
    จิกใหญ่ (หมู่ 3) ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-3-0
2547 ป่าชุมชนป่าหนองขวาง
    หนองขวาง (หมู่ 1) ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
318-2-36
2547 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านจังหัน
    จังหัน (หมู่ 14) ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2547 ป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา(แปลงที่ 1-2)
    หนองเสม็ด (หมู่ 15) ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-2-54
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวถนน หนองกุง
    หนองกุง (หมู่ 10), หัวถนน (หมู่ 3) ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
203-0-70
2547 ป่าชุมชนป่าช้าฝายใหญ่
    โคกเพชร (หมู่ 2) ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-2-92
2547 ป่าช้าบ้านหนองหัวช้าง
    หนองหัวช้าง (หมู่ 11) ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
261-2-68
2547 ป่าชุมชนหนองขาย่างเฉลิมพระเกียรติ
    โคกก่อง (หมู่ 13) ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
253-3-24
2547 ป่าชุมชนพลังชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ
    โคกนาค (หมู่ 6), ท่าม่วง (หมู่ 10), หัวฝาย (หมู่ 5) ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
106-0-20
2547 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านคูบัว
    คูบัว (หมู่ 7) ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-57
2547 ป่าชุมชนราษฎร์รักแดนเฉลิมพระเกียรติ
    ราษฎร์รักแดน (หมู่ 9) ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
39-0-0
2547 ป่าชุมชนผไทรวมพลเฉลิมพระเกียรติฯ
    ผไทรวมพล (หมู่ 11) ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19-1-0
2547 ป่าชุมชนแท่นทัพไทยเฉลิมพระเกียรติฯ
    แท่นทัพไทย (หมู่ 10) ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
179-2-0
2547 ป่าชุมชนโคกหนองโคงวัวเฉลิมพระเกียรติ
    หนองปลิง (หมู่ 8), ห้วยมะไฟ (หมู่ 9) ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
469-3-0
2547 ป่าชุมชนหนองมะเขือเฉลิมพระเกียรติ(แปลงที่1-2)
    หนองสองห้อง (หมู่ 5) ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
119-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวหลวง
    หนองบัวหลวง (หมู่ 12) ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู จ.บุรีรัมย์, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
359-2-25
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกสำโรง
    โคกสำโรง (หมู่ 2) ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู จ.บุรีรัมย์
286-3-21
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกเพชร
    โคกเพชร (หมู่ 1) ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู จ.บุรีรัมย์
303-2-98
2547 ป่าชุมชนบ้านพะไลเฉลิมพระเกียรติ
    พะไล (หมู่ 2) ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
78-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพะไลพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ(แปลงที่ 1-2)
    พะไลพัฒนา (หมู่ 12) ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแฮด
    แฮด (หมู่ 5) ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2546 ป่าชุมชนโคกหนองแปน
    สระสี่เหลี่ยม (หมู่ 6) ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
228-0-0
2546 ป่าชุมชนมะพริก
    มะพริก (หมู่ 12) ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
120-0-0
2546 ป่าชุมชนป่าโคกหนองคู
    ขึ้ตุ่น (หมู่ 10) ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
197-0-0
2546 ป่าชุมชนป่าช้าหนองบอน
    หนองบอน (หมู่ 4) ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2546 ป่าชุมชนหนองทอง
    หนองตาด (หมู่ 9) ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
151-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกขวางตะวัน
    แสลงพัน (หมู่ 2) ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าริมฝั่งชี จ.บุรีรัมย์
1,800-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกหนองตะไก้
    ดงเย็น (หมู่ 4) ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-2-0
2545 ป่าชุมชนกาญจนาภิเษก
    โคกแร่ (หมู่ 2), โชคชัย (หมู่ 14) ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
450-0-0
2545 ป่าชุมชนละหานทราย
    โคกว่าน (หมู่ 1) ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
215-0-30
2545 ป่าชุมชนโคกใหญ่
    โคกสระ (หมู่ 3) ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
815-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสมจิต
    สมจิต (หมู่ 5) ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
882-2-0
2545 ป่าชุมชนโคกใหญ่หนองพระสรวล
    หนองหมี (หมู่ 6), หนองหมี (หมู่ 7) ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,721-2-0
2545 ป่าชุมชนป่าหนองหมี
    หนองตะครองน้อย (หมู่ 8) ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
251-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกอาชีพ
    หนองบัวรอง (หมู่ 1) ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกสนาม
    ยางน้อย (หมู่ 1) ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
140-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกอีลุม
    โนนขี้เกลือ (หมู่ 2) ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
205-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหัวสะพาน
    หัวสะพาน (หมู่ 5), หัวสะพาน (หมู่ 14) ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
214-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านแคน
    แคน (หมู่ 8) ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกหนองหว้า - โคกหนองโปร่ง
    หนองโดนน้อย (หมู่ 8) ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกหีบ
    กวางงอยพัฒนา (หมู่ 13) ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
510-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านหนองครก
    หนองครก (หมู่ 2) ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสระบัวทอง
    สระบัวทอง (หมู่ 13) ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-3-0
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านบุโพธิ์
    บุโพธิ์ (หมู่ 1) ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกโจดแปลง 2
    สระกอไทร (หมู่ 5) ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
119-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าหนองเสม็ด
    หนองดุม (หมู่ 3) ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
222-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกนกกระเรียน
    สงแดง (หมู่ 5), หนองแต้ (หมู่ 9) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
108-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองตาเปล่ง
    หนองตาเปล่ง (หมู่ 6) ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
316-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองเทา
    หนองเทา (หมู่ 8) ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู จ.บุรีรัมย์
750-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 4) ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
72-3-21
2545 ป่าชุมชนโคกเพชร
    กระชายใหญ่ (หมู่ 9) ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
890-0-0
2545 ป่าชุมชนโรงเรียนบ้านนาล้อม
    นาล้อม (หมู่ 13) ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านกระชายน้อย
    กระชายน้อย (หมู่ 15) ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-2-0
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านละเบิก
    ละเบิก (หมู่ 14) ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-0
2545 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
    หนองแต้ (หมู่ 3) ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
589-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    โพธิ์ทอง (หมู่ 14) ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
10-0-0
2544 ป่าชุมชนหนองเกวียนหล่ม
    หนองบัวลอง (หมู่ 10) ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
649-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านส้มโฮง
    ส้มโฮง (หมู่ 11) ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-88
2544 ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว
    สระแก้ว (หมู่ 6) ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-0
2544 ป่าชุมชนโสกบก
    โสกบก (หมู่ 4) ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแดงใหญ่
    แดงใหญ่ (หมู่ 1) ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
449-0-38
2544 ป่าชุมชนบ้านประชาสามัคคี
    ประชาสามัคคี (หมู่ 9) ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
172-2-15
2544 ป่าชุมชนหนองไผ่ล้อม
    หนองไผ่ล้อม (หมู่ 2) ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
134-2-82
2544 ป่าชุมชนบ้านทองหลาง
    ทองหลาง (หมู่ 3) ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
354-1-70
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งไผ่
    ทุ่งไผ่ (หมู่ 5) ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,460-3-89
2543 ป่าชุมชนบ้านจาน
    จาน (หมู่ 6) ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโคกสำราญ
    โคกสำราญ (หมู่ 10) ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
2,024-0-22
2543 ป่าชุมชนป่าโคกทะแยก
    ปทุมเมฆ (หมู่ 15), ปรือ (หมู่ 1), ปรุ (หมู่ 9), สระตะเคียน (หมู่ 2), หนองน้ำขุ่น (หมู่ 8) ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
720-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกกรวด
    หนองเสม็ด (หมู่ 13) ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าโคกใหญ่
    หนองไทร (หมู่ 1), หนองไทร (หมู่ 4), หนองไทร (หมู่ 5), หนองไทร (หมู่ 8), หนองไทร (หมู่ 9), หนองไทร (หมู่ 13) ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
459-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโคกปอแดง
    โคกปอแดง (หมู่ 14) ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9-0-92
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองเตียน
    หนองเตียน (หมู่ 3) ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี จ.บุรีรัมย์
717-0-71
2543 ป่าชุมชนบ้านสระหมู
    สระหมู (หมู่ 6) ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
271-0-9
2543 ป่าชุมชนหนองจันทร์แดง
    หนองจันทร์แดง (หมู่ 9) ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าโคกจบก
    หนองม่วง (หมู่ 1), หนองม่วง (หมู่ 9), หนองม่วง (หมู่ 12) ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
178-1-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองบอน
    หนองบอน (หมู่ 7) ต.ละลวด อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
618-1-32
2543 ป่าชุมชนบ้านละลวด
    ละลวด (หมู่ 3) ต.ละลวด อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
220-0-77
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 11) ต.ละลวด อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,353-1-71
2543 ป่าชุมชนบ้านโคกพะไล
    โคกพะไล (หมู่ 4) ต.ละลวด อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
843-1-60
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองพะอง
    หนองพะอง (หมู่ 2) ต.ละลวด อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
134-0-30
2543 ป่าชุมชนป่าเขาหินกอง
    โคกใหญ่ (หมู่ 5) ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
140-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าเขาลอย
    ดอนหนองแหน (หมู่ 2) ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
250-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าหนองหิน
    หนองหิน (หมู่ 4) ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านชุมแสง
    ชุมแสง (หมู่ 1) ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,289-0-0
2542 ป่าชุมชนป่าเขาคอก
    เขาคอก (หมู่ 1), เขาคอก (หมู่ 15), โคกกลอย (หมู่ 4), โคกกะนัง (หมู่ 6), โคกเศรษฐี (หมู่ 11), โนนสวรรค์ (หมู่ 13), ละหอกกระสัง (หมู่ 8), หนองตะโก (หมู่ 7), หนองมะกอก (หมู่ 12) ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,500-0-0
 
รวม
77,556-1-32 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :