หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 135 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2557 บ้านหนองดั่ง หมู่ 11 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
    หนองดั่ง (หมู่ 11) ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
784-1-60
2557 บ้านแย หมู่ 6 ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
    แย (หมู่ 6) ต.ดงมะยาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
120-3-43
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินกุง
    เนินกุง (หมู่ 6) ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-1-37
2556 บ้านเหล่าแก้วแมง หมู่ 5 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
    เหล่าแก้วแมง (หมู่ 5) ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
294-0-92
2556 บ้านหนองแมงดา หมู่ 3 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
    หนองแมงดา (หมู่ 3) ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
429-0-43
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนเมย
    ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
157-1-13
2555 โครงการป่าชุนชนบ้านโคกศรีบุญเรือง
    บ้านโคกศรีบุญเรือง (หมู่ 3) ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
57-2-9
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านภักดีเจริญ
    ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-1-17
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตาใกล้ หมู่ 3
    ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
161-1-8
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านแก้งกฐิน หมู่ 4
    ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
138-0-25
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านแก้งกฐิน หมู่ 5
    ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
202-0-64
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่ หมู่11
    ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
62-2-46
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านภูเขาขาม
    ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-3-90
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่ หมู่ 7
    ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-1-46
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าหนาด
    ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-0-22
2553 ป่าชุมชนบ้านเวียงหลวง
    บ้านเวียงหลวง (หมู่ 9) ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
94-2-90
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองแอวมอง แปลง 1-2
    บ้านหนองแอวมอง (หมู่ 7) ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
78-1-33
2553 ป่าชุมชนบ้านโนนค้อทุ่ง
    บ้านโนนค้อทุ่ง (หมู่ 5) ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
81-3-59
2553 ป่าชุมชนบ้านขุมเหล็ก
    บ้านขุมเหล็ก (หมู่ 2) ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
61-1-18
2552 ป่าชุมชนบ้านคำน้อยแปลง 1-2
    บ้านคำน้อย (32ไร่) (หมู่ 5) ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วย (แปลง58ไร่)
    บ้านห้วย (หมู่ 1) ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
58-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วย (47ไร่)
    บ้านห้วย(47ไร่) (หมู่ 1) ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านสว่างใต้
    บ้านสว่างใต้ (หมู่ 3) ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาผาง
    บ้านนาผาง (หมู่ 6) ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    บ้านหนองแสง (หมู่ 7) ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองข่า
    ป่าชุมชนบ้านหนองข่า (หมู่ 1) ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
327-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาหว้า
    บ้านนาหว้า (หมู่ 2) ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนิคม
    บ้านนิคม (หมู่ 5) ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านคำโพน(แปลง129ไร่)
    บ้านคำโพน(แปลง129ไร่) (หมู่ 3) ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
129-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านคำโพน(แปลง22ไร่)
    บ้านคำโพน(แปลง22ไร่) (หมู่ 3) ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโค้งอร่าม
    ป่าชุมชนบ้านโค้งอร่าม (หมู่ 2) ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
162-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโนนสำราญ
    บ้านโนนสำราญ (หมู่ 8) ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-0-0
2551 ป่าชุมชนสร้างถ่อนอก
    บ้านสร้างถ่อนอก (หมู่ 1) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
705-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสร้างถ่อใน
    บ้านสร้างถ่อใน (หมู่ 13) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,434-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนแคน
    บ้านโนนแคน (หมู่ 12) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
797-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสร้างถ่อนอก
    บ้านสร้างถ่อนอก (หมู่ 11) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,190-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    บ้านใหม่พัฒนา (หมู่ 10) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
986-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านนาคู
    บ้านนาคู (หมู่ 9) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,505-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคำน้อย
    บ้าคำน้อย (หมู่ 2) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,708-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนแคน
    บ้านโนนแคน (หมู่ 7) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
822-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองไหล
    บ้านหนองไหล (หมู่ 6) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,547-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคึมน้อย
    บ้านคึมน้อย (หมู่ 5) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
378-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคำข่า
    บ้านคำข่า (หมู่ 4) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,102-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสร้างถ่อใน
    บ้านสร้างถ่อใน (หมู่ 3) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
804-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองไหล
    บ้านหนองไหล (หมู่ 8) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
407-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองโน
    บ้านหนองโน (หมู่ 6) ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
83-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    บ้านโพนทอง (หมู่ 1) ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
189-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านน้อยดอกหญ้า
    บ้านน้อยดอกหญ้า (หมู่ 8) ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
52-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
    บ้านนาไร่ใหญ่ (หมู่ 8) ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองทับม้า
    หนองทับม้า (หมู่ 3) ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองทับม้า
    หนองทับม้า (หมู่ 12) ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
33-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองทับม้า
    หนองทับม้า (หมู่ 4) ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองคล้า
    บ้านหนองคล้า (หมู่ 9) ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
175-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาสะอาด
    บ้านนาสะอาด (หมู่ 7) ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,000-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านบก
    บ้านบก (หมู่ 14) ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
113-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหัวตะพาน
    บ้านหัวตะพาน (หมู่ 8) ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
72-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหัวตะพาน
    บ้านหัวตะพาน (หมู่ 7) ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
79-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหัวตะพาน
    บ้านหัวตะพาน (หมู่ 1) ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหัวลิง
    บ้านหนองหัวลิง (หมู่ 15) ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนหวาง
    บ้านโนนหวาง (หมู่ 2) ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
39-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคำปอแก้ว
    บ้านคำปอแก้ว (หมู่ 5) ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
22-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านไฮน้อย
    บ้านหนองไฮน้อย (หมู่ 9) ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านไฮน้อย
    บ้านหนองไฮน้อย (หมู่ 6) ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,800-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหิน
    บ้านหนองหิน (หมู่ 8) ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกก่ง
    บ้านโคกก่ง (หมู่ 1) ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
137-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองแมงดา
    บ้านหนองแมงดา (หมู่ 3) ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,500-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านนาอุดม
    ป่าชุมชนบ้านนาอุดม (หมู่ 7) ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
82-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านเหล่าเลิง
    ป่าชุมชนบ้านเหล่าเลิง (หมู่ 2) ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านไร่ขี
    ป่าชุมชนบ้านไร่ขี (หมู่ 5) ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านฟ้าห่วน
    ป่าชุมชนบ้านฟ้าห่วน (หมู่ 9) ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
83-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านก่อ
    ป่าชุมชนบ้านก่อ (หมู่ 2) ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
150-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านกุดปลาดุก
    ป่าชุมชนบ้านกุดปลาดุก (หมู่ 1) ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
401-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยร่องคำ
    ป่าชุมชนบ้านห้วยร่องคำ (หมู่ 10) ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโนนหนามแท่ง
    ป่าชุมชนบ้านโนนหนามแท่ง (หมู่ 1) ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโนนหนามแท่ง
    ป่าชุมชนบ้านโนนหนามแท่ง (หมู่ 10) ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
59-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโนนโพธิ์
    ป่าชุมชนบ้านโนนโพธิ์ (หมู่ 3) ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านนาหว้า
    ป่าชุมชนบ้านนาหว้า (หมู่ 5) ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านนาห้วยยาง
    ป่าชุมชนบ้านนาห้วยยาง (หมู่ 1) ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
114-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศิลา
    ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศิลา (หมู่ 11) ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านนาวัง
    ป่าชุมชนบ้านนาวัง (หมู่ 3) ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
43-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านดงสวาง
    ป่าชุมชนบ้านดงสวาง (หมู่ 10) ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านกุดน้ำคำ
    ป่าชุมชนบ้านกุดน้ำคำ (หมู่ 12) ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
72-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (หมู่ 8) ต.นาจิก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านเชือก
    ป่าชุมชนบ้านเชือก (หมู่ 4) ต.นาจิก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโคกค่าย
    ป่าชุมชนบ้านโคกค่าย (หมู่ 5) ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
90-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาดี
    นาดี (หมู่ 3) ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกุดปลาดุก
    กุดปลาดุก (หมู่ 1) ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
401-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านน้ำซับ
    บ้านน้ำซับ (หมู่ 5) ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
119-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเหล่าฝ้าย
    บ้านเหล่าฝ้าย (หมู่ 10) ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านศาลา
    บ้านศาลา (หมู่ 8) ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแมด
    บ้านแมด (หมู่ 3) ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านน้ำซับ
    บ้านน้ำซับ (หมู่ 6) ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสงยาง
    บ้านสงยาง (หมู่ 6) ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 2) ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 4) ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
62-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านปริญญา
    บ้านปริญญา (หมู่ 2) ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองหิน
    บ้านหนองหิน (หมู่ 4) ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองหิน
    บ้านหนองหิน (หมู่ 11) ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองคลอง
    บ้านหนองคลอง (หมู่ 6) ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเหล่ามันแกว
    บ้านเหล่ามัน (หมู่ 3) ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
415-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเหล่าน้อย
    บ้านเหล่าน้อย (หมู่ 2) ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    บ้านโนนสมบูรณ์ (หมู่ 6) ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกศรีบุญเรือง
    บ้านโคกศรีบุญเรือง (หมู่ 3) ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาสีนวล
    บ้านนาสีนวล (หมู่ 7) ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
115-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแก้งกฐิน
    บ้านแก้งกฐิน (หมู่ 4) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
150-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาคำ
    บ้านนาคำ (หมู่ 3) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาจิก
    บ้านนาจิก (หมู่ 1) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาหมอม้า
    บ้านนาหมอม้า (หมู่ 7) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
116-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโปโล
    บ้านโปโล (หมู่ 4) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านภูจำปา
    บ้านภูจำปา (หมู่ 8) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
476-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแก้งกฐิน
    บ้านแก้งกฐิน (หมู่ 5) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
223-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาหมอม้า
    บ้านนาหมอม้า (หมู่ 1) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
71-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าติ้ว
    บ้านป่าติ้ว (หมู่ 5) ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทวีผล
    บ้านทวีผล (หมู่ 6) ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคำโพน
    บ้านคำโพน (หมู่ 9) ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
288-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกุงชัย
    บ้านกุงชัย (หมู่ 10) ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
93-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคำไผ่
    บ้านคำไผ่ (หมู่ 8) ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยกระแสน
    บ้านห้วยกระแสน (หมู่ 7) ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านก้าวหน้าสามัคคี
    บ้านก้าวหน้าสามัคคี (หมู่ 6) ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
22-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาหนองแดง
    บ้านนาหนองแดง (หมู่ 6) ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเหล่าแก้วแมง
    บ้านเหล่าแก้วแมง (หมู่ 5) ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกจั๊กจั่น
    บ้านโคกจั๊กจัน (หมู่ 3) ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสงยาง
    บ้านสงยาง (หมู่ 6) ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยงูเหลือม
    บ้านห้วยงูเหลือม (หมู่ 5) ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านป่าก่อ
    บ้านป่าก่อ (หมู่ 4) ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแมงดา
    บ้านหนองแมงดา (หมู่ 3) ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดอนไร่
    บ้านดอนไร่ (หมู่ 7) ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดอนหมู
    บ้านดอนหมู (หมู่ 5) ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาอุดม
    บ้านนาอุดม (หมู่ 3) ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    บ้านหนองเม็ก (หมู่ 5) ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองลุมพุก
    บ้านหนองลุมพุก (หมู่ 12) ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
100-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาคำ
    บ้านนาคำ (หมู่ 4) ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเกษมสุข
    บ้านเกษมสุข (หมู่ 9) ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านภูเขาขาม
    บ้านภูเขาขาม (หมู่ 8) ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 2,3
    บ้านโสกใหญ่ (หมู่ 3), บ้านโสกใหญ่ (หมู่ 2) ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
 
รวม
36,948-3-15 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :