หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 208 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์ชัย
    เหล่าโพธิ์ชัย (หมู่ 2) ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
520-3-64
2562 ป่าชุมชนบ้านกุดเต่า
    กุดเต่า (หมู่ 7) ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านศรีสุข
    ศรีสุข (หมู่ 7) ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-0-33
2562 ป่าชุมชนบ้านพร้าว
    พร้าว (หมู่ 1) ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
245-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านถ้ำกลองเพล
    บ้านถ้ำกลองเพล (หมู่ 4) ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-3-29
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโป่งแค
    บ้านโป่งแค (หมู่ 3) ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
415-0-42
2562 ป่าชุมชนบ้านนาทม
    นาทม (หมู่ 4) ต. อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
84-2-81
2562 ป่าชุมชนบ้านกุดสะเทียน
    กุดสะเทียน (หมู่ 1) ต. อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
131-3-42
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนเสถียร
    โนนเสถียร (หมู่ 2) ต. อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
106-3-79
2562 ป่าชุมชนบ้านกุดแท่น
    กุดแท่น (หมู่ 7) ต. อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-1-48
2562 ป่าชุมชนบ้านนาชุมแสง
    นาชุมแสง (หมู่ 3) ต. อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-1-65
2562 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรีพัฒนา
    บ้านโพธิ์ศรีพัฒนา (หมู่ 14) ต. อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
78-1-61
2562 ป่าชุมชนบ้านศรีนคร
    บ้านศรีนคร (หมู่ 15) ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
58-0-90
2562 ป่าชุมชนบ้านสิบเก้าโปร่ง
    บ้านสิบเก้าโปร่ง (หมู่ 3) ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
82-0-23
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนหว้าทอง
    โนนหว้าทอง (หมู่ 1) ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
10-2-69
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสงวนพัฒนา
    บ้านโนนสงวนพัฒนา (หมู่ 9) ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
59-0-76
2562 ป่าชุมชนบ้านตะเคียนทอง
    ตะเคียนทอง (หมู่ 2) ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
12-1-82
2562 ป่าชุมบ้านหนองแวงพัฒนา
    หนองแวงพัฒนา (หมู่ 7) ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
78-3-43
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนทรายทอง
    บ้านโนนทรายทอง (หมู่ 8) ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
105-3-66
2562 ป่าชุมชนบ้านผาเสด็จ
    บ้านผาเสด็จ (หมู่ 7) ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
773-3-80
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองกุงแก้ว
    บ้านหนองกุงแก้ว (หมู่ 4) ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
242-0-29
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่านาดี
    บ้านเหล่านาดี (หมู่ 2) ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
136-0-27
2562 ป่าชุมชนบ้านทรายมูล
    บ้านทรายมูล (หมู่ 7) ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
64-0-57
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองอุ
    หนองอุ (หมู่ 6) ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
279-3-8
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่ทรายทอง
    บ้านใหม่ทรายทอง (หมู่ 1) ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-13
2562 ป่าชุมชนบ้านท่างาม
    บ้านท่างาม (หมู่ 9) ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-3-81
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านพิทักพัฒนา
    บ้านพิทักษ์พัฒนา (หมู่ 12) ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
183-3-22
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคูหาพัฒนา
    บ้านคูหาพัฒนา (หมู่ 7) ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
185-3-88
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 5) ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
111-0-21
2562 โครงการป่าหมู่บ้านบ้านราษฎร์เกษมศรี
    บ้านราษฎร์เกษมศรี (หมู่ 7) ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
74-3-15
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสำราญ
    บ้านโนนสำราญ (หมู่ 4) ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
310-3-67
2562 โครงการป่าชุมชนหนองบัวน้อย
    บ้านหนองบัวน้อย (หมู่ 4) ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
41-3-83
2562 โครงการป่าหมู่บ้านบ้านหนองเห็น
    ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
31-0-24
2562 ป่าชุมชนบ้านชมภูทอง
    บ้านชมภูทอง (หมู่ 10) ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
253-2-8
2562 โครงการป่าหมู่บ้านบ้านโนนชาด
    บ้านโนนชาด (หมู่ 5) ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
45-2-16
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดฮู
    บ้านกุดฮู (หมู่ 3) ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
30-1-3
2562 ป่าชุมชนบ้านนาเจริญ
    บ้านนาเจริญ (หมู่ 11) ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
671-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านวังหินซา
    บ้านวังหินซา (หมู่ 4) ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,705-1-17
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโชคชัย
    บ้านโชคชัย (หมู่ 8) ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
85-1-73
2562 ป่่าชุมชนบ้านภูวงศ์
    บ้านภูวงศ์ (หมู่ 2) ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
306-1-86
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกสาริกา
    บ้านโคกสาริกา (หมู่ 8) ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
309-2-76
2562 ป่าชุมชนบ้านนาสมนึก
    บ้านนาสมนึก (หมู่ 6) ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
329-3-19
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหินตั้ง
    บ้านหนองหินตั้ง (หมู่ 10) ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
150-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกสง่า
    โคกสง่า (หมู่ 6) ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
310-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านวังสำราญ
    บ้านวังสำราญ (หมู่ 2) ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-1-82
2562 ป่าชุมชนบ้านวังสำราญ
    วังสำราญ (หมู่ 12) ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
305-0-56
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    บ้านโคกสะอาด (หมู่ 4) ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
359-2-93
2562 ป่าชุมชนบ้านนาสมใจ
    นาสมใจ (หมู่ 7) ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-1-98
2562 ป่าชุมชนบ้านเก่ากลอย
    เก่ากลอย (หมู่ 1) ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
413-2-80
2562 ป่าชุมชนบ้านภูพระ
    บ้าภูพระ (หมู่ 7) ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
100-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนผักหวาน
    บ้านโนนผักหวาน (หมู่ 8) ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
659-0-1
2562 ป่าชุมชนบ้านมอเลี้ยว
    มอเลี้ยว (หมู่ 9) ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
492-0-48
2562 ป่าชุมชนบ้านซำขอนแก่น
    บ้านซำขอนแก่น (หมู่ 5) ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
86-1-41
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนธาตุพัฒนา
    บ้านโนนธาตุพัฒนา (หมู่ 5) ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
148-2-47
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าแดงงาม
    บ้านป่าแดงงาม (หมู่ 5) ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
172-3-60
2562 ป่าชุมชนบ้านสนามชัย
    บ้านสนามชัย (หมู่ 6) ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
1,019-2-51
2562 ป่าชุมชนบ้านโพธฺิ์คำ
    บ้านโพธิ์ค้ำ (หมู่ 2) ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
268-0-50
2562 ป่าชุมชนบ้านโสกก้านเหลือง
    โสกก้านเหลือง (หมู่ 5) ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
96-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    บ้านโนนสว่าง (หมู่ 3) ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
59-2-29
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกม่วงชุม
    บ้านโคกม่วงชุม (หมู่ 4) ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-48
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนตาล
    บ้านโนนตาล (หมู่ 2) ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-98
2562 ป่าชุมชนบ้านโสกแคน
    โสกแคน (หมู่ 2) ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-1-43
2562 ป่าชุมชนบ้านนาแพง
    บ้านนาแพง (หมู่ 4) ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
72-0-78
2562 ป่าชุมชนบ้านนาคำเหนือ
    บ้านนาคำเหนือ (หมู่ 14) ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
129-1-87
2562 ป่าชุมชนบ้านสุขเกษม
    บ้านสุขเกษม (หมู่ 4) ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
73-3-10
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    บ้านห้วยทราย (หมู่ 1) ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
341-1-57
2562 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำขาว
    บ้านวังน้ำขาว (หมู่ 8) ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
42-1-38
2562 ป่าชุมชนบ้านนาลาดควาย
    นาลาดควาย (หมู่ 2) ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า :
17-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    บ้านโคกกลาง (หมู่ 8) ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า :
433-0-4
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่หนองปลาขาว
    บ้านใหม่หนองปลาขาว (หมู่ 9) ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-13
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนเข็ม
    บ้านดอนเข็ม (หมู่ 2) ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-29
2562 ป่าชุมชนบ้านข่าใหญ่
    ข่าใหญ่ (หมู่ 3) ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
230-0-15
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนหัน
    ดอนหัน (หมู่ 10) ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-0-39
2562 ป่าชุมชนบ้านธาตุใหม่พัฒนา
    ธาตุใหม่พัฒนา (หมู่ 13) ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
41-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 8) ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
154-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    โนนสว่าง (หมู่ 5) ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
151-3-4
2561 ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว
    สระแก้ว (หมู่ 19) ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
22-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 3) ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
175-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านศรีอุดม
    ศรีอุดม (หมู่ 11) ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
160-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาหว้า
    ยางหล่อ (หมู่ 14) ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
197-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านทองดีพัฒนา
    ทองดีพัฒนา (หมู่ ) ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
236-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนารุ่งเรือง
    นารุ่งเรือง (หมู่ 11) ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
568-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาสำราญ
    นาสำราญ (หมู่ 6) ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
340-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านศรีหนองกุง
    ศรีหนองกุง (หมู่ 12) ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
240-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่ทานตะวัน
    ใหม่ทานตะวัน (หมู่ 13) ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
140-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนปอแดง
    โนนปอแดง (หมู่ 2) ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
652-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนอุดม
    โนนอุดม (หมู่ 6) ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
228-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนปอแดง
    โนนปอแดง (หมู่ 11) ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
797-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนงาม
    โนนงาม (หมู่ 2) ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
420-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแสงอรุณ
    แสงอรุณ (หมู่ 13) ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
111-3-0
2561 ป่าชุมชนบ้านวิจิตรพัฒนา
    วิจิตรพัฒนา (หมู่ 10) ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
43-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองเจริญ
    คลองเจริญ (หมู่ 5) ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
110-3-0
2561 ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว
    สระแก้ว (หมู่ 9) ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
192-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกนกพัฒนา
    โคกนกพัฒนา (หมู่ 7) ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
153-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองเจริญ
    คลองเจริญ (หมู่ 6) ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
206-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองค้อ
    หนองค้อ (หมู่ 3) ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
241-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนมะค่า
    ดอนมะค่า (หมู่ 6) ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
203-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาแก
    นาแก (หมู่ 7) ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
297-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนภูทอง
    โนนภูทอง (หมู่ 1) ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
349-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านภูเขาวง
    ภูเขาวง (หมู่ 5) ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
226-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงคำ
    บ้านหนองแวงคำ (หมู่ 6) ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
246-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านภูหลาว
    ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
404-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองงูเหลือม
    หนองงูเหลือม (หมู่ 3) ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน จ.หนองบัวลำภู
138-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเขียน
    หนองนกเขียน (หมู่ 7) ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน จ.หนองบัวลำภู
23-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดงบาก
    ดงบาก (หมู่ 10) ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเก้า จ.หนองบัวลำภู
112-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนิคมศรีวิไล
    นิคมศรีวิไล (หมู่ 9) ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน จ.หนองบัวลำภู
18-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวเงิน
    หนองบัวเงิน (หมู่ 3) ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงป่งสัง
    หนองแวงป่งสัง (หมู่ 4) ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนิคมหนองจาน
    นิคมหนองจาน (หมู่ 7) ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกแก่นช้าง
    โคกแก่นช้าง (หมู่ 3) ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,808-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเสาเล้า
    เสาเล้า (หมู่ 6) ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,994-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านภูพานทอง
    ภูพานทอง (หมู่ 2) ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
570-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนหวาย
    โนนหวาย (หมู่ 7) ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
61-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรีสำราญ
    โพธิ์ศรีสำราญ (หมู่ 13) ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
77-3-23
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนม่วง
    โนนม่วง (หมู่ 9) ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
130-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหัวนา
    หัวนา (หมู่ 1) ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-1-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    โนนสวรรค์ (หมู่ 4) ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนนาดี
    ดอนนาดี (หมู่ 7) ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
190-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกกุงใต้
    โคกกุงใต้ (หมู่ 12) ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า :
55-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนขมิ้น
    โนนขมิ้น (หมู่ 1) ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
383-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านศรีสง่าเมืองเหนือ
    ศรีสง่าเมืองเหนือ (หมู่ 10) ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองบัว จ.หนองบัวลำภู
656-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านอ่างบูรพา
    อ่างบูรพา (หมู่ 5) ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
105-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านภูดินทอง
    ภูดินทอง (หมู่ 13) ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
255-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนาด่าน
    บ้านนาด่าน (หมู่ 1) ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
467-3-67
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านส้มป่อย
    บ้านส้มป่อย (หมู่ 2) ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
1,022-2-50
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกนาเหล่า หมู่ที่ 5
    บ้านโคกนาเหล่า (หมู่ 5) ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
943-1-68
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านเชียงฮาย
    บ้านเชียงฮาย (หมู่ 3) ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
662-0-80
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกนาเหล่า หมู่ที่ 2
    ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
944-0-68
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนป่าหว่าน
    ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
1,323-3-75
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเอี่ยน
    หนองเอี่ยน (หมู่ 9) ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
248-0-60
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านนาสุรินทร์
    บ้านนาสุรินทร์ (หมู่ 7) ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
796-1-48
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองสิม
    บ้านหนองสิม (หมู่ 1) ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านโคกหนองบัว
    โคกหนองบัว (หมู่ 5) ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
390-3-8
2556 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    โคกสว่าง (หมู่ 8) ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านวังปลาป้อม
    บ้านวังปลาป้อม (หมู่ 3) ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
604-1-20
2556 ป่าชุมชนบ้านผาสวรรค์
    บ้านผาสวรรค์ (หมู่ 8) ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
304-3-68
2556 ป่าชุมชนบ้านฝายแดง
    บ้านฝายแดง (หมู่ 7) ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,162-3-52
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงด่าน
    ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
559-1-28
2556 ป่าชุมชนบ้านผาสุก
    ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
279-3-60
2556 บ้านหนองหัวช้าง
    บ้านหนองหัวช้าง (หมู่ 6) ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโนนศิลา
    ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
189-0-0
2552 บ้านหนองด้วง
    ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
1,714-0-0
2552 บ้านครองเจริญ หมู่ 8 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง
    ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
112-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกกทัน
    ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
121-0-0
2552 บ้านโนนประดู่ หมู่ 5 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง
    โนนประดู่ (หมู่ 5) ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
221-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยหาน
    ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
364-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านซำภูทอง
    ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-3-56
2551 ป่าชุมชนบ้านน้ำกง
    ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
106-1-8
2551 ป่าชุมชนบ้านต่างแคน
    ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
456-2-11
2551 บ้านสุขสำราญ
    ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
227-3-19
2551 บ้านคายสว่าง
    ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
81-0-61
2551 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
81-0-61
2551 ป่าชุมชนบ้านเซิน
    ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
129-0-55
2550 ป่าชุมชนบ้านบางพระจันทร์
    ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
60-0-0
2550 บ้านนาเจริญ
    ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรีสะอาด
    ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
150-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
150-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโปร่งเหนือ
    ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
700-0-0
2550 บ้านสวนสวรรค์
    ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
500-0-0
2548 ส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนบ้านวังไฮ หมู่ที่ 5
    วังไฮ (หมู่ 5) ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
190-0-0
2548 ส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนข่า
    โนนข่า (หมู่ 7) ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
227-0-0
2548 ส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนบ้านสมสนุก หมู่ที่ 14
    สมสนุก (หมู่ 14) ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
144-3-0
2548 ป่าชุมชนบ้านค่ายสว่าง
    ค่ายสว่าง (หมู่ 6) ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
219-0-0
2548 ส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนบ้านดอนข่า หมู่ที่ 5
    ดอนข่า (หมู่ 5) ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านนาดี
    นาดี (หมู่ 1) ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
87-1-20
2548 ส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนบ้านแก
    แก (หมู่ 6) ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-0-0
2547 ส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองสวรรค์
    หนองสวรรค์ (หมู่ 1) ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-3-0
2547 ส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองหว้าใหญ่
    หนองหว้าใหญ่ (หมู่ 1) ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2547 ส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกสวรรค์
    โคกสวรรค์ (หมู่ 4) ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
103-0-0
2546 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    โนนสะอาด (หมู่ 1) ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-0-0
2546 พัฒนาป่าชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
    ทุ่งโพธิ์ (หมู่ 5) ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
110-0-0
2546 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนคูณ
    โนนคูณ (หมู่ 4) ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
107-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านค้อใหม่
    ค้อใหม่ (หมู่ 4) ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาดินดำ
    นาดินดำ (หมู่ 10) ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
884-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาส้มโฮง
    นาส้มโฮง (หมู่ 5) ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
106-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหม่าน
    หม่าน (หมู่ 8) ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
106-2-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านท่าโพธิ์ชัย
    ท่าโพธิ์ชัย (หมู่ 14) ต.โคกม่วง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
142-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนยาง
    ดอนยานาง (หมู่ 3) ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนอุดม
    โนนอุดม (หมู่ 8) ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
306-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านยางหลวงเหนือ
    ยางหลวงเหนือ (หมู่ 4) ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-0-0
2546 ปาชุมชนบ้านหนองแต้
    หนองแต้ (หมู่ 4) ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านขอบเหล็ก
    ขอบเหล็ก (หมู่ 5) ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านกุดกวางสร้อย
    กุดกวางสร้อย (หมู่ 2) ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านโนนสูง
    โนนสูง (หมู่ 6) ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหินสิ่ว
    หินสิ่ว (หมู่ 3) ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
87-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านป่าคา
    ป่าคา (หมู่ 4) ต.โคกม่วง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
41-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาอ่าง
    นาอ่าง (หมู่ 3) ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านข้องโป้
    ข้องโป้ (หมู่ 5) ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านค้อ
    ค้อ (หมู่ 6) ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
49-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกกุง
    โคกกุง (หมู่ 8) ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านห้วยบง
    ห้วยบง (หมู่ 3) ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกม่วง
    โคกม่วง (หมู่ 4) ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
124-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนากอก
    นากอก (หมู่ 1) ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
58-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองจอกโนนภูทอง
    โนนภูทอง (หมู่ 4) ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยเตย
    ห้วยเตย (หมู่ 3) ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
44-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    โนนสูง (หมู่ 8) ต.โคกม่วง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
    หนองสองห้อง (หมู่ 10) ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 11) ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านวังคูณ
    บ้านวังคูณ (หมู่ 17) ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
34-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านวังแคน
    บ้านวังแคน (หมู่ 6) ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านมอเหนือ
    บ้านมอเหนือ (หมู่ 5) ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    บ้านหนองแสง (หมู่ 3) ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย
    แพ็กเฟื้อย (หมู่ 5) ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านค้อ
    บ้านค้อ (หมู่ 1) ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนยาว
    บ้านโนนยาว (หมู่ 7) ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองหว้า
    บ้านหนองหว้า (หมู่ 7) ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านกู่ทอง
    บ้านกู่ทอง (หมู่ 10) ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
 
รวม
57,335-2-71 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :