หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 441 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนบ้านนาคำ
    นาคำ (หมู่ 12) ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
54-0-23
2562 ป่าชุมชนบ้านนาคำใหญ่
    นาคำใหญ่ (หมู่ 6) ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
-
2562 ป่าชุมชนบ้านนาคำน้อย
    นาคำน้อย (หมู่ 10) ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
167-1-81
2562 ป่าชุมชนบ้านวังแข้
    วังแข้ (หมู่ 3) ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
90-3-78
2562 ป่าชุมชนบ้านเชียงดี
    เชียงดี (หมู่ 3) ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-3-4
2562 ป่าชุมชนบ้านวังเลา
    วังเลา (หมู่ 1) ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
18-0-70
2562 ป่าชุมชนบ้านปากเจียง
    ปากเจียง (หมู่ 6) ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
4-1-20
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนทอง
    โนนทอง (หมู่ 7), โนนทอง (หมู่ 10) ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
17-0-47
2562 ป่าชุมชนบ้านนาเมืองทอง
    นาเมืองทอง (หมู่ 11) ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
38-1-30
2562 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์
    บ้านโพธิ์ (หมู่ 5) ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-1-86
2562 ป่าชุมชนบ้านนาทรายศรีวิไล
    นาทรายศรีวิไล (หมู่ 9), นาทราย (หมู่ 1), น้ำรอด (หมู่ 2) ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-3-75
2562 ป่าชุมชนบ้านนายม
    บ้านนายม (หมู่ 10) ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไผท และป่าโคกไม้งาม จ.อุดรธานี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-3-96
2562 ป่าชุมชนบ้านวังบง
    วังบง (หมู่ 5) ต. อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
68-1-13
2562 ป่าชุมชนบ้านนาแค
    นาแค (หมู่ 1) ต. อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-2-44
2562 ป่าชุมชนบ้านกลางใหญ่
    กลางใหญ่ (หมู่ 10) ต. อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
125-2-11
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนตาแสง
    โนนตาแสง (หมู่ 11), โนนตาแสง (หมู่ 6) ต. อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-1-50
2562 ป่าชุมชนบ้านคำบอน
    คำบอน (หมู่ 10) ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
436-1-21
2562 ป่าชุมชนบ้านคำม่วง
    คำม่วง (หมู่ 4) ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-40
2562 ป่าชุมชนบ้านไทยสมพร
    ไทยสมพร (หมู่ 5) ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
1,501-1-98
2562 ป่าชุมชนบ้านดงสวรรค์
    ดงสวรรค์ (หมู่ 18) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
244-1-70
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนทองหลาง
    โนนทองหลาง (หมู่ 2) ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-1-73
2562 ป่าชุมชนบ้านมีชัย
    มีชัย (หมู่ 8) ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-91
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแก
    หนองแก (หมู่ 10) ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-79
2562 ป่าชุมชนบ้านเขือน้ำ
    เขือน้ำ (หมู่ 1) ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-3-52
2562 ป่าชุมชนบ้านเทื่อม
    เทื่อม (หมู่ 3) ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
158-3-76
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    โนนสะอาด (หมู่ 4), โนนสะอาด (หมู่ 15) ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ำ จ.อุดรธานี
63-1-38
2562 ป่าชุมชนบ้านชัยเจริญ
    ชัยเจริญ (หมู่ 4) ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-2-36
2562 ป่าชุมชนบ้านดงหมู
    ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-1-9
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนตาล
    ดอนตาล (หมู่ 12) ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ำ จ.อุดรธานี
101-3-15
2562 ป่าชุมชนบ้านนาเตย
    นาเตย (หมู่ 10) ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-3-15
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนตาล
    ดอนตาล (หมู่ 7) ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-2-95
2562 ป่าชุมชนบ้านดงบัง
    ดงบัง (หมู่ 8) ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-17
2562 ป่าชุมชนบ้านนาไฮ
    ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-1-39
2562 ป่าชุมชนบ้านหินตั้ง
    หินตั้ง (หมู่ 5) ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-3-40
2562 ป่าชุมชนบ้านแดง
    บ้านแดง (หมู่ 8) ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-2-14
2562 ป่าชุมชนบ้านม่วง
    ม่วง (หมู่ 11), ม่วง (หมู่ 15) ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-1-90
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกก่อง
    โคกก่อง (หมู่ 11) ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
43-3-45
2562 ป่าชุมชนบ้านจอมศรี
    จอมศรี (หมู่ 1) ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-2-63
2562 ป่าชุมชนบ้านตาดน้ำผุ
    ตาดน้ำผุ (หมู่ 8), ห้วยศิลาผาสุข (หมู่ 5) ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
463-2-77
2562 ป่าชุมชนบ้านลาดหอคำ
    ลาดหอคำ (หมู่ 6) ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
26-3-31
2562 ป่าชุมชนบ้านสระคลองพัฒนา
    สระครองพัฒนา (หมู่ 3) ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
377-3-5
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหัวคู
    หนองหัวคู (หมู่ 11) ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-0-44
2562 ป่าชุมชนบ้านนางาม
    นางาม (หมู่ 7), นางาม (หมู่ 9) ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
417-3-53
2562 ป่าชุมชนบ้านเท่อเล่อ
    เท่อเล่อ (หมู่ 6) ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-2-6
2562 ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
    สันติสุข (หมู่ 2) ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
3-0-43
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสง่า
    โนนสง่า (หมู่ 5) ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-3-65
2562 ป่าชุมชนบ้านแหลมทองพัฒนา
    แหลมทองพัฒนา (หมู่ 4) ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
3-0-8
2562 ป่าชุมชนบ้านโพน
    โพน (หมู่ 4) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-1-16
2562 ป่าชุมชนบ้านนาเก็น
    นาเก็น (หมู่ 3) ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
35-1-40
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    หนองแวง (หมู่ 1) ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
56-3-36
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำซึมน้อย
    น้ำซึมน้อย (หมู่ 4), น้ำซึมกลาง (หมู่ 10) ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-1-45
2562 ป่าชุมชนบ้านแท่น
    แท่น (หมู่ 10) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
157-2-5
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนผางาม
    โนนผางาม (หมู่ 11), หนองน้ำขุ่น (หมู่ 6) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
32-1-17
2562 ป่าชุมชนบ้านผากลางนา
    ผากลางนา (หมู่ 3) ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-3-34
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 2) ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-3-98
2562 ป่าชุมชนบ้านโพนทัน
    โพนทัน (หมู่ 6) ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-3-33
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนยางพัฒนา
    โนนยางพัฒนา (หมู่ 17) ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-3-65
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองลุมพุก
    หนองลุมพุก (หมู่ 12) ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตำบลเชียงหวาง ป่าตำบลเพ็ญ และป่าตำบลสุมเส้า จ.อุดรธานี
7-0-25
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนแดง
    ดอนแดง (หมู่ 10) ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-1-35
2562 ป่าชุมชนบ้านศรีบุญเรือง
    บ้านศรีบุญเรือง (หมู่ 6) ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-1-38
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเขียน
    บ้านหนองนกเขียน (หมู่ 3) ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-1-92
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าก้าว
    ป่าก้าว (หมู่ 4) ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-1-76
2562 ป่าชุมชนบ้านดงใหญ่
    ดงใหญ่ (หมู่ 3) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตำบลเชียงหวาง ป่าตำบลเพ็ญ และป่าตำบลสุมเส้า จ.อุดรธานี
31-3-5
2562 ป่าชุมชนบ้านดงใหญ่พัฒนา
    ดงใหญ่พัฒนา (หมู่ 12) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-1-14
2562 ป่าชุมชนบ้านโพนเลา
    โพนเลา (หมู่ 7) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
137-3-11
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแสนตอ
    หนองแสนตอ (หมู่ 7) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-1-68
2562 ป่าชุมชนบ้านนาพระ
    นาพระ (หมู่ 4) ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-1-6
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองผง
    หนองผง (หมู่ 5) ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-3-70
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองไชยวาน
    หนองไชยวาน (หมู่ 1) ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-3-47
2562 ป่าชุมชนบ้านยาง
    ยาง (หมู่ 3) ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
77-2-42
2562 ป่าชุมชนบ้านข่า
    ข่า (หมู่ 6) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
78-1-70
2562 ป่าชุมชนบ้านจอมตาลเหนือ
    จอมตาลเหนือ (หมู่ 7) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
84-1-56
2562 ป่าชุมชนบ้านจอมศรี
    จอมศรี (หมู่ 1) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
146-0-32
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนดู่
    โนนดู่ (หมู่ 9) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-2-24
2562 ป่าชุมชนบ้านจอมตาลใต้
    จอมตาลใต้ (หมู่ 13) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-2-5
2562 ป่าชุมชนบ้านนาดี
    นาดี (หมู่ 8), นาดี (หมู่ 10) ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปะโค ป่าโพธิ์ศรีสำราญ และป่าแสงสว่าง จ.อุดรธานี, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
185-0-74
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยเวียงงาม
    ห้วยเวียงงาม (หมู่ 8) ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
10-1-75
2562 ป่าชุมชนบ้านนายูง
    นายูง (หมู่ 1), นายูง (หมู่ 9) ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
19-2-73
2562 ป่าชุมชนบ้านนาคลัง
    นาคลัง (หมู่ 10) ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
6-0-25
2562 ป่าชมชนบ้านนาชมภู
    นาชมภู (หมู่ 8) ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
77-1-85
2562 ป่าชุมชนบ้านดู่เหนือ
    ดู่เหนือ (หมู่ 10) ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-96
2562 ป่าชุมชนบ้านบ่อน้อย
    บ้านบ่อน้อย (หมู่ 11) ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
64-1-77
2562 ป่าชุมชนบ้านกลิ้งคำ
    กลิ้งคำ (หมู่ 10), คำกลิ้ง (หมู่ 3), ศรีวิไล (หมู่ 5) ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
115-0-76
2562 ป่าชุมชนบ้านดงเจริญ
    ดงเจริญ (หมู่ 7) ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-1-33
2562 ป่าชุมชนบ้านนาทาม
    นาทาม (หมู่ 9) ต.นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านเชียงพัง
    เชียงพัง (หมู่ 2), ดงยาง (หมู่ 7) ต.นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
61-0-51
2562 ป่าชุมชนบ้านดงผักหนาม
    ดงผักหนาม (หมู่ 8) ต.นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-47
2562 ป่าชุมชนบ้านน้อยลำภู
    บ้านน้อยลำภู (หมู่ 9) ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ จ.อุดรธานี
1,005-2-51
2562 ป่าชุมชนบ้านชัยคำเจริญ
    บ้านชัยคำเจริญ (หมู่ 14) ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ จ.อุดรธานี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-51
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่าอ้อย
    บ้านเหล่าอ้อย (หมู่ 3) ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-2-90
2562 ป่าชุมชนบ้านขอนยูง
    บ้านขอนยุง (หมู่ 2) ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-2-18
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    หนองกุง (หมู่ 6) ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ จ.อุดรธานี
434-0-81
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองเจริญ
    บ้านหนองเจริญ (หมู่ 7) ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ จ.อุดรธานี
864-1-4
2562 ป่าชุมชนบ้านอูบมุง
    อูบมุง (หมู่ 9), อูบมุง (หมู่ 1) ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
695-0-49
2562 ป่าชุมชนบ้านนาล้อม
    นาล้อม (หมู่ 3) ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
968-2-83
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนชัยศรี
    โนนชัยศรี (หมู่ 5) ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
705-1-73
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกผักหอม
    โคกผักหอม (หมู่ 2) ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
415-0-34
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองคำ
    บ้านหนองคำ (หมู่ 8) ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
298-1-45
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่
    ห้วยไร่ (หมู่ 4) ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
152-0-3
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา
    ห้วยไร่บูรพา (หมู่ 10) ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
1,131-0-61
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำพ่น
    น้ำพ่น (หมู่ 1) ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-0-62
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงเดิด
    หนองแวงเดิด (หมู่ 3) ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-3-81
2562 ป่าชุมชนบ้านเลา
    เลา (หมู่ 2) ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-22
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแซงน้อย
    หนองแซงน้อย (หมู่ 6) ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
124-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านทุ่งห้วยทราย
    ทุ่งห้วยทราย (หมู่ 7) ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
235-3-62
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 4) ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
492-3-75
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกหนองแซง
    โคกหนองแซง (หมู่ 6) ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
977-2-22
2562 ป่าชุมชนบ้านผือ
    บ้านผือ (หมู่ 6), บ้านผือ (หมู่ 19) ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-65
2562 ป่าชุมชนบ้านคำเจริญ
    คำเจริญ (หมู่ 10) ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-3-26
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่ากล้วย
    เหล่ากล้วย (หมู่ 3) ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-3-84
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกศรีสำราญ
    โคกศรีสำราญ (หมู่ 8), โคกศรีสำราญ (หมู่ 17), โคกศรีสำราญ (หมู่ 15) ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-1-30
2562 ป่าชุมชนบ้านวังหน้าผา
    วังหน้าผา (หมู่ 11) ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-1-95
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองกวาง
    หนองกวาง (หมู่ 4) ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-2-37
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแดง
    หนองแดง (หมู่ 6) ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-0-60
2562 ป่าชุมชนบ้านสีออ หมู่ที่ 1,2,3
    สีออ (หมู่ 1), โคกสว่าง (หมู่ 2), ศรีสว่าง (หมู่ 3) ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
185-2-58
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนเขวา
    โนนเขวา (หมู่ 8) ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-3-68
2562 ป่าชุมชนบ้านดงเรือง
    ดงเรือง (หมู่ 2) ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-1-67
2562 ป่าชุมชนบ้านสี่แจ
    สี่แจใหญ่ (หมู่ 5), สี่แจ (หมู่ 10), สี่แจน้อย (หมู่ 3) ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
69-1-37
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    โนนสวรรค์ (หมู่ 8) ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-1-70
2562 ป่าชุมชนบ้านนาทัน
    นาทัน (หมู่ 6), ราษฎร์สมบูรณ์ (หมู่ 9) ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-3-38
2562 ป่าชุมชนบ้านนาเพ็ญ
    นาเพ็ญ (หมู่ 1), นาเพ็ญ (หมู่ 13) ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
119-1-66
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าสังข์
    ท่าสังข์ (หมู่ 5) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-37
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    หนองแวง (หมู่ 9) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-3-20
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนมะข่า
    โนนมะข่า (หมู่ 11) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-0-33
2562 ป่าชุมชนบ้านกุดจิก
    กุดจิก (หมู่ 1) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-2-86
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนยอ
    โนนยอ (หมู่ 8), ม่วงหวาน (หมู่ 4) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-2-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองเหี้ย
    หนองเหี้ย (หมู่ 10) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-1-50
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า
    หนองหว้า (หมู่ 7) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-2-30
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนมะข่า
    โนนมะค่า (หมู่ 3) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-2-52
2562 ป่าชุมชนบ้านดงมะไฟ
    ดงมะไฟ (หมู่ 6) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
3-2-99
2562 ป่าชุมชนบ้านทมนางาม
    ทมนาดี (หมู่ 10), ทมนางาม (หมู่ 1), ทมนาดี (หมู่ 4), หาดสถาพร (หมู่ 5), ค้อน้อย (หมู่ 7), ทมนางาม (หมู่ 9) ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-3-47
2562 ป่าชุมชนบ้านเม็กใหญ่
    เม็กใหญ่ (หมู่ 3), ดงเรือง (หมู่ 6) ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-1-50
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองนกทา
    หนองนกทา (หมู่ 8) ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-1-58
2562 ป่าชุมชนบ้านต้ายสวรรค์
    ต้ายสวรรค์ (หมู่ 5) ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-1-97
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 7) ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-3-47
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกสูง
    โคกสูง (หมู่ 19), โคกสูง (หมู่ 2) ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-3-27
2562 ป่าชุมชนบ้านสร้อยพร้าว
    สร้อยพร้าว (หมู่ 1), หงษาวดี (หมู่ 6), สร้อยพร้าว (หมู่ 10) ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
62-1-94
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวน้อย
    หนองบัวน้อย (หมู่ 4) ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-2-97
2562 ป่าชุมชนบ้านคำตานา
    คำตานา (หมู่ 8) ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
155-2-35
2562 ป่าชุมชนบ้านคำเจริญ
    คำเจริญ (หมู่ 3) ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-0-92
2562 ป่าชุมชนบ้านทุ่งใหญ่
    ทุ่งใหญ่ (หมู่ 1) ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-1-31
2562 ป่าชุมชนบ้านศรีสว่าง
    ศรีสว่าง (หมู่ 7) ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
139-2-50
2562 ป่าชุมชนบ้านชัยเจริญ
    ชัยเจริญ (หมู่ 17), คำเมย (หมู่ 3), พรมลิขิต (หมู่ 14) ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
99-2-66
2562 ป่าชุมชนบ้านคำกุง
    คำกุง (หมู่ 4), กุงเจริญ (หมู่ 12) ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-0-32
2561 ป่าชุมชนบ้านหัวบึง
    หัวบึง (หมู่ 3) ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านตาด
    บ้านตาด (หมู่ 1) ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านกกสะทอน
    กกสะทอน (หมู่ 5) ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเครือหวายดิน
    เครือหวายดิน (หมู่ 13) ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-1
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองตอ
    หนองตอ (หมู่ 5) ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
3-1-24
2561 ป่าชุมชนบ้านจำปา
    จำปา (หมู่ 10) ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ชัยหนองน้ำเค็ม
    โพธิ์ชัย (หมู่ 19), หนองน้ำเค็ม (หมู่ 8) ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-3-4
2561 ป่าชุมชนบ้านดงหนองโพธิ์
    ดงหนองโพธิ์ (หมู่ 4) ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2-2-48
2561 ป่าชุมชนบ้านป่อง
    บ้านป่อง (หมู่ 7) ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-1-31
2561 ป่าชุมชนบ้านขมิ้น
    ขมิ้น (หมู่ 4) ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองคอนแสน
    หนองคอนแสน (หมู่ 8) ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหมากบ้า
    หมากบ้า (หมู่ 3) ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
99-3-45
2561 ป่าชุมชนบ้านทองอินทร์
    บ้านทองอินทร์ (หมู่ 13) ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพันดอนและป่าปะโค จ.อุดรธานี
72-3-55
2561 ป่าชุมชนบ้านสวนมอญ
    สวนมอญ (หมู่ 6) ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-3-55
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 10) ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพันดอนและป่าปะโค จ.อุดรธานี
1,429-0-47
2561 ป่าชุมชนบ้านโสกหมู
    โสกหมู (หมู่ 9) ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า :
30-2-55
2561 ป่าชุมชนบ้านม่วง
    บ้านม่วง (หมู่ 5) ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
125-1-54
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองตาใกล้
    หนองตาใกล้ (หมู่ 4) ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
99-0-8
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16
    หนองตาใกล้ (หมู่ 16) ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
145-1-94
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนกลาง
    ดอนกลาง (หมู่ 3) ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-1-84
2561 ป่าชุมชนบ้านขาวัว
    ขาวัว (หมู่ 5) ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-1-90
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้ารังกา
    หนองหญ้ารังกา (หมู่ 9) ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-3-34
2561 ป่าชุมชนบ้านพังงู
    พังงู (หมู่ 1), พังงู (หมู่ 11), ยางคำ (หมู่ 14) ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
52-2-56
2561 ป่าชุมชนบ้านพังซ่อน
    พังซ่อน (หมู่ 6), ม่วงสวรรค์ (หมู่ 15), ทุ่งสว่าง (หมู่ 12) ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-0-65
2561 ป่าชุมชนบ้านม่วง หมู่ที่ 8,10
    บ้านม่วง (หมู่ 8), โคกถาวร (หมู่ ) ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
51-1-22
2561 ป่าชุมชนบ้านตาลเดี่ยว
    ตาลเดี่ยว (หมู่ 2) ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-0-13
2561 ป่าชุมชนบ้านนาดี
    นาดี (หมู่ 4) ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-1-37
2561 ป่าชุมชนบ้านเรืองชัย
    เรืองชัย (หมู่ 7) ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
107-2-57
2561 ป่าชุมชนบ้านปูลู
    ปูลู (หมู่ 3), ปูลู (หมู่ 10) ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
278-3-39
2561 ป่าชุมชนบ้านดูน
    บ้านดูน (หมู่ 5), คำอ้อ (หมู่ 7), ดูนคำ (หมู่ 14) ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-3-14
2561 ป่าชุมชนบ้านศรีเชียงใหม่
    ศรีเชียงใหม่ (หมู่ 9) ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-2-69
2561 ป่าชุมชนบ้านเชียง
    บ้านเชียง (หมู่ 11) ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-3-71
2561 ป่าชุมชนบ้านหันน้อย
    หันน้อย (หมู่ 4), หนองบ่อ (หมู่ 8) ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-2-45
2561 ป่าชุมชนบ้านดอน
    บ้านดอน (หมู่ 5) ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
117-2-92
2561 ป่าชุมชนบ้านผักตบ หมู่ที่ 10,1,13
    ผักตบ (หมู่ 13), ผักตบ (หมู่ 1), ผักตบ (หมู่ 10) ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
206-3-85
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    หนองกุง (หมู่ 8) ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-2-7
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าก้าว
    ป่าก้าว (หมู่ 6) ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-3-23
2561 ป่าชุมชนบ้านกระพี้
    กระพี้ (หมู่ 7) ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-93
2561 ป่าชุมชนบ้านผักตบ หมู่ที่ 2
    ผักตบ (หมู่ 2) ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
3-3-65
2561 ป่าชุมชนบ้านดงบัง
    ดงบัง (หมู่ 2), หนองเขื่อน (หมู่ 3) ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-3-14
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกสุวรรณ
    โคกสุวรรณ (หมู่ 5) ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-3-39
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองท่ม
    หนองท่ม (หมู่ 6) ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
46-2-10
2561 ป่าชุมชนบ้านคำเจริญ
    คำเจริญ (หมู่ 11) ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
74-2-63
2561 ป่าชุมชนบ้านสุมเส้า
    สุมเส้า (หมู่ 1), สุมเส้า (หมู่ 19) ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
63-2-46
2561 ป่าชุมชนบ้านนาส่อน
    บ้านนาส่อน (หมู่ 3) ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
284-0-24
2561 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ 19,8
    บ้านวังน้ำขาว (หมู่ 19), บ้านวังน้ำขาว (หมู่ 8) ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า :
14-0-39
2561 ป่าชุมชนบ้านสังซา
    สังซา (หมู่ 8) ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-1-83
2561 ป่าชุมชนบ้านนาคอม
    บ้านนาคอม (หมู่ 3) ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
74-1-63
2561 ป่าชุมชนบ้านธาตุ หมู่ที่ 10,1
    บ้านธาตุ (หมู่ 10), บ้านธาตุ (หมู่ 1) ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-2-89
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว
    ดอนแก้ว (หมู่ 6) ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-54
2561 ป่าชุมชนบ้านโพนทัน หมู่ที่ 6,19
    บ้านโพนทัน (หมู่ 6), บ้านโพนทัน (หมู่ 19) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
59-2-47
2561 ป่าชุมชนบ้านด่าน
    บ้านด่าน (หมู่ 5) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-8
2561 ป่าชุมชนบ้านสร้างคำ
    บ้านสร้างคำ (หมู่ 11), บ้านสร้างหลวง (หมู่ 2) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
101-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาดี
    บ้านนาดี (หมู่ 4) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-2-15
2561 ป่าชุมชนบ้านแพงศรี
    บ้านแพงศรี (หมู่ 14) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-3-61
2561 ป่าชุมชนบ้านดงยาง
    ดงยาง (หมู่ 6) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-1-83
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองผือน้อย
    หนองผือน้อย (หมู่ 8) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-2-89
2561 ป่าชุมชนบ้านดงยาง
    ดงยาง (หมู่ 18) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-3-28
2561 ป่าชุมชนบ้านบุญทันพัฒนา
    บุญทันพัฒนา (หมู่ 17) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-1-94
2561 ป่าชุมชนบ้านสงเปือย
    สงเปือย (หมู่ 3) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-2-42
2561 ป่าชุมชนบ้านดงปอ
    ดงปอ (หมู่ 4) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-1-12
2561 ป่าชุมชนบ้านเจริญศรี
    บ้านเจริญศรี (หมู่ 10) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-1-66
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองนาไฮ
    หนองนาไฮ (หมู่ 2), โนนสะอาด (หมู่ 11) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
88-0-14
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าหลักดิน
    บ้านท่าหลักดิน (หมู่ 4) ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-1-50
2561 ป่าชุมชนบ้านไผ่
    บ้านไผ่ (หมู่ 2) ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาม่วง
    บ้านนาม่วง (หมู่ 8) ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-86
2561 ป่าชุมชนบ้านนาบัว
    นาบัว (หมู่ 1) ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-3-92
2561 ป่าชุมชนบ้านนาบัว หมู่ที่ 9
    นาบัว (หมู่ 9) ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-2-25
2561 ป่าชุมชนบ้านนาทราย
    นาทราย (หมู่ 7) ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-22
2561 ป่าชุมชนบ้านหนาด
    บ้านหนาด (หมู่ 6) ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-3-45
2561 ป่าชุมชนบ้านสะอาด
    บ้านสะอาด (หมู่ 4) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
195-3-32
2561 ป่าชุมชนบ้านนาพัง หมู่ที่ 5
    บ้านนาพัง (หมู่ 5) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
246-0-51
2561 ป่าชุมชนบ้านหม้อ
    บ้านหม้อ (หมู่ 4), บ้านหม้อ (หมู่ 9) ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-1-28
2561 ป่าชุมชนบ้านคอนสวรรค์
    บ้านคอนสวรรค์ (หมู่ 5) ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
261-1-11
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    บ้านโนนสว่าง (หมู่ 7) ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-40
2561 ป่าชุมชนบ้านสินเจริญ
    สินเจริญ (หมู่ 6) ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกทับถ่านและป่าโคกวังเดือนห้า จ.อุดรธานี
181-0-69
2561 ป่าชุมชนบ้านนาจาน
    บ้านนาจาน (หมู่ 6) ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-19
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกโฮงพัฒนา
    โคกโฮงพัฒนา (หมู่ 11), โคกโฮง (หมู่ 3) ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
73-3-80
2561 ป่าชุมชนบ้านโพนสวรรค์
    โพนสวรรค์ (หมู่ 8) ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-2-81
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 5), โคกก่อง (หมู่ 1), ทุ่งโคกก่อง (หมู่ 12) ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
159-2-17
2561 ป่าชุมชนบ้านนาสีนวล
    นาสีนวล (หมู่ 2), นาออง (หมู่ 10) ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
108-2-34
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนจันทร์
    ดอนจันทร์ (หมู่ 4) ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
129-1-31
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 8) ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-70
2561 ป่าชุมชนบ้านสร้างแป้นโนนพัฒนา
    สร้างแป้น (หมู่ 1), โนนพัฒนา (หมู่ 2) ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
81-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองแด่น
    หนองแด่น (หมู่ 6) ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-65
2561 ป่าชุมชนบ้านทอน
    บ้านทอน (หมู่ 3) ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหว้าน
    บ้านหว้าน (หมู่ 5) ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-27
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนเค็ง
    ดอนเค็ง (หมู่ 7) ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
    ทุ่งโพธิ์ (หมู่ 11) ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-2-41
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนนกหอ
    โนนนกหอ (หมู่ 3) ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกน้ำเค็มและป่าโคกดอนโพธิ์ จ.อุดรธานี
101-3-67
2561 ป่าชุมชนบ้านดงผักเทียม
    ดงผักเทียม (หมู่ 5) ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-3-33
2561 ป่าชุมชนบ้านคำตระกล้า
    ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-1-14
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าเสียว
    ท่าเสียว (หมู่ 7) ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-1-92
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2-0-12
2561 ป่าชุมชนบ้านไทยสวรรค์
    ไทยสวรรค์ (หมู่ 12) ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกน้ำเค็มและป่าโคกดอนโพธิ์ จ.อุดรธานี
55-3-75
2561 ป่าชุมชนบ้านโพนฆ้อง
    โพนฆ้อง (หมู่ 4) ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า :
19-3-52
2561 ป่าชุมชนบ้านบึงสำราญ
    ป่าชุมชนบ้านบึงสำราญ (หมู่ 3) ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
49-3-37
2561 ป่าชุมชนบ้านเหล่าม่วง
    เหล่าม่วง (หมู่ 5) ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-1-6
2561 ป่าชุมชนบ้านแมด
    แมด (หมู่ 2) ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-3-37
2561 ป่าชุมชนบ้านยวด
    บ้านยวด (หมู่ 1) ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-64
2561 ป่าชุมชนบ้านโคก
    บ้านโคก (หมู่ 1) ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
203-1-69
2561 ป่าชุมชนบ้านนาสะอาด
    นาสะอาด (หมู่ 1) ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-65
2561 ป่าชุมชนบ้านนาหงษา
    นาหงษา (หมู่ 4) ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1-2-70
2561 ป่าชุมชนบ้านหายโศก
    หายโศก (หมู่ 1) ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-1-84
2561 ป่าชุมชนบ้านโปร่งสวรรค์
    โปร่งสวรรค์ (หมู่ 7) ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-1-34
2561 ป่าชุมชนบ้านนาหว้า
    นาหว้า (หมู่ 3) ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-3-99
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนเหมือดแก้ว
    ดอนเหมือดแก้ว (หมู่ 5) ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-1-36
2561 ป่าชุมชนบ้านศรีชมชื่น
    ศรีชมชื่น (หมู่ 6) ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-1-0
2561 ป่าชุมชนบ้านซำป่ารัง หมู่ที่ 1,8
    ซำเจริญ (หมู่ 8), ซำป่ารัง (หมู่ 1) ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
52-2-23
2561 ป่าชุมชนบ้านจีต หมู่ที่ 2,4,6
    จีต (หมู่ 4), จีต (หมู่ 6), จีต (หมู่ 2) ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-1-82
2561 ป่าชุมชนบ้านจีต หมู่ที่ 5
    จีต (หมู่ 5) ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านกู่แก้ว
    กู่แก้ว (หมู่ 7) ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-1-72
2561 ป่าชุมชนบ้านซำป่าหัน
    ซำป่าหัน (หมู่ 3) ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-3-38
2561 ป่าชุมชนบ้านเหล่าสวนกล้วย
    เหล่าสวนกล้วย (หมู่ 7) ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-1-72
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนทองอินทร์ ม.4,1,2,6
    เหล่าสวนกล้วย (หมู่ 6), โนนทองอินทร์ (หมู่ 4), ยาง (หมู่ 1), เหล่าสวนกล้วย (หมู่ 2) ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านจีต ป่าไชยวาน ป่าหนองหลักและป่าคอนสาย จ.อุดรธานี
587-1-97
2561 ป่าชุมชนบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 3,8
    หัวหนอง (หมู่ 3), หัวหนอง (หมู่ 8) ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านจีต ป่าไชยวาน ป่าหนองหลักและป่าคอนสาย จ.อุดรธานี
1,006-3-49
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนถั่วดิน หมู่ที่ 1,12
    โนนถั่วดิน (หมู่ 1), หนองบง (หมู่ 12) ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
501-1-7
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองช้างคาว
    หนองช้างคาว (หมู่ 7) ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
80-3-38
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนสวรรค์
    ดอนสวรรค์ (หมู่ 6) ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-34
2560 ป่าชุมชนบ้านนาสร้าง
    นาสร้าง (หมู่ 6) ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
92-2-13
2560 ป่าชุมชนบ้านดอนนางคำ
    ดอนนางคำ (หมู่ 1) ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไผท และป่าโคกไม้งาม จ.อุดรธานี
23-2-33
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านสมสวัสดิ์
    สมสวัสดิ์ (หมู่ 15) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
116-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านเพิ่ม
    บ้านเพิ่ม (หมู่ 7) ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
1,272-0-37
2560 ป่าชุมชนบ้านดงยาง
    ดงยาง (หมู่ 3) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
296-2-99
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านนารายณ์
    นารายณ์ (หมู่ 2) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า :
110-2-75
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบ่อ
    หนองบ่อ (หมู่ 10) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
92-0-45
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนาโปร่ง
    นาโปร่ง (หมู่ 7) ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
232-2-44
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนกลอย
    ดอนกลอย (หมู่ 1) ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไผท และป่าโคกไม้งาม จ.อุดรธานี
101-0-78
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนกลอยศรีวิไล
    ดอนกลอยศรีวิไล (หมู่ 7) ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไผท และป่าโคกไม้งาม จ.อุดรธานี
311-0-9
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านน้อยพัฒนา
    ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
1,000-0-28
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสำราญ
    โนนสำราญ (หมู่ 5) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
805-2-28
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านคำยางน้อย
    คำยางน้อย (หมู่ 12) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
164-2-9
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแวงศรีวิไล
    ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
818-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดน้ำใส
    บ้านกุดน้ำใส (หมู่ 5) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
724-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    บ้านหนองแสง (หมู่ 6) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
1,457-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดหมากไฟ
    กุดหมากไฟ (หมู่ 1) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
500-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    บ้านโนนสว่าง (หมู่ 2) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
500-0-0
2558 โครงการป่าชุมนบ้านโคกล่าม
    โคกล่าม (หมู่ 3) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
1,000-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแวงพัฒนา
    บ้านหนองแวงพัฒนา (หมู่ 9) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
1,168-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแวงศรีชมภู
    บ้านหนองแวงศรีชมภู (หมู่ 8) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
919-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านแสงอร่าม
    บ้านแสงอร่าม (หมู่ 11) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
1,654-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนโพธิ์
    โนนโพธิ์ (หมู่ 4) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
1,500-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแวงจุมพล
    หนองแวงจุมพล (หมู่ 7) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
684-0-35
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านบะยาว หมู่ที่ 12
    บะยาว (หมู่ 12) ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
51-3-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านบะยาว หมู่ที่ 1
    บะยาว (หมู่ 1) ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
32-1-32
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านคำไฮ
    คำไฮ (หมู่ 2) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
1,099-1-24
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านวังทอง
    วังทอง (หมู่ 9) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
1,548-0-36
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านคำหมากคูณ
    คำหมากคูณ (หมู่ 4) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
315-3-4
2557 ป่าชุมชนบ้านดงสว่าง
    ดงสว่าง (หมู่ 16), หัวสวย (หมู่ 2) ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
73-1-50
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแซงสร้อย
    หนองแซงสร้อยใต้ (หมู่ 7), หนองแซงสร้อย (หมู่ 5), หนองแซงสร้อยเหนือ (หมู่ 9) ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ จ.อุดรธานี
2,214-0-48
2554 ป่าชุมชนบ้านนาดี
    บ้านนาดี (หมู่ 1) ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-3-18
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านดงบัง
    ดงบัง (หมู่ 6) ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
2,300-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านน้อยตาลเลียน
    น้อยตาลเลียน (หมู่ 3) ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ จ.อุดรธานี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
529-0-8
2552 บ้านไทย
    ไทย (หมู่ 2) ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
59-2-87
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยหมากหล่ำ
    บ้านห้วยหมากหล่ำ (หมู่ 6) ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทม และป่าข่า จ.อุดรธานี
163-1-64
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านทมป่าข่า หมู่ที่ 2
    ท่มป่าข่า (หมู่ 2) ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-2-28
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ล้อม
    บ้านหนองไผ่ล้อม (หมู่ 8) ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทม และป่าข่า จ.อุดรธานี
575-1-8
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านทมป่าข่า หมู่ที่3
    ทมป่าข่า (หมู่ 3) ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทม และป่าข่า จ.อุดรธานี
722-2-64
2552 ป่าชุมชนบ้านบ่อปัทม์
    บ้านบ่อปัทม์ (หมู่ 4) ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
113-2-24
2552 ป่าชุมชนบ้านบุญมี
    บ้านบุญมี (หมู่ 5) ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
135-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสีทอง
    บ้านทุ่งสีทอง (หมู่ 10) ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,350-2-56
2552 ป่าชุมชนบ้านบุญมี หมู่ที่ 4
    บ้านบุญมี (หมู่ 4) ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
95-0-8
2552 ป่าชุมชนบ้านชาด
    บ้านชาด (หมู่ 6) ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
238-1-25
2552 ป่าชุมชนบ้านนามั่ง
    บ้านนามั่ง (หมู่ 4) ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
74-2-13
2552 ป่าชุมชนบ้านดอนเดื่อ
    บ้านดอนเดื่อ (หมู่ 4) ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านดอนบาก
    บ้านดอนบาก (หมู่ 3) ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
106-2-71
2552 ป่าชุมชนบ้านตลิ่งชัน
    บ้านตลิ่งชัน (หมู่ 5) ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-1-9
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเม็กพัฒนา
    บ้านหนองเม็กพัฒนา (หมู่ 10) ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
2,551-3-84
2551 บ้านหนองโอน
    บ้านหนองโอน (หมู่ 7) ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดงยางน้อย
    บ้านดงยางน้อย (หมู่ 5) ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-2-26
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีบูรพา
    บ้านศรีบูรพา (หมู่ 10) ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    บ้านโคกสะอาด (หมู่ 1) ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกวิชัย
    บ้านโคกวิชัย (หมู่ 6) ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านดงหัน
    บ้านดงหัน (หมู่ 6) ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโสกแก
    บ้านโสกแก (หมู่ 5) ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านนาเยีย
    บ้านนาเยีย (หมู่ 9) ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
104-3-12
2551 ป่าชุมชนบ้านวังฮาง
    บ้านวังฮาง (หมู่ 2) ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
96-2-75
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาโด
    บ้านปลาโด (หมู่ 5) ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านป่าเป้าน้อย
    บ้านป่าเป่าน้อย (หมู่ 6) ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-3-73
2551 ป่าชุมชนบ้านป่าเป้า
    บ้านป่าเป้า (หมู่ 2) ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
106-0-54
2551 ป่าชุมชนบ้านดงแสนสุข
    บ้านดงแสนสุข (หมู่ 3) ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-0-58
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนชัยศิลป์
    บ้านโนนชัยศิลป์ (หมู่ 7) ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-1-82
2551 ป่าชุมชนบ้านสุขสบาย
    บ้านสุขสบาย (หมู่ 12) ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านผึ้ง
    บ้านผึ้ง (หมู่ 2) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
173-3-7
2551 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ท่าเมือง
    บ้านโพธิ์ท่าเมือง (หมู่ 7) ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
200-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ชัย
    บ้านโพธิ์ชัย (หมู่ 6) ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเมืองไพร
    บ้านเมืองไพร (หมู่ 2) ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
149-2-92
2551 ป่าชุมชนบ้านคอนเลียบ
    บ้านคอนเลียบ (หมู่ 3) ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดงยาง
    บ้านดงยาง (หมู่ 4) ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านไชยวานน้อย
    บ้านไชยวานน้อย (หมู่ 3) ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-3-88
2551 ป่าุชุมชนบ้านโนนตาล
    บ้านโนนตาล (หมู่ 9) ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-1-72
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองสวรรค์
    บ้านหนองสวรรค์ (หมู่ 5) ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังสมบัติ
    บ้านวังสมบัติ (หมู่ 7) ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาไชยฟอง
    บ้านนาไชยพอง (หมู่ 6) ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า :
62-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านศรีเมืองใต้
    บ้านศรีเมือง (หมู่ 10) ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-75
2550 ป่าชุมชนบ้านโคกลาน
    บ้านโคกลาน (หมู่ 5) ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ำ จ.อุดรธานี
34-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาสี
    บ้านนาสี (หมู่ 14) ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-0
2550 บ้านโพธิ์
    บ้านโพธิ์ (หมู่ 4) ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
77-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดอนข่า
    บ้านดอนข่า (หมู่ 8) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตำบลเชียงหวาง ป่าตำบลเพ็ญ และป่าตำบลสุมเส้า จ.อุดรธานี
72-0-0
2550 บ้านคำผักหนาม หมู่ 10
    บ้านคำผักหนาม (หมู่ 10) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตำบลเชียงหวาง ป่าตำบลเพ็ญ และป่าตำบลสุมเส้า จ.อุดรธานี
40-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองสระใคร
    บ้านหนองสระใคร (หมู่ 13) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตำบลเชียงหวาง ป่าตำบลเพ็ญ และป่าตำบลสุมเส้า จ.อุดรธานี
16-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวบาน
    บ้านหนองบัวบาน (หมู่ 5) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงขันทอง
    ดงขันทอง (หมู่ 10) ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-1-90
2550 บ้านโคกสว่าง หมู่ 7
    บ้านโคกสว่างุ (หมู่ 7) ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-0-72
2550 ป่าชุมชนบ้านสร้างกวาง
    บ้านสร้างกวาง (หมู่ 8) ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกทับถ่านและป่าโคกวังเดือนห้า จ.อุดรธานี
200-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาพัง หมู่ 2
    บ้านนาพัง (หมู่ 2) ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกทับถ่านและป่าโคกวังเดือนห้า จ.อุดรธานี
65-0-0
2550 บ้านเตาไห หมู่ 1
    บ้านเตาไห (หมู่ 1) ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-1-50
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
    บ้านโนนสาวเอ้ (หมู่ 6) ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกน้ำเค็มและป่าโคกดอนโพธิ์ จ.อุดรธานี
50-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาน้ำชุ่ม
    บ้านนาน้ำชุ่ม (หมู่ 5) ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-1-55
2550 ป่าชุมชนบ้านม่วง
    บ้านม่วง (หมู่ 9) ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
292-1-89
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านดงไพรวัลย์
    ดงไพรวัลย์ (หมู่ 8) ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
766-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโพธิ์ชัย
    โพธิ์ชัย (หมู่ 9) ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหัวดงยาง
    หัวดงยาง (หมู่ 5) ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านดงต้อง
    ดงต้อง (หมู่ 4) ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
1,000-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านดงพัฒนา
    ดงพัฒนา (หมู่ 5) ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
1,280-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านนาเมืองไทย
    นาเมืองไทย (หมู่ 7) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านนาเมืองไทย
    นาเมืองไทย (หมู่ 10) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
350-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโนนสูงใหม่
    โนนสูงใหม่ (หมู่ 15) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
222-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหยวก
    หยวก (หมู่ 1) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,600-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านน้ำปู่
    น้ำปู่ (หมู่ 5) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองน้ำขุ่น
    หนองน้ำขุ่น (หมู่ 6) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
251-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านจำปาทอง
    จำปาทอง (หมู่ 7) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
640-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโชคอำนวย
    โชคอำนวย (หมู่ 6) ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยเจริญ
    ห้วยเจริญ (หมู่ 7) ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
380-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านศรีวิลัย
    ศรีวิลัย (หมู่ 8) ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านนามงคล
    นามงคล (หมู่ 3) ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
72-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านดอนขี้เหล็ก
    ดอนขี้เหล็ก (หมู่ 12) ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านนาเยีย
    นาเยีย (หมู่ 6) ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-3-23
2548 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    โคกสว่าง (หมู่ 6) ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านดอนเหมือดแก้ว
    ดอนเหมือดแก้ว (หมู่ 13) ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
111-2-0
2548 ป่าชุมชนบ้านผักกาดย่า
    ผักกาดย่า (หมู่ 7) ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านถิ่น
    ถิ่น (หมู่ 5) ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านจุ้ม
    จุ้ม (หมู่ 6) ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโคกศรี
    โคกศรี (หมู่ 3) ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
256-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านถ่อนคำหวด
    ถ่อนคำหวด (หมู่ 3) ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
124-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านปากดงเหนือ
    ปากดงเหนือ (หมู่ 11) ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโนนประเสริฐ
    โนนประเสริฐ (หมู่ 12) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโนนศรีสำราญ
    โนนศรีสำราญ (หมู่ 12) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-0-70
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    หนองแสง (หมู่ 1) ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านยางชุม
    ยางชุม (หมู่ 13) ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดู่
    ดู่ (หมู่ 5) ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาเพลิน
    นาเพลิน (หมู่ 7) ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
404-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหินฮาว
    หินฮาว (หมู่ 6) ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดงง่าม
    ดงง่าม (หมู่ 2) ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดงค้าวัฒนา
    ดงค้าพัฒนา (หมู่ 10) ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านอ้อมกอ
    อ้อมกอ (หมู่ 1) ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
194-0-0
2546 ป่าชุมชนโคกคำไหล
    โคกคำไหล (หมู่ 3) ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
96-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าบ่อยาง
    ท่าบ่อยาง (หมู่ 5), ท่าบ่อยาง (หมู่ 5) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
46-0-26
2546 ป่าชุมชนบ้านกำแมด
    กำแมด (หมู่ 5) ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
72-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกมลศิลป์
    กมลศิลป์ (หมู่ 3) ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนหวาย
    โนนหวาย (หมู่ 11) ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
    หนองแวงน้อย (หมู่ 1) ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ำ จ.อุดรธานี
794-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดงสัมพันธ์
    ดงสัมพันธ์ (หมู่ 16) ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-3-13
2546 ป่าชุมชนบ้านโพนงาม
    โพนงาม (หมู่ 4) ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านยางซองน้อย
    ยางซองน้อย (หมู่ 10) ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-2-93
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนรัง
    โนนรัง (หมู่ 9) ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-1-85
2546 ป่าชุมชนาบ้านโคกสำราญ
    โคกสำราญ (หมู่ 7) ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
112-3-89
2546 ป่าชุมชนบ้านยวด
    ยวด (หมู่ 2) ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์
    โพธิ์ (หมู่ 2) ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
232-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหินโงม
    หินโงม (หมู่ 3) ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
193-1-94
2546 ป่าชุมชนบ้านแสงสว่าง
    แสงสว่าง (หมู่ 6) ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวเงิน
    หนองบัวเงิน (หมู่ 7) ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
1,060-3-52
2545 ป่าชุมชนบ้านปะโค
    ปะโค (หมู่ 1) ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนเมือง
    โนนเมือง (หมู่ 3) ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเหล่าตำแย
    บ้านเหล่าตำแย (หมู่ 6) ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนจำปา
    โนนจำปา (หมู่ 5) ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองแคน
    หนองแคน (หมู่ 2) ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคำค้อ
    คำค้อ (หมู่ 8) ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
51-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านภูดิน
    ภูดิน (หมู่ 10) ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
109-0-37
2545 ป่าชุมชนบ้านวังคางฮูง
    วังคางฮูง (หมู่ 6) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาคำวัง
    นาคำวัง (หมู่ 7), นาคำวัง (หมู่ 7) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนแดง
    โนนแดง (หมู่ 4) ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
162-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 4) ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-2-98
2545 ป่าชุมชนบ้านก้อง
    ก้อง (หมู่ 1) ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19-0-0
2545 โดรงการป่าชุมชนบ้านห้วยลาด
    ห้วยลาด (หมู่ 2) ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งศรีทอง
    ทุ่งศรีเมือง (หมู่ 9) ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสร้างไพร
    สร้างไพร (หมู่ 5) ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยบง
    ห้วยบง (หมู่ 2) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดูนเลา
    ดูนเลา (หมู่ 10) ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าไฮ
    ท่าไฮ (หมู่ 11) ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
188-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเสรีพัฒนา
    เสรีพัฒนา (หมู่ 5) ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
82-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเมืองนาซำ
    เมืองนาซำ (หมู่ 10) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเชียงดา
    เชียงดา (หมู่ 1) ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-3-42
2544 ป่าชุมชนบ้านสร้างแก้ว
    สร้างแก้ว (หมู่ 4) ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกุดดู่
    กุดดู่ (หมู่ 4) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
330-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านดงมะกรูด
    บ้านดงมะกรูด (หมู่ 7) ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2543 โครงการป่าชุมชมบ้านภูเขาเขิน
    บ้านภูเขาเขิน (หมู่ 8) ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยยางคำ
    บ้านห้วยยางคำ (หมู่ 11) ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
84-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนหนองแปน
    บ้านหนองแปน (หมู่ 8) ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
470-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านดงพัฒนา
    บ้านดงพัฒนา (หมู่ 5) ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านน้ำเที่ยง
    บ้านน้ำเที่ยง (หมู่ 2) ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    บ้านโคกกลาง (หมู่ 5) ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
106-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านตาดอึ้ง
    บ้านตาดอึ้ง (หมู่ 1) ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
138-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านศรีบุญทัน
    บ้านศรีบุญทัน (หมู่ 11), บ้านศรีบุญทัน (หมู่ 11) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาขี้นาค
    บ้านนาขี้นาค (หมู่ 3) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
48-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองลาด
    บ้านหนองลาด (หมู่ 4) ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวนาคำ
    บ้านหัวนาคำ (หมู่ 1) ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
156-0-0
 
รวม
76,545-1-16 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :