หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 221 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำภู
    น้ำภู แปลง 1 (หมู่ 4), แปลง 2 (หมู่ 4) ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
230-2-0
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำภู
    น้ำภู (หมู่ 10) ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
60-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าแพ
    ท่าแพ แปลง 1 (หมู่ 2), แปลง 2 (หมู่ 2), แปลง 3 (หมู่ 2) ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
177-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยหวาย
    บ้านห้วยหวาย (หมู่ 7) ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
205-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านไร่ม่วง
    ไร่ม่วง (หมู่ 6) ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
180-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านฟากนา
    ฟากนา (หมู่ 4) ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
325-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าข้าวหลาม
    บ้านข้าวหลาม (หมู่ 6) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
50-0-0
2562 โครการป่าชุมชนบ้านถิ่น
    บ้านถิ่น (หมู่ 3) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
615-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกกชุมแสง
    บ้านกกชุมแสง (หมู่ 10) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
55-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบอน
    บ้านหนองบอน (หมู่ 8) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า :
359-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านขอนแก่น
    บ้านขอนแก่น (หมู่ 4) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า :
31-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองนาทราย
    หนองนาทราย (หมู่ 5) ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
468-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์มงคล
    ทรัพย์มงคล (หมู่ 7) ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
39-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านศรีชมชื่น หมู่ที่ 10
    บ้านศรีชมชื่น แปลง 1 (หมู่ 10), แปลง 2 (หมู่ 10) ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
198-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านสูบ หมู่ 4
    บ้านสูบ แปลง 1 (หมู่ 4), แปลง 2 (หมู่ 4) ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
892-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาสำราญ หมู่ที่ 9
    นาสำราญ (หมู่ 9) ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
168-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านสูบ หมู่ที่ 1
    บ้านสูบ (หมู่ 1) ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
371-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านสะอาด หมู่ที่ 6
    บ้านสะอาด (หมู่ 6) ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
380-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านลายเหนือ
    บ้านลายเหนือ (หมู่ 11), บ้านลายเหนือ (หมู่ 12) ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
554-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    บ้านใหม่พัฒนา (หมู่ 3) ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
412-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาม่วง
    บ้านนาม่วง (หมู่ 4) ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
191-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโพนสว่าง
    โพนสว่าง แปลง 2 (หมู่ 3), โพนสว่าง แปลง 1 (หมู่ 3) ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
235-2-0
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยซวก
    ห้วยซวก (หมู่ 4) ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม จ.เลย
387-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านผาแบ่น
    ผาแบ่น (หมู่ 5) ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม จ.เลย
2,758-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านคกเลาใต้
    บ้านคกเลาใต้ (หมู่ 3) ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านอุมุง
    อุมุง (หมู่ 10) ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
103-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านอุมุง
    แปลง 2 (หมู่ 5), อุมุง แปลง 1 (หมู่ 5), แปลง 3 (หมู่ 5), แปลง 4 (หมู่ 5) ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม จ.เลย
653-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยซวง
    ห้วยซวง (หมู่ 4) ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม จ.เลย
387-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหาดคำภีร์
    บ้านหาดคำภีร์ (หมู่ 1) ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม จ.เลย
247-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านคกเว้า
    คกเว้า แปลง 1 (หมู่ 2), แปลง 2 (หมู่ ) ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม จ.เลย
72-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำพุ
    บ้านน้ำพุ แปลง 1 (หมู่ 6), แปลง 2 (หมู่ 6) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
608-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาหว้า
    บ้านนาหว้า (หมู่ 4) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
836-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหัวนายูง
    หัวนายูง (หมู่ 14) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,628-2-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาทอง
    บ้านนาทอง (หมู่ 1) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
435-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านเครือคู้
    เครือคู้ (หมู่ 2) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,185-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกกแหนใหม่
    บ้านกกแหนใหม่ (หมู่ 9) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
105-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านแก่วตาว
    แก่วตาว (หมู่ 6) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,160-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองทุ่ม
    หนองทุ่ม (หมู่ 4) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
896-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกกจำปา
    บ้านกกจำปา (หมู่ 4) ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,806-1-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านวังกุ่ม
    บ้านวังกุ่ม (หมู่ 6) ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
2,303-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกกกระบาก
    บ้านกกกระบาก แปลง 1 (หมู่ 10), แปลง 2 (หมู่ 10) ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
999-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหัวนาแหลม
    บ้านหัวนาแหลม (หมู่ 9) ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,015-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาหอ
    นาหอ (หมู่ 2) ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
820-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยนาสี
    ห้วยนาสี (หมู่ 7) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
3,281-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่ากอหก
    เหล่ากอหก (หมู่ 1) ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
1,076-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาผักก้าม
    บ้านผักก้าม (หมู่ 4) ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
451-2-0
2562 ป่าชุมชนบ้านแก่ง
    แก่ง (หมู่ 1) ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
120-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านยาง
    บ้านยาง (หมู่ 5) ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
5,968-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านกกก้านเหลือง
    บ้านกกก้านเหลือง (หมู่ 9) ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
1,960-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านชลประทาน
    บ้านชลประทาน (หมู่ 7) ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
2,611-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบง
    บ้านหนองบง (หมู่ 2) ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
653-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนากระเซ็ง
    นากระเซ็ง (หมู่ 4) ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
299-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำพาน
    น้ำพาน แปลง 1 (หมู่ 3), แปลง 2 (หมู่ ) ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำแคม
    น้ำแคม (หมู่ 3) ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
2,355-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยด้าย
    ห้วยด้าย (หมู่ 5) ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
927-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหาดเจริญ
    หาดเจริญ (หมู่ 4) ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
2,065-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ
    บ้านห้วยเดื่อ (หมู่ 3) ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
1,717-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านดงน้อย หมู่ที่ 4
    บ้านดงน้อย (หมู่ 4) ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูผาขาว และป่าภูผายา จ.เลย
185-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านผาสวรรค์ หมู่ที่ 3
    บ้านผาสวรรค์ แปลง 1 (หมู่ 3), แปลง 2 (หมู่ 3) ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูผาขาว และป่าภูผายา จ.เลย
1,569-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยลาดใต้ หมู่ที่ 8
    บ้านห้วยลาดใต้ (หมู่ 8) ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้ม และป่าภูผาแดง จ.เลย
139-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านซำใหญ่ หมู่ที่ 7
    บ้านซำใหญ่ แปลง 1 (หมู่ 7), แปลง 2 (หมู่ 7) ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูผาขาว และป่าภูผายา จ.เลย
110-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านเพิ่ม หมู่ที่ 1
    บ้านเพิ่ม (หมู่ 1) ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูผาขาว และป่าภูผายา จ.เลย
462-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านเพิ่มสุข หมู่ที่ 7
    เพิ่มสุข (หมู่ 7) ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
182-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5
    บ้านหนองไฮ (หมู่ 5) ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูผาขาว และป่าภูผายา จ.เลย
1,431-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6
    บ้านโนนสว่าง (หมู่ 6) ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูผาขาว และป่าภูผายา จ.เลย
1,251-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 3) ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
1,069-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาอุดม
    บ้านนาอุดม (หมู่ 4) ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
113-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตูม
    บ้านหนองตูม (หมู่ 10) ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
690-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านวังลาน
    บ้านวังลาน (หมู่ 8) ต. อ.ภูกระดึง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้ม และป่าภูผาแดง จ.เลย
334-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยก่องข้าว
    บ้านห้วยก่องข้าว (หมู่ 11) ต. อ.ภูกระดึง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้ม และป่าภูผาแดง จ.เลย
2,856-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านซำไฮ
    บ้านซำไฮ (หมู่ 10) ต. อ.ภูกระดึง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้ม และป่าภูผาแดง จ.เลย
518-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยหมาก
    บ้านห้วยหมาก (หมู่ 9) ต. อ.ภูกระดึง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้ม และป่าภูผาแดง จ.เลย
31-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านบวกอ่าง
    บวกอ่าง (หมู่ 2) ต. อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
110-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยไค้
    ห้วยไค้ (หมู่ 4) ต. อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
754-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกใหญ่
    โคกใหญ่ (หมู่ 1) ต. อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
33-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำเย็น
    น้ำเย็น (หมู่ 2) ต. อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
24-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาหว้าน้อย
    นาหว้าน้อย (หมู่ 3) ต. อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
265-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านตูบโกบ
    แปลง 3 (หมู่ 2), แปลง 4 (หมู่ 2), ตูบโกบ แปลง 1 (หมู่ 2), แปลง 2 (หมู่ 2) ต. อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
375-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกอไผ่โทน
    กอไผ่โทน (หมู่ 9) ต. อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
100-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกกดู่ใต้
    กกดู่ใต้ (หมู่ 10) ต. อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ จ.เลย
58-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้อยสนามบิน
    บ้านน้อยสนามบิน (หมู่ 7) ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
137-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านศูนย์พัฒนา
    บ้านศูนย์พัฒนา (หมู่ 6) ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
58-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโป่งเบี้ย
    บ้านโป่งเบี้ย (หมู่ 3) ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
24-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านส้าน
    บ้านส้าน (หมู่ 4) ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
3-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านภูสวรรค์
    ภูสวรรค์ (หมู่ 4) ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโพนป่าแดง
    บ้านโพนป่าแดง (หมู่ 3) ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
105-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำคิว
    บ้านน้ำคิว (หมู่ 5) ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
76-3-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเสี้ยวใต้
    บ้านเสี้ยวใต้ (หมู่ 6) ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
150-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเสี้ยวเหนือ
    เสี้ยวเหนือ (หมู่ 2) ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาซำ
    บ้านนาซำ (หมู่ 7) ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
123-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านติ้วน้อยพัฒนา
    บ้านติ้วน้อยพัฒนา (หมู่ 14) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า :
28-3-30
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำฮวย
    ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
380-0-30
2561 ป่าชุมชนบ้านนาแขม
    ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
263-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านกกทอง หมู่ที่ 4
    บ้านกกทอง (หมู่ 4) ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
131-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านศาลาน้อย
    บ้านศาลาน้อย (หมู่ 15) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
26-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาสีเทียน
    บ้านนาสีเทียน (หมู่ 10) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
216-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยอ้อย
    บ้านห้วยอ้อย (หมู่ 13) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
82-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านก้างปลา
    ก้างปลา (หมู่ 5) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
171-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนามแท่ง
    บ้านหนามแท่ง (หมู่ 7) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,469-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำเมย
    ห้วยน้ำเมย (หมู่ 7) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
3,017-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาข่า
    นาข่า (หมู่ 5) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,100-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปากโป่ง
    บ้านปากโป่ง (หมู่ 6) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
3,615-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำมี
    ห้วยน้ำมี (หมู่ 3) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
929-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านกกแหนเก่า
    กกแหนเก่า (หมู่ 5) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
610-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาฝา
    ห้วยปลาฝา (หมู่ 3) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
2,400-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยลาด
    ห้วยลาด (หมู่ 8) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,216-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาหมูม่น
    นาหมูม่น (หมู่ 2) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,022-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาดี
    นาดี (หมู่ 1) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
4,010-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแก่งม่วง
    แก่งม่วง (หมู่ 7) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
90-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาเจียง
    นาเจียง (หมู่ 3) ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
130-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    บ้านหนองหลวง (หมู่ 4) ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
105-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหมากแข้ง
    บ้านหมากแข้ง (หมู่ 4) ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
188-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแก่งครก
    บ้านแก่งครก (หมู่ 9) ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
214-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเก่า
    ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
449-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาฮี
    นาฮี (หมู่ 6) ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,478-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาเบี้ย
    นาเบี้ย (หมู่ 7) ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
455-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโพนหนอง
    โพนหนอง (หมู่ 8) ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
221-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
    บ้านนาโพธิ์ (หมู่ 2) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,618-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเหมืองแพร่
    บ้านเหมืองแพร่ (หมู่ 3) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
376-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาแห้วใหม่
    บ้านนาแห้วใหม่ (หมู่ 4) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,116-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแสงภา
    บ้านแสงภา (หมู่ 1) ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,782-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาท่อน
    บ้านนาท่อน (หมู่ 4) ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
377-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านซำทอง
    บ้านซำทอง (หมู่ 4) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,900-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านม่วงไข่
    บ้านม่วงไข่ (หมู่ 8) ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
109-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำแคม
    บ้านน้ำแคม (หมู่ 1) ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
5,656-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยผุก
    บ้านห้วยผุก (หมู่ 2) ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
580-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปากยาง
    บ้านปากยาง (หมู่ 6) ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
1,504-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกใหญ่
    บ้านโคกใหญ่ (หมู่ 5) ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
154-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    บ้านโนนสมบูรณ์ (หมู่ 11) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำแม่นาง จ.เลย
38-1-0
2561 ป่าชุมชนบ้านวังไห
    บ้านวังไห (หมู่ 4) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำแม่นาง จ.เลย
61-1-0
2561 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    บ้านกลาง (หมู่ 1) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปทุมวัน
    บ้านปทุมวัน (หมู่ 14) ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
86-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านซำม่วง
    บ้านซำม่วง (หมู่ 5) ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านกำพี้
    บ้านกำพี้ (หมู่ 3) ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
73-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านโคก
    บ้านโคก (หมู่ 6) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,804-0-83
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองหวาย
    หนองหวาย (หมู่ 5) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
9,784-0-15
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสิม
    หนองสิม (หมู่ 7) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,832-1-16
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    โนนสว่าง (หมู่ 8) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
426-1-59
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนามาลา
    บ้านนามาลา (หมู่ 1) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
3,035-2-2
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนาปูน
    บ้านนาปูน (หมู่ 3) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
4,467-1-62
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวด่าน
    บ้านหัวด่าน (หมู่ 2) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
4,698-1-60
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านปากหมัน
    ปากหมัน (หมู่ 4) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,997-1-60
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่ม
    บุ่งกุ่ม (หมู่ 1) ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
4,105-0-72
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโป่งกูด
    บ้านโป่งกูด (หมู่ 4) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,565-1-37
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวนา
    บ้านหัวนา (หมู่ 3) ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,063-3-69
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่ง
    บุ่ง (หมู่ 6) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,546-1-32
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านนาปอ
    นาปอ (หมู่ 4) ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
2,111-1-63
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าก่อ
    บ้านป่าก่อ (หมู่ 2) ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,603-3-70
2558 โครงการป่ชุมชนบ้านนาแห้วเก่า
    นาแห้วเก่า (หมู่ 1) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
2,419-2-52
2556 ป่าชุมชนบ้านห้วยไผ่
    บ้านห้วยไผ่ (หมู่ 12) ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
553-2-12
2556 ป่าชุมชนบ้านกกโพธิ์วังก่ำ
    บ้านกกโพธิ์วังก่ำ (หมู่ 4) ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
259-0-72
2552 ป่าชุมชนบ้านเขตอุดมศักดิ์
    บ้านเขตอุดมศักดิ์ (หมู่ 13) ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
244-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านภูเขาทอง
    บ้านภูเขาทอง (หมู่ 9) ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2552 โครงการป่าชุมชน บ้านเลยวังไสย์
    บ้านเลยวังไสย์ (หมู่ 1) ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-0-0
2552 บ้านกกเกลือ
    บ้านกกเกลือ ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย (หมู่ 6) ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
118-2-97
2551 ป่าชุมชนบ้านขอนแดง
    บ้านขอนแดง (หมู่ 2) ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-2-8
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวนา
    บ้านหัวนา (หมู่ 7) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
192-1-2
2551 ป่าชุมชนบ้านบง
    บ้านบง (หมู่ 11) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
90-1-5
2551 ป่าชุมชนบ้านไร่ทาม
    บ้านไร่ทาม (หมู่ 5) ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
168-0-9
2549 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    โพนทอง (หมู่ 3) ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยบ่อซืน
    บ้านห้วยบ่อซืน (หมู่ 4) ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม จ.เลย
1,300-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านกลาง แปลงที่ 1
    บ้านกลาง (หมู่ 2) ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,950-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยนา
    บ้านห้วยนา (หมู่ 5) ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,500-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านลาดค้อ
    บ้านลาดค้อ (หมู่ 1) ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านสวนปอ
    บ้านสวนปอ (หมู่ 7) ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหลวงและป่าภูหอ จ.เลย
2,000-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยลวงไซ
    ห้วยลวงไซ (หมู่ 2) ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านวังแคน
    บ้านวังแคน (หมู่ 7) ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโพนสะอาด
    บ้านโพนสะอาด (หมู่ 7) ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านปากหมาก
    ปากหมาก (หมู่ 7) ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
1,260-0-40
2548 ป่าชุมชนบ้านโนนศิลา
    บ้านโนนศิลา (หมู่ 4) ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโนนแสงแก้ว
    บ้านโนนแสงแก้ว (หมู่ 10) ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านแก่งแล่น
    บ้านแก่งเล่น (หมู่ 6) ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
41-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม
    บ้านขามป้อม (หมู่ 9) ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
84-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านท่ามะนาว
    บ้านท่ามะนาว (หมู่ 7) ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านวังมน
    วังมน (หมู่ 5) ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหลวงและป่าภูหอ จ.เลย
681-3-84
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองอีเก้ง
    บ้านหนองอีเก้ง (หมู่ 7) ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
91-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้นเลยตาวตาด
    บ้านเลยตาวตาด (หมู่ 2) ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
700-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านนาดินดำ
    บ้านนาดินดำ (หมู่ 5) ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูค้อและป่าภูกระแต จ.เลย
2,500-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองขอนแก่น
    บ้านหนองขอนแก่น (หมู่ 8) ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูค้อและป่าภูกระแต จ.เลย
2,500-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านกอไร่ใหญ่
    บ้านกอไร่ใหญ่ (หมู่ 1) ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
200-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าไซ
    บ้านหนองหญ้าไซ (หมู่ 9) ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    บ้านโคกสว่าง (หมู่ 9) ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยลึก
    บ้านห้วยลึก (หมู่ 12) ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองทุ่ม
    บ้านหนองทุ่ม (หมู่ 6) ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านน้ำสวยภักดี
    บ้านน้ำสวยภักดี (หมู่ 3) ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
130-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านผาเจริญ
    บ้านผาเจริญ (หมู่ 4) ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
325-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดงป่ายาง
    บ้านดงป่ายาง (หมู่ 7) ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
30-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนป่าต้อง
    บ้านโนนป่าต้อง (หมู่ 5) ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
6-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาเบน
    บ้านนาเบน (หมู่ 3) ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,000-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาป่าหนาด
    บ้านนาป่าหนาด (หมู่ 4) ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
400-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    บ้านโพนทอง (หมู่ 9) ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านฟากเลย
    บ้านฟากเลย (หมู่ 10) ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
105-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกุดตอเรือ
    บ้านกุดตอเรือ (หมู่ 14) ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านลาดเหนือ
    บ้านลาดเหนือ (หมู่ 16) ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
100-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านซำพร้าว
    บ้านซำพร้าว (หมู่ 2) ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
129-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่
    บ้านผาอินทร์แปลง (หมู่ 1) ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสุขใจ
    บ้านสุขใข (หมู่ 13) ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองฮี
    บ้านหนองฮี (หมู่ 11) ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านตากแดด
    บ้านตากแดด (หมู่ 2) ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนวังแท่น
    บ้านโนนวังแท่น (หมู่ 3) ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
225-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองงิ้ว
    บ้านหนองงิ้ว (หมู่ 1) ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกกทอง
    บ้านกกทอง (หมู่ 3) ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยฮ่อม
    บ้านห้วยฮ่อม (หมู่ 2) ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านผาสามยอด
    บ้านผาสามยอด (หมู่ 2) ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านฟากเลย
    บ้านฟากเลย (หมู่ 1) ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
635-3-33
2545 ป่าชุมชนบ้านแก่งศรีภูมิ
    แก่งศรีภูมิ (หมู่ 4) ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
112-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสวนกล้วย
    บ้านสวนกล้วย (หมู่ 5) ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
150-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยสีเสียด
    ห้วยสีเสียด (หมู่ 5) ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนตะวัน
    โนนตะวัน (หมู่ 14) ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
66-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาดอกคำ
    นาดอกคำ (หมู่ 2) ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านไร่พวย
    บ้านไร่พวย (หมู่ 4) ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย
    ประเภทป่า :
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านมีชัย
    มีชัย (หมู่ 2) ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูค้อและป่าภูกระแต จ.เลย
12-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดงนกกก
    ดงนกกก (หมู่ 6) ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาแปนใต้
    นาแปนใต้ (หมู่ 9) ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านกกดู่
    บ้านกกดู่ (หมู่ 8) ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีสะอาด
    บ้านศรีสะอาด (หมู่ 13) ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาแก้ว
    บ้านเขาแก้ว (หมู่ 15) ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
58-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองจิก
    บ้านหนองจิก (หมู่ 12) ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยบ่อซืน
    บ้านห้วยบ่อซืน (หมู่ 6) ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม จ.เลย
900-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านซำกกค้อ
    บ้านซำกกค้อ (หมู่ 7) ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีพัฒนา
    บ้านศรีพัฒนา (หมู่ 5) ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
 
รวม
173,430-0-74 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :