หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 134 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    บ้านโคกสะอาด (หมู่ 6) ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
202-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านศาลาแดง
    บ้านศาลาแดง (หมู่ 2) ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหลวง จ.นครสวรรค์
66-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเนิน
    บ้านหนองเนิน (หมู่ 4) ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
384-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาขาด
    บ้านเขาขาด (หมู่ 8) ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,517-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนคาพัฒนา
    บ้านดอนคาพัฒนา (หมู่ 13) ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
266-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านพระพุทธบาท
    บ้านพระพุทธบาท (หมู่ 9) ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
820-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสระแก้ว
    บ้านสระแก้ว (หมู่ 11) ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
2,303-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านวังกระโดนใหญ่
    วังกระโดนใหญ่ (หมู่ 1) ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
2,223-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองผักแว่น
    หนองผักแว่น (หมู่ 13) ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
582-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินสาร
    เนินสาร (หมู่ 11) ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
171-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินทอง
    เนินทอง (หมู่ 18) ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
1,619-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่เกษตรสวรรค์
    บ้านไร่เกษตรสวรรค์ (หมู่ 3) ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
376-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านกระทุ่มทอง
    กระทุ่มทอง (หมู่ 2) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
785-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านพุฝรั่ง
    พุฝรั่ง (หมู่ 7) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
72-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาสามหมื่น
    เขาสามหมื่น (หมู่ 10) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,209-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวพุ
    บ้านหัวพุ (หมู่ 4) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
956-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านพัฒนา
    บ้านพัฒนา (หมู่ 11) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,462-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาปูน
    บ้านเขาปูน (หมู่ 8) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
600-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านระหอกเหียง
    บ้านระหอกเหียง (หมู่ 9) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
900-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่
    เขาใหญ่ (หมู่ 3) ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
958-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านตะกรุดพยอม
    ตะกรุดพยอม (หมู่ 2) ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
440-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาธรรมบท
    บ้านเขาธรรมบท (หมู่ 4) ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,082-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโค้งสง่า
    บ้านโค้งสง่า (หมู่ 6) ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,776-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านพุลำใย
    บ้านพุลำใย (หมู่ 4) ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,704-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
    บ้านน้ำวิ่ง (หมู่ 2) ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
372-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านพุนาค
    บ้านพุนาค (หมู่ 5) ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,428-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาเรือ
    บ้านเขาเรือ (หมู่ 16) ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเขามโน
    บ้านเขามโน (หมู่ 3) ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
164-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคลองบ่วงสามัคคี
    บ้านคลองบ่วงสามัคคี (หมู่ 11) ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
140-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านปางสัก
    บ้านปางสัก (หมู่ 12) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
934-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านมอสวรรค์ราษฎร์บำรุง
    บ้านมอสวรรค์ราษฎร์บำรุง (หมู่ 6) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
163-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านปางข้าวสาร
    บ้านปางข้าวสาร (หมู่ 26) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
34-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านพุเม่น
    พุเม่น (หมู่ 3) ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
344-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านไตรคีรี
    ไตรคีรี (หมู่ 6) ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองยาว
    บ้านหนองยาว (หมู่ 7) ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
226-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านพุขมิ้น
    บ้านพุขมิ้น (หมู่ 6) ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
756-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเกษตรชัย
    บ้านเกษตรชัย (หมู่ 2) ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
188-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสะแก
    หนองสะแก (หมู่ 4) ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
272-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองระกำ
    บ้านหนองระกำ (หมู่ 5) ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
420-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่
    บ้านหนองใหญ่ (หมู่ 8) ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
177-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อทอง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านบ่อทอง (หมู่ 2) ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
745-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านเขามะตูม (แปลงที่ 1-3)
    บ้านเขามะตูม (หมู่ 15) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
4,200-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านเหนือเขาพัฒนา
    บ้านเหนือเขาพัฒนา (หมู่ 13) ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
156-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านพนมรอกใต้
    บ้านพนมรอกใต้ (หมู่ 9) ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาถ้ำเพดาน
    บ้านเขาถ้ำเพดาน (หมู่ 7) ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
212-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านตลาดวัว
    บ้านตลาดวัว (หมู่ 11) ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
445-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย(แปลงที่ 1-2)
    บ้านคลองห้วยหวาย (หมู่ 21) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
2,421-1-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านวังตามา
    บ้านวังตามา (หมู่ 4) ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
305-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองจิกทรายมูล
    บ้านหนองจิกทรายมูล (หมู่ 1) ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8-2-76
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาบ่อเหล็ก
    บ้านเขาบ่อเหล็ก (หมู่ 4) ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองก้านเหลือง
    บ้านหนองก้านเหลือง (หมู่ 9) ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
217-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านประดู่งาม
    ประดู่งาม (หมู่ 17) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
394-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่
    บ้านเขาใหญ่ (หมู่ 8) ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
415-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาขวาง(แปลงที่ 1-2)
    บ้านเขาขวาง (หมู่ 4) ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
535-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านชุมตาบงหนึ่ง
    บ้านชุมตาบงหนึ่ง (หมู่ 7) ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
171-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านทรัพย์โพธิ์ทอง
    บ้านทรัพย์โพธิ์ทอง (หมู่ 18) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
13-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านรัศมีสร้างสรรค์
    บ้านรัศมีสร้างสรรค์ (หมู่ 24) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
115-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่ไทรทอง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านใหม่ไทรทอง (หมู่ 19) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
125-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาค้างคาว
    เขาค้างคาว (หมู่ 5) ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
149-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดงมัน
    ดงมัน (หมู่ 15) ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,700-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านซับตะเคียน (แปลงที่ 1-2) ต่ออายุ
    บ้านซับตะเคียน (หมู่ 11) ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,773-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านวังใหญ่
    บ้านวังใหญ่ (หมู่ 17) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
75-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านชุมตาบง
    บ้านชุมตาบง (หมู่ 8) ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
131-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหน้าเขา
    บ้านหน้าเขา (หมู่ 7) ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
667-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านไทรทอง (แปลงที่ 1-3)
    ไทรทอง (หมู่ 4) ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
669-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านปางชัย (แปลงที่ 1-3 ต่ออายุครั้งที่ 1)
    ปางชัย (หมู่ 8) ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
225-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าขาว (แปลงที่ 1-2)
    หนองหญ้าขาว (หมู่ 5) ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
375-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่ศรีนคร
    ใหม่ศรีนคร (หมู่ 15) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
101-0-0
2556 ป่าหมู่บ้านตลุกตาสาม (ต่ออายุ ครั้งที่ 1)
    ตลุกตาสาม (หมู่ 6) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
76-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเขานางต่วม
    เขานางต่วม (หมู่ 1) ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
208-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านอุดมพัฒนา
    อุดมพัฒนา (หมู่ 7) ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาเล็บงา
    เขาเล็บงา (หมู่ 15) ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านปากด่าน
    ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
117-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านมอสวรรค์
    มอสวรรค์หนึ่ง (หมู่ 7) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาแดง
    บ้านเขาแดง (หมู่ 5) ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
176-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองพวา (ต่ออายุ ครั้งที่ 1)
    หนองพวา (หมู่ 3) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
30-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาแหลม (แปลงที่ 1-4)
    บ้านเขาแหลม (หมู่ 7) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
9,666-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านปางสุด
    ปางสุด (หมู่ 12) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
119-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านเขานางฟ้า
    บ้านเขานางฟ้า (หมู่ 10) ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
35-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านชุมตาบง (ม.6 ต่ออายุ ครั้งที่ 1)
    ชุมตาบง (หมู่ 6) ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
113-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านสระสวัสดิ์ (แปลงที่ 1-2) (ต่ออายุ ครั้งที่ 1)
    สระสวัสดิ์ (หมู่ 5) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
206-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาดิน
    บ้านเขาดิน (หมู่ 2) ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
219-2-68
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านประจันตคีรี (แปลงที่ 1-3)
    ประจันตคีรี (หมู่ 6) ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,672-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านวังข่อย
    บ้านวังข่อย (หมู่ 1) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
105-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองไม้แดง (ต่ออายุ)
    บ้านหนองไม้แดง (หมู่ 1) ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
302-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านเจ็ดร้อยไร่
    บ้านเจ็ดร้อยไร่ (หมู่ 13) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
505-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านซับสมบูรณ์
    ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
385-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านยอดห้วยแก้ว
    บ้านยอดห้วยแก้ว (หมู่ 20) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
52-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านสวนป่า
    บ้านสวนป่า (หมู่ 20) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
868-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านเกาะขาช้าง
    ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
120-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านไผ่แก้ว
    บ้านไผ่แก้ว (หมู่ 20) ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
815-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านบางตาหงาย
    บ้านบางตาหงาย (หมู่ 1) ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
53-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านแม่กะสี
    แม่กะสี (หมู่ 9) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
2,291-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านปางขนุน
    ปางขนุน (หมู่ 8) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
106-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านมอ 1 2 3
    มอ 1 2 3 (หมู่ 10) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
59-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านคลองแบ่ง
    คลองแบ่ง (หมู่ 4) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
288-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบุ่งผักหนาม
    บุ่งผักหนาม (หมู่ 25) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
47-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านมาบมะขาม
    มาบมะขาม (หมู่ 4) ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเนินโพธิ์
    เนินโพธ์ (หมู่ 3) ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขามะเกลือ
    เขามะเกลือ (หมู่ 10) ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
    สันติสุข (หมู่ 12) ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคลองงิ้ว
    คลองงิ้ว (หมู่ 7) ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านวังยาง
    วังยาง (หมู่ 2) ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพันลาน
    พันลาน (หมู่ 3) ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองคล้า
    หนองคล้า (หมู่ 6) ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบึงเฒ่า
    บึงเฒ่า (หมู่ 11) ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทับลุ่ม
    ทับลุ่ม (หมู่ 5) ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองสเอ้ง
    หนองสเอ้ง (หมู่ 12) ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคลองกำลังเหนือ
    คลองกำลังเหนือ (หมู่ 19) ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองกะเปา
    หนองกะเปา (หมู่ 6) ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านไร่โพธิ์ทอง
    ไร่โพธิ์ทอง (หมู่ 1) ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชน่บ้านคลองลาน
    คลองลาน (หมู่ 15) ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์ย้อย
    ทรัพย์ย้อย (หมู่ 8) ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยตั้ง
    ห้วยตั้ง (หมู่ 9) ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองสะแกยาว
    หนองสะแกยาว (หมู่ 5) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกสามัคคี
    โคกสามัคคี (หมู่ 7) ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาดิน
    เขาดิน (หมู่ 9) ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาเขียว
    เขาเขียว (หมู่ 9) ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่ามะกรูด
    ท่ามะกรูด (หมู่ 10) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
8-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตะกรุด
    ตะกรุด (หมู่ 5) ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาโคกเผ่น
    เขาโคกเผ่น (หมู่ 2) ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองไม้เหนือ
    บ้านหนองไม้เหนือ (หมู่ 14) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านซับผักกาด
    ซับผักกาด (หมู่ 7) ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านฝาถัง
    บ้านฝาถัง (หมู่ 23) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
5-0-0
2543 ป่าปกติบ้านหัวโป่ง
    บ้านหัวโป่ง (หมู่ 6) ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหนองตายาย
    บ้านหนองตายาย (หมู่ 3) ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 ป่าปกติบ้านมาบแก
    บ้านมาบแก (หมู่ 3) ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอนพลวง
    บ้านดอนพลวง (หมู่ 3) ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาดิน
    บ้านเขาดิน (หมู่ 12) ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
433-0-0
2543 ป่าปกติบ้านนิคมเขาบ่อแก้ว
    บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว (หมู่ 3) ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 ป่าปกติบ้านตุ๊กแก
    บ้านตุ๊กแก (หมู่ 3) ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหัวพลวง
    บ้านหัวพลวง (หมู่ 7) ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาน้อยพัฒนา
    บ้านเขาน้อยพัฒนา (หมู่ 5) ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 ป่าปกติบ้านวังยิ้มแย้ม
    บ้านวังยิ้มแย้ม (หมู่ 15) ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
 
รวม
67,624-2-44 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :