หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 76 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองแสง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหนองแสง (หมู่ 15) ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
72-3-29
2560 ป่าชุมชนบ้านเขาวังทอง
    บ้านเขาวังทอง (หมู่ 7) ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า :
447-2-61
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านมะขาม
    บ้านมะขาม (หมู่ 1) ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า :
31-3-11
2559 ป่าชุมชนป่าเขาวัง บ้านสายเงิน
    บ้านสายเงิน (หมู่ 2) ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช
1,440-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดอนทราย
    ดอนทราย (หมู่ 2) ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-1-96
2558 โครงการป่าชุมชนป่าควนหรั่ง
    ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนแก้ว ป่าคลองตม และป่าทุ่งลานแซะ จ.นครศรีธรรมราช
80-2-51
2558 ป่าชุมชนบ้านควนหนองหงส์
    ควนหนองหงส์ (หมู่ 3) ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-3-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านไสเจาะป่า หมู่ที่ 2 ตำบลกุแหระ
    ไสเจาะป่า (หมู่ 2) ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไสค่าย จ.นครศรีธรรมราช
181-0-87
2557 ป่าชุมชนบ้านคลองตูกใต้
    คลองตูกใต้ (หมู่ 1) ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
66-1-80
2557 ป่าชุมชนบ้านคลองตูกเหนือ
    คลองตูกเหนือ (หมู่ 2) ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-50
2557 ป่าชุมชนบ้านธารทอง
    บ้านธารทอง (หมู่ 1) ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
681-0-55
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำตก
    น้ำตก (หมู่ 3) ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนออกบ้านน้ำตก จ.นครศรีธรรมราช
608-1-40
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาวัง
    บ้านเขาวัง (หมู่ 12) ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช
702-0-60
2555 โครงการป่าชุมชนสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
    เนินอินทร์แก้ว (หมู่ 3), ท่าสะท้อน (หมู่ 2), เนินกลาง (หมู่ 5), ท่าเข็น (หมู่ 7) ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,498-0-89
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านหน้าทับ
    บ้านหน้าทับ (หมู่ 7) ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-3-40
2555 ป่าชุมชนบ้านเขาตาว หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว
    บ้านเขาตาว (หมู่ 7) ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
22-1-55
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำนิ่ง
    บ้านน้ำนิ่ง (หมู่ 5) ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-1-20
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านควนเงิน
    บ้านควนเงิน (หมู่ 2) ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
532-1-38
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านปราบ
    บ้านปราบ (หมู่ 6) ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหัวช้าง จ.นครศรีธรรมราช
57-2-50
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านนางพระยา หมู่ที่ 3
    บ้านนางพระยา (หมู่ 3) ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-2-7
2553 โครงการป่าชุมชนหนองหงส์
    บ้านชุมแสง (หมู่ 2) ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-2-74
2553 ป่าชุมชนบ้านอ่าวมิน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว
    อ่าวมิน (หมู่ 6) ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาขาว จ.นครศรีธรรมราช
337-3-0
2553 โครงการป่าชุมชนอ่าวอ้ายยอ
    ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนออกบ้านน้ำตก จ.นครศรีธรรมราช
608-2-84
2552 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านทับแขก
    บ้านทับแขก (หมู่ 10) ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองค็อง จ.นครศรีธรรมราช
339-1-94
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านตลาดอาทิตย์
    บ้านตลาดอาทิตย์ (หมู่ 4) ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-3-13
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านในวัง
    บ้านในวัง (หมู่ 8) ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-3-67
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งขวัญแก้ว
    บ้านทุ่งขวัญแก้ว (หมู่ 6) ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองค็อง จ.นครศรีธรรมราช
23-3-42
2551 โครงการป่าหมู่บ้านบ้านคลองตูล
    บ้านคลองตูล (หมู่ 9) ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-0-0
2551 โครงการป่าหมู่บ้านบ้านช้าง
    บ้านช้าง (หมู่ 7) ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
96-1-66
2551 ป่าชุมชนบ้านลานช้าง
    บ้านลานช้าง (หมู่ 8) ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องกะโสม ป่าวังญวน ป่าควนประ ป่าช่องเขา ป่าไร่ใหญ่ ป่าควนขี้แรด จ.นครศรีธรรมราช
34-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเคี่ยมงาม
    บ้านเคี่ยมงาม (หมู่ 11) ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพรุพี จ.นครศรีธรรมราช
17-0-66
2550 โครงการป่าหมู่บ้านบ้านป่าพรุ
    บ้านป่าพรุ (หมู่ 2) ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-80
2550 โครงการป่าหมู่าบ้านบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 2) ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-3-20
2550 โครงการป่าหมู่บ้านบ้านสาขา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขึ้น
    สาขา (หมู่ 4) ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-3-51
2550 โครงการป่าหมู่บ้านบ้านท่าเรือ
    ท่าเรือ (หมู่ 1) ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-0-58
2550 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ 8
    เสม็ดงาม (หมู่ 8) ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกุมแป ป่าบ้านในลุ่ม และป่าพรุควนเด้ง จ.นครศรีธรรมราช
643-1-0
2550 โครงการป่าหมู่บ้านบ้านวัดโท
    วัดโท (หมู่ 7) ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-3-60
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านถ้ำพระหอ
    ถ้ำพระหอ (หมู่ 6) ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
183-1-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านไสขนุน
    ไสขนุน (หมู่ 11) ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
625-0-0
2549 บ้านเขาเหล็ก
    เขาเหล็ก (หมู่ 2) ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า :
24-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านนานอก
    ถาวร (หมู่ 8), นานอก (หมู่ 4) ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
99-2-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านกาโห่
    กาโห่ (หมู่ 5) ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านไสส้าน
    ไสส้าน (หมู่ 2) ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคลองเล
    คลองเล (หมู่ 3) ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
181-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านควนยูง
    ควนยูง (หมู่ 3) ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพานแพ
    พานแพ (หมู่ 7) ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
131-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านวังวัว
    วังวัว (หมู่ 6) ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองลุง
    หนองลุง (หมู่ 1) ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งพันธ์
    ทุ่งพันธ์ (หมู่ 7) ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกะโสมเหนือ
    กะโสมเหนือ (หมู่ 4) ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำขาว
    หนองน้ำขาว (หมู่ 3) ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทองจันทร์
    ทองจันทร์ (หมู่ 8) ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,733-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสวน
    สวน (หมู่ 6) ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกาโห่เหนือ
    กาโห่เหนือ (หมู่ 4) ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าหว้า
    ท่าหว้า (หมู่ 3) ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าไร่
    ท่าไร่ (หมู่ 1) ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านน้ำใส
    น้ำใส (หมู่ 7) ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งคุ่ม
    ทุ่งคุ่ม (หมู่ 7) ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าสูงบน
    ท่าสูงบน (หมู่ 4) ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านปลักจอก
    ปลักจอก (หมู่ 6) ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนับเภา
    หนับเภา (หมู่ 8) ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-2-0
2545 ป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสาย บ้านปลายเส หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเส
    ปลายเส (หมู่ 4) ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บ้านโคกข่อย หมู่ที่ 4
    โคกข่อย (หมู่ 4) ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2545 ป่าชุมชนในที่สาธารณประโยชน์ป่าสวนฝ้าย บ้านวังหิน หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน
    วังหิน (หมู่ 3) ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-2-0
2545 ป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาขาว บ้านทับกลาง หมู่ 10 ตำบลเขาขาว
    ทับกลาง (หมู่ 10) ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
215-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านควนแร หมู่ที่ 2 ตำบลนาไม้ไผ่
    ควนแร (หมู่ 2) ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-2-11
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองแดง
    หนองแดง (หมู่ 3) ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยไม้แก่น
    ห้วยไม้แก่น (หมู่ 11) ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนโหนด
    ดอนโหนด (หมู่ 2) ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
-
2544 ป่าชุมชนบ้านนาไม้ไผ่
    นาไม้ไผ่ (หมู่ 6) ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
-
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนฯ ป่าไสเกาะธง บ้านบนควน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาโร
    บ้านบนควน (หมู่ 5) ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-2-0
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนฯป่าทุ่งทับควาย บ้านทับควาย หมู่ที่ 8 ตำบลวังหิน
    บ้านทับควาย (หมู่ 8) ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-2-0
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนฯ ป่าอ่าวกราย บ้านวังยาว หมู่ที่ 7 ตำบลนาไม้ไผ่
    บ้านวังยาว (หมู่ 7) ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ บ้านดอนโรง หมู่ที่ 8 ตำบลเชียรใหญ่
    บ้านดอนโรง (หมู่ 8) ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนฯป่าดอนทรายและป่ากลอง บ้านดอนสำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลควนพัง
    บ้านดอนสำโรง (หมู่ 3) ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหน้าเขา
    บ้านหน้าเขา (หมู่ 6) ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
 
รวม
12,469-0-5 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :