หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 90 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2560 บ้านนอก
    ต.ป่ากอ อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,856-2-32
2560 บ้านทุ่งละออง
    ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
    ประเภทป่า :
5,011-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านท่าสนุก
    ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนโครงการทับปุด จ.พังงา
1,694-2-98
2554 ป่าชุมชนบ้านทับเหวน(แปลงที่2)
    ทับเหวน (หมู่ 3) ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขากะทะคว่ำ จ.พังงา
83-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,156-3-13
2554 ป่าชุมชนบ้านท่าไร่
    ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,007-0-72
2554 ป่าชุมชนบ้านเกาะเคี่ยมใต้
    ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,059-3-52
2553 ป่าชุมชนบ้านทุ่งรัก
    บ้านทุ่งรัก (หมู่ 6) ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,785-2-85
2553 ป่าชุมชนบ้านบางพัฒน์
    บ้านบางพัฒน์ (หมู่ 8) ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,754-1-48
2553 ป่าชุมชนบ้านนอกนา
    บ้านนอกนา (หมู่ 2) ต.เกาะตาชัย อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,524-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดอกแดง
    ดอกแดง (หมู่ 5) ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาหลัก และป่าเขาโตน จ.พังงา
136-3-60
2549 ป่าชุมชนบ้านดอนจันทร์
    ดอนจันทร์ (หมู่ 6) ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหลักลำแก่น จ.พังงา
35-3-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทุ่งต่อเรือ
    ทุ่งต่อเรือ (หมู่ 2) ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนมะรุ่ย จ.พังงา
222-1-0
2549 ป่าชุมชนบ้านในวัง
    ในวัง (หมู่ 4) ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาหราสูง จ.พังงา
87-3-0
2549 ป่าชุมชนบ้านถ้ำทองหลาง
    ถ้ำทองหลาง (หมู่ 2) ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาหราสูง จ.พังงา
73-2-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบางเตยกลาง
    บางเตยกลาง (หมู่ 2) ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาทอย และป่านางหงษ์ จ.พังงา
73-2-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทับเหรียง
    ทับเหรียง (หมู่ 5) ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
259-3-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหินเพลิง
    หินเพลิง (หมู่ 1) ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาหราสูง จ.พังงา
83-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสองแพรก
    สองแพรก (หมู่ 2) ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาหราสูง จ.พังงา
44-1-0
2549 ป่าชุมชนบ้านตีนเขา
    ตีนเขา (หมู่ 3) ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
132-3-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านบางกรักใน
    บางกรักใน (หมู่ 9) ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1-0-25
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านบางกรักนอก
    บางกรักนอก (หมู่ 1) ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-3-33
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านบางกรักกลาง
    บางกรักกลาง (หมู่ 7) ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-1-20
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านบางเหรียง
    บางเหรียง (หมู่ 2) ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านบางใหญ่
    บางใหญ่ (หมู่ 4) ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-1-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านกะปง
    กะปง (หมู่ 2) ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-1-30
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านนกฮูก
    นกฮูก (หมู่ 1) ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปลายโต๊ะ และป่าเขาศก จ.พังงา, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านในหนด
    ในหนด (หมู่ 4) ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-2-25
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านปลายวา
    ปลายวา (หมู่ 2) ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหน่วยอึ้ง ป่าเขาเหมาะน้อย และป่าเขาพ่อตา จ.พังงา
195-1-96
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านท่านา
    ท่านา (หมู่ 1) ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-2-0
2548 ป่าชุมชนบ้านย่านสะบ้า
    ย่านสะบ้า (หมู่ 4) ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านลำรู
    ลำรู (หมู่ 1) ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองทุ่งมะพร้าว จ.พังงา
50-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบางบ้า
    บางบ้า (หมู่ 6) ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบนโตน
    บนโตน (หมู่ 4) ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาหลัก และป่าเขาโตน จ.พังงา
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านติเต๊ะ
    ติเต๊ะ (หมู่ 5) ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านอ่าวมะขาม
    อ่าวมะขาม (หมู่ 8) ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหาดทรายเปลือกหอย
    กุโบบ้านหาดทรายเปลือกหอย (หมู่ 7) ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-3-97
2547 ป่าชุมชนบ้านคลองใส
    กุโบบ้านคลองใส (หมู่ 6) ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1-3-20
2547 ป่าชุมชนบ้านท่านุ่น
    ท่านุ่น (หมู่ 7) ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนา(ทองหลาง)
    นา(ทองหลาง) (หมู่ 3) ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-13
2547 ป่าชุมชนบ้านทองหลาง
    กุโบบ้านทองหลาง (หมู่ 4) ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1-2-22
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาเปาะ
    กุโบบ้านเขาเปาะ (หมู่ 5) ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหินสามก้อน
    หินสามก้อน (หมู่ 6) ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
87-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกระโสม
    กระโสม (หมู่ 1) ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
171-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านลำวะนอก
    ลำวะนอก (หมู่ 8) ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-1-94
2547 ป่าชุมชนบ้านบางทราย
    บางทราย (หมู่ 2) ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า :
30-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านปากเหล
    ปากเหล (หมู่ 2) ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาศรีราชา ป่าเขาบางรัก และป่าเขาบางใหญ่ จ.พังงา
85-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าค่าย
    ท่าค่าย (หมู่ 1) ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกาหมาย จ.พังงา
200-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวนา
    หัวนา (หมู่ 2) ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
    ประเภทป่า :
7-3-44
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งต่อเรือ
    ทุ่งต่อเรือ (หมู่ 2) ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยทรัพย์
    ห้วยทรัพย์ (หมู่ 6) ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
368-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าปากแหว่ง
    ป่าปากแหว่ง (หมู่ 11) ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเชียงใหม่
    เชียงใหม่ (หมู่ 7) ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบางนุ
    บางนุ (หมู่ 6) ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านฝ่ายท่า
    ฝ่ายท่า (หมู่ 2) ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโตนดินใน
    โตนดินใน (หมู่ 9) ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านปากคลอง
    ปากคลอง (หมู่ 3) ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเล็ดตอก
    เล็ดตอก (หมู่ 5) ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบางญวน
    บางญวน (หมู่ 3) ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบางเตยใต้
    บางเตยใต้ (หมู่ 7) ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกรุด
    ทุ่ง่กรุด (หมู่ 4) ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านลำภี
    ลำภี (หมู่ 4) ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-1-35
2545 ป่าชุมชนบ้านหินลาด
    หินลาด (หมู่ 6) ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองทุ่งมะพร้าว จ.พังงา
70-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาตำหนอน
    เขาตำหนาน (หมู่ 1) ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    กลาง (หมู่ 2) ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
420-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านเกาะปันหยี
    เกาะปันหยี (หมู่ 2) ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านบางปลา
    บางปลา (หมู่ 2) ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านช้างเชื่อ
    ช้างเชื่อ (หมู่ 4) ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านริมทะเล
    ริมทะเล (หมู่ 5) ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองอ่าวเลน จ.พังงา
60-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพรุเตียว
    พรุเตียว (หมู่ 7) ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
320-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านลำแก่น
    ลำแก่น (หมู่ 3) ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝ่ายท่า จ.พังงา
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบางนายสี
    บางนายสี (หมู่ 6) ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขุมมุด
    ขุมมุด (หมู่ 4) ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแหลมยาง
    แหลมยาง (หมู่ 6) ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกาหมาย จ.พังงา
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านในโตน
    ในโตน (หมู่ 3) ต.ป่ากอ อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบางกัน-บางมุด
    บางกัน-บางมุด (หมู่ 4) ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบางม่า
    บางม่า (หมู่ 2) ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทับเหวน(แปลงที่1)
    ทับเหวน (หมู่ 3) ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาหราสูง จ.พังงา
391-3-81
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านนาใน
    บ้านนาใน (หมู่ 4) ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
334-2-84
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านควน
    บ้านควน (หมู่ 4) ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าไทร
    บ้านท่าไทร (หมู่ 7) ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกเลือด
    บ้านโคกเลือด (หมู่ 7) ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนโครงการทับปุด จ.พังงา
100-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านคลองจูด
    บ้านคลองจูด (หมู่ 5) ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเกาะไม้ไผ่
    บ้านเกาะไม้ไผ่ (หมู่ 3) ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนบ้านเมืองใหม่
    บ้านเมืองใหม่ (หมู่ 1) ต.เกาะตาชัย อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน ในเขตป่าถาวรป่าควนหน้าบ้านและป่าควนช้างตาย
    บ้านวัดเขา (หมู่ 10) ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
900-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าควนโต๊ะหลา และป่าแหลมซำ
    บ้านบางจันทร์ (หมู่ 7) ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนโต๊ะหลา และป่าแหลมซำ จ.พังงา
100-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนบ้านรมณีย์
    บ้านรมณีย์ (หมู่ 1) ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาศรีราชา ป่าเขาบางรัก และป่าเขาบางใหญ่ จ.พังงา
50-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาเฒ่า
    บ้านเขาเฒ่า (หมู่ 3) ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบางแดด
    บางแดด (หมู่ 7) ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
 
รวม
35,191-3-79 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :