หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 120 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 บ้านหนองเกียบ
    ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-2-88
2562 บ้านอ่าวกลาง แปลงที่ 2
    ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
44-1-61
2562 บ้านอ่าวกลาง แปลงที่ 1
    ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
428-2-39
2562 บ้านพรุเตียว
    ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
62-1-45
2562 บ้านไชยภักดี
    ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
473-0-91
2562 บ้านแพรกโด
    ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสป่าแก่ จ.ตรัง
105-1-97
2562 บ้านห้วยน้ำตก แปลงที่ 1
    ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-93
2562 บ้านควนเหมียง
    ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขารังสาด ป่าทะเลสองห้อง และป่าพยอมพอก จ.ตรัง
411-2-42
2562 บ้านช่องเขา
    ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-75
2562 บ้านคลองแร่
    ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาบันทัด แปลงที่2 ตอน 1 จ.ตรัง
324-1-94
2562 บ้านหนองผักฉีด
    ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-3-99
2562 บ้านห้วยน้ำตก แปลงที่ 2
    ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-2-89
2562 บ้านทุ่งนอก
    ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเนียงแตก ป่าห้วยเคี่ยม และป่าหนองหนักทอง จ.ตรัง
108-1-48
2561 บ้านไสใหญ่
    ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
942-2-23
2561 บ้านหน้าเขา แปลงที่ 2
    ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-3-68
2561 บ้านในเขา แปลงที่ 2
    ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาน้ำพราย ป่าเขาหน้าแดง ป่าควนยาง และป่าควนเหมียง จ.ตรัง
119-1-49
2561 บ้านในเขา แปลงที่ 1
    บ้านในเขา (หมู่ 1) ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาน้ำพราย ป่าเขาหน้าแดง ป่าควนยาง และป่าควนเหมียง จ.ตรัง
216-2-77
2561 บ้านในเขา แปลงที่ 3
    ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาน้ำพราย ป่าเขาหน้าแดง ป่าควนยาง และป่าควนเหมียง จ.ตรัง
17-0-55
2561 บ้านในเขา แปลงที่ 4
    ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาน้ำพราย ป่าเขาหน้าแดง ป่าควนยาง และป่าควนเหมียง จ.ตรัง
20-2-94
2561 บ้านควนตัง แปลงที่ 2
    ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-1-95
2561 บ้านวังสมบูรณ์
    ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-3-22
2561 บ้านควนตัง แปลงที่ 1
    ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-1-7
2561 บ้านโตนใต้ แปลงที่ 2
    ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
63-0-34
2561 บ้านโตนใต้ แปลงที่ 1
    ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-3-83
2561 บ้านเขาไม้แก้ว
    ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
78-2-73
2561 บ้านลิพัง
    ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-22
2561 บ้านท่าคลอง แปลงที่ 2
    ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
196-2-38
2561 บ้านหินจอก แปลงที่ 2
    ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
408-3-62
2561 บ้านทุ่งปาหนัน
    ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
602-2-63
2561 บ้านหินจอก แปลงที่ 1
    ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
523-2-13
2561 บ้านท่าคลอง แปลงที่ 1
    ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-83
2561 บ้านป่ากอ
    ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-0-37
2561 บ้านน้ำผุด แปลงที่ 2
    ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพลู จ.ตรัง
29-0-41
2561 บ้านน้ำผุด แปลงที่ 1
    ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-1-0
2561 บ้านเกาะปราง
    บ้านเกาะปราง (หมู่ 12) ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
95-2-81
2561 บ้านหน้าเขา แปลงที่ 1
    ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
43-1-66
2561 บ้านควนใหญ่
    ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขารังสาด ป่าทะเลสองห้อง และป่าพยอมพอก จ.ตรัง
107-2-3
2560 ป่าชุมชนบ้านโคกพลา
    บ้านโคกพลา (หมู่ 4) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
230-0-70
2560 ป่าชุมชนบ้านควนอารี
    บ้านควนอารี (หมู่ 9) ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
47-2-87
2560 ป่าชุมชนบ้านสะพานไทร
    บ้านสะพานไทร (หมู่ 10) ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
136-2-42
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งขมิ้น
    ทุ่งขมิ้น (หมู่ 6) ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลวง
    ทุ่งหลวง (หมู่ 7) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
550-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านไร่ออก
    ไร่ออก (หมู่ 5) ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
41-3-96
2558 ป่าชุมชนบ้านกะลาเส
    กะลาเส (หมู่ 2) ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
67-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแหลมมะขาม
    แหลมมะขาม (หมู่ 5) ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย จ.ตรัง
1,067-0-75
2558 ป่าชุมชนบ้านควนเห็นเล
    ควนเห็นเล (หมู่ 1) ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
94-0-72
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านทอนนาหมู
    บ้านทอนนาหมู (หมู่ 1) ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
140-3-11
2555 บ้านใสหนำสูง,ศาลาเทวดา
    บ้านใสหนำสูง,ศาลาเทวดา (หมู่ 2) ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
1,107-1-94
2554 บ้านทุ่งไหม้
    บ้านทุ่งไหม้ (หมู่ 1) ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-63
2553 บ้านจิจิก
    บ้านจิจิก (หมู่ 1) ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-1-54
2552 บ้านทุ่งสำราญ
    บ้านทุ่งสำราญ (หมู่ 6) ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองปะเหลียน และป่าคลองท่าบ้า จ.ตรัง
408-0-40
2552 บ้านไม้ฝาด
    บ้านไม้ฝาด (หมู่ 3) ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
36-1-89
2551 บ้านหนองพลอง
    บ้านหนองพลอง (หมู่ 13) ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคลองโตน
    บ้านคลองโตน (หมู่ 11) ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2551 บ้านวังแตร้
    บ้านวังแตร้ (หมู่ 7) ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2551 บ้านไทรทอง
    บ้านไทรทอง (หมู่ 6) ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
17-0-0
2551 บ้านควนหินส้ม
    บ้านควนหินส้ม (หมู่ 7) ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
27-0-0
2551 บ้านควนยนต์
    บ้านควนยนต์ (หมู่ 4) ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-0-0
2550 บ้านบางคราม
    ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสป่าแก่ จ.ตรัง
20-0-0
2550 บ้านวังใหม่
    บ้านวังใหม่ (หมู่ 8) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2550 บ้านสะพานเคียน
    บ้านสะพานเคียน (หมู่ 1) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-2-0
2550 บ้านสว่างคีรี
    ต.โคกยาง อ.กันตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหวาง ป่าควนแดง และป่าน้ำราบ จ.ตรัง
300-0-0
2550 บ้านนาหนองตรุด
    ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-0
2550 บ้านพรุเตย ม.4 ต.กะลาเส อ.สิเกา
    บ้านพรุเตย (หมู่ 4) ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
412-0-0
2550 บ้านทับจาก
    ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,100-0-0
2550 บ้านใสบ่อ
    ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเนียงแตก ป่าห้วยเคี่ยม และป่าหนองหนักทอง จ.ตรัง
80-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทุ่งส้าน
    ทุ่งส้าน (หมู่ 9) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
385-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    กลาง (หมู่ 11) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
331-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบางแป้น
    บางแป้น (หมู่ 12) ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
47-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านช่องลม
    ช่องลม (หมู่ 6) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
170-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบางสมบูรณ์
    บางสมบูรณ์ (หมู่ 10) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านคลองโตน
    คลองโตน (หมู่ 11) ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านทุ่งควน
    ทุ่งควน (หมู่ 6) ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
    นาโพธิ์ (หมู่ 2) ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านไสหรก
    ไสหรก (หมู่ 10) ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโคกยาง
    โคกยาง (หมู่ 2) ต.โคกยาง อ.กันตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-2-72
2548 ป่าชุมชนบ้านบางยาง
    บางยาง (หมู่ 1) ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
34-2-0
2548 ป่าชุมชนบ้านไร่ใหญ่
    ไร่ใหญ่ (หมู่ 3) ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองยาว
    หนองยาง (หมู่ 4) ต.โคกยาง อ.กันตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
93-3-62
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองไทร
    หนองไทร (หมู่ 3) ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาหนองข่า
    นาหนองข่า (หมู่ 9) ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเกาะตราบ
    เกาะตราบ (หมู่ 5) ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาเบเร่
    นาเบเร่ (หมู่ 6) ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านป่ายาง
    ป่ายาง (หมู่ 4) ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านฉาง
    ฉาง (หมู่ 8) ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหัวถนน
    หัวถนน (หมู่ 6) ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
130-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาหว้าโพรง
    นาหว้าโพรง (หมู่ 3) ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านควนหนังขำ
    ควนหนังขำ (หมู่ 3) ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
160-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองขอน
    หนองขอน (หมู่ 9) ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านช่องหาย
    ช่องหาย (หมู่ 8) ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านในควน
    ในควน (หมู่ 7) ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสันตัง
    สันตัง (หมู่ 6) ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
160-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านควนงาช้าง
    ควนงาช้าง (หมู่ 7) ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านควนเคี่ยม
    ควนเคี่ยม (หมู่ 7) ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกกระท้อน
    โคกกระท้อน (หมู่ 20) ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองเนียงแตก
    หนองเนียงแตก (หมู่ 8) ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเกาะยางแดง
    เกาะยางแดง (หมู่ 8) ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำปลิว
    น้ำปลิว (หมู่ 2) ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาเพดาน
    เขาเพดาน (หมู่ 7) ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
400-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งข่า
    ทุ่งข่า (หมู่ 10) ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งครก
    ทุ่งครก (หมู่ 2) ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-0-56
2545 ป่าชุมชนบ้านปากห้วย
    ปากห้วย (หมู่ 4) ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าสวนรุกมูลบ้านน้ำฉา
    น้ำฉา (หมู่ 2) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-3-38
2544 ป่าชุมชนป่าเกาะคุ้งคั้ง บ้านหลังเขา ม.21 ต.เขาวิเศษ
    หลังเขา (หมู่ ) ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหน้าลา
    หน้าลา (หมู่ 7) ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
460-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเจ้าพะ
    เจ้าพะ (หมู่ 11) ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-0-0
2544 ป่าชายเลนชุมชนบ้านตะเสะ
    ตะเสะ (หมู่ 4) ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
633-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งไพร
    ทุ่งไพร (หมู่ 5) ต.วังวน อ.กันตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเหรียงห้อง
    เหรียงห้อง (หมู่ 12) ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าคลองขุดเหนือ
    คลองขุด (หมู่ 2) ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าคลองบางยาง
    หินคอกควาย (หมู่ 3) ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าควนโปจา
    บ้านเหนือคลอง (หมู่ 1) ต.คลองลุ อ.กันตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
67-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าควนเร็จ บ้านพิกุลลอย ม.6 ต.นาท่ามใต้
    บ้านพิกุลลอย (หมู่ 6) ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่หลวง
    บ้านไร่หลวง (หมู่ 3) ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านพรุจูด
    บ้านพรุจูด (หมู่ 2) ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านดุหุน
    บ้านดุหุน (หมู่ 3) ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวควน
    บ้านหัวควน (หมู่ 5) ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
159-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าเสม็ดขาว
    บ้านโคกขาม (หมู่ 1) ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
165-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านศาลาหนองบัว
    บ้านศาลาหนองบัว (หมู่ 1) ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนคลองลำลุง
    บ้านไสชมภู่ (หมู่ 5) ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
 
รวม
17,649-1-71 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :