หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 53 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 บ้านดีดะ
    ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
28-0-70
2562 บ้านซีเยาะ
    ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
251-3-99
2562 บ้านตังกะเด็ง
    ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
29-2-2
2562 บ้านจาเราะซูซู
    ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
313-1-31
2562 บ้านซีเยาะ
    ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
251-3-99
2562 บ้านกูนุงจนอง
    ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-1-16
2562 บ้านยะรม
    ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-32
2562 บ้านจันทรัตน์
    ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-82
2562 บ้านเตียง
    ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-1-96
2562 บ้านฮูยงซูแง
    ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-0-0
2562 บ้านเหมืองลาบู
    ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
134-2-1
2561 บ้านกาบัง
    ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
83-0-25
2561 บ้านกาโสด
    ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-87
2561 บ้านหินลูกช้าง
    ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-1-44
2561 บ้านกาลอ
    ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,754-0-68
2561 บ้านทำนบ
    ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
155-0-5
2561 บ้านกาลอ
    ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,774-1-97
2561 บ้านสี่สิบ
    ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
31-2-39
2561 บ้านใหม่
    ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-3-49
2561 บ้านยือนัง
    ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-2-39
2561 บ้านคชศิลา
    ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-2-29
2561 บ้านคลองปูด
    ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-0-94
2561 บ้านบายอ
    ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,733-2-94
2561 บ้านพิกุลทอง
    ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
137-2-93
2561 บ้านคอกช้าง
    ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-1-99
2561 บ้านควนดินดำ
    ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-0-79
2561 บ้านแหร
    ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-66
2561 บ้านซาไก
    ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
129-3-43
2561 บ้านปุโรง
    ต.ปุโรง อ.กรงปีนัง จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-2-18
2559 บ้านแค่
    บ้านแค่ (หมู่ 1) ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า :
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
55-1-17
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2547 ป่าชุมชนบ้านกำปงลูรง
    กำปงลูรง (หมู่ 6) ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกำปงลูรง
    กำปงลูรง (หมู่ 6) ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านฉลองชัย
    เขื่อนบางลาง (หมู่ 4) ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านซีเยาะ
    ซีเยาะ (หมู่ 5) ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านปุโรง
    บ้านปุโรง (หมู่ 2) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดูซงกูจิ
    บ้านดูซงกูจิ (หมู่ 1) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-2-0
 
รวม
12,025-1-91 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :