หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านเขาวังม่าน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านเขาวังม่าน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เนื้อที่ : 679 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง จ.ระยอง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ลาดชัน เชิงเขา
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/3486 ลว 12 มี.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นแก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบแล้ง ในพื้นที่ป่ามีน้ำตกและฝายกั้นน้ำ เพื่อชะลอความชุ่มชื้น รวมทั้งมีพันธุ์ไม้ใหญ่หลากหลายชนิด เช่น ประดู่,กระบก,มะค่า,ขนุนป่า,ตะแบก,ฯลฯ ไม้พื้นล่าง เช่น เฟิร์นมะขาม,เห็ดต่างๆ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เหมาะสมจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :