หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านศาลาคลอง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านศาลาคลอง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
เนื้อที่ : 5176 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบสูงและภูเขา สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง มีต้นไม้เล็กใหญ่ขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วพื้นที่
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/ 12294
ผู้ตรวจสอบ : นายสุชาติ พงศ์เศรษฐ์กุล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้ขนาดเล็กและใหญ่ขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วพื้นที่ พันธุ์ไม้ที่พบ ไผ่รวก ไผ่ป่า ซาก มะค่า ประดู่ รกฟ้า ชิงชัน และแดง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีศักยภาพในการรักษาป่าแห่งนี้ไว้ เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนจึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ :
ผู้ตรวจสอบ : นายสุชาติ พงศ์เศรษฐ์กุล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้ขนาดเล็กและใหญ่ขึ้นปกคลุมอยู่ทั่พื้นที่ พันธุ์ไม้ที่พบ ไผ่รวก ไผ่ป่า ซาก มะค่า ประดู่ รกฟ้า ชิงชัน และแดง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีศักยภาพในการรักษวป่าแห่งนี้ไว้ เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนจึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/ 12294
ผู้ตรวจสอบ : นายสุชาติ พงศ์เศรษฐ์กุล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้ขนาดเล็กและใหญ่ขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วพื้นที่ พันธุ์ไม้ที่พบ ไผ่รวก ไผ่ป่า ซาก มะค่า ประดู่ รกฟ้า ชิงชัช และผักหวาน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีศักยภาพในการรักษาป่าแห่งนี้ไว้ เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนจึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : ปีที่สิ้นสุด :
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ :
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :