หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านป่าซาง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านป่าซาง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.ป่าซาง อ.กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
เนื้อที่ : 262 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา จ.เชียงราย
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงมีลักษณะทอดยาวไปตามถนนสายป่าซาง-เชียงของ ป่าชุมชนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : บ้านป่าซาง (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3704 ลว 14 มี.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวภัสราสร พรหมโชติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่ซางขึ้นอยู่เต็มพื้นที่ ลักษณะเด่นของป่ามีไม้ยางอยู่กระจัด กระจายในป่าชุมชน ไม้ที่พบ ได้แก่ ยางแดง มะม่วงป่า ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผเฮี้ย ไผ่บง สมอพิเภก ตะคร้อ ส้าน มะกอกเกลื้อน สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ ไก่ป่า หมูป่า กระรอก กระต่ายป่า ผึ้ง ต่อ แตน นกชนิดต่าง ๆ งูสิงห์ งูเห่า สมุนไพร ได้แก่ บอระเพ็ด โด่ไม่รู้ล้ม สบู่เลือด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :