หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยขี้เหล็ก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยขี้เหล็ก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.ป่าซาง อ.กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
เนื้อที่ : 1725 ไร่ 0 งาน 30 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา จ.เชียงราย
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงมีลักษณะทอดยาวไปตามถนนสายป่าซาง-เชียงของ ป่าชุมชนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : บ้านห้วยขี้เหล็ก (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3704 ลว 14 มี.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวภัสราสร พรหมโชติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่เต็มพื้นที่ ได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ไร่ สัก ประดู่ มะค่าโมง ตีนนก ตะคร้อ เต็ง รัง แดง ลิ้นจี่ป่า มะไฟป่า กระท้อนป่า มะม่วงป่า ส้าน กระบก ไทร ตะเคียนทอง สมุนไพร ได้แก่ ข่า ชะค้าน บอระเพ็ด ม้ากระทืบโรง เขือแจ้เครือ สบู่เลือด สัตว์ป่า ได้แก่ หมูป่า งูชนิดต่าง ๆ นกชนิดต่าง ๆ ตะกวด กระต่ายป่า อีเห็น เก้ง ไก่ป่า กระรอก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :