หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านสระเศรษฐี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านสระเศรษฐี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 461 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : สภาพโดยทั่วไป เป็นเขาขาดเล็กอยู่ใจกลางหมู่บ้าน โดยมีพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน เป็นเขาหินปูน มีต้นไม้ขึ้นอยู่ไม่มาก ด้านล่างจะเป็นที่ราบ ซึ่งเป็นที่ทำกิน พืชไร่ และสวนผัก
หมู่บ้าน : บ้านสระเศรษฐี (หมู่ 5), บ้านสระเศรษฐี (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/2080 ลว 17 ก.พ.57
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    เป็นป่าไผ่ขึ้นสลับกับป่าเบยจพรรณ เขาจะเป็นหิน จึงทำให้การเจริญเติบโตได้ช้า ต้นไม้ที่พบเห็น เช่น ตะโก ยอป่า ทองหลางป่า มะเกลือ มะกอก สมอพิเภก ซึ่งเป็นไม้ทนแล้ง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรจัดตั้งโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :