หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนตำบลบ้านโคก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนตำบลบ้านโคก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
เนื้อที่ : 19597 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขา มีหินโผล่กระจายทั่วพื้นที่
หมู่บ้าน : บ้านหนองบัว (หมู่ 3), บ้านป่ากล้วย (หมู่ 4), บ้านพังคอง (หมู่ 5), บ้านสงเปลือย (หมู่ 6), บ้านโคกหินตั้ง (หมู่ 11), บ้านหนองแวงเหนือ (หมู่ 8), บ้านหนองแวงใต้ (หมู่ 9), บ้านพังคองใต้ (หมู่ 10), บ้านโนนสะอาด (หมู่ 12), บ้านหนงอโจด (หมู่ 13)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 31 มกราคม 2544
ผู้ตรวจสอบ : นายธีระยุทธ สมตน
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง และบางพื้นที่เป็นป่าผสมผลัดใบ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห้ฯควรให้จัดตั้งป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1605.43/1042 ลว 27 ม.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายปริรัตน์ อาจวิชัย
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ผสมผลัดใบ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดตั้งโครงการป่าชุมชนต่อเนื่อง

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :