หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสะพานลาว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสะพานลาว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 1603 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ทางตอนใต้ของพื้นที่มีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน ส่วนตอนกลางเป็นที่ราบบนภูเขา บริเวณตอนเหนือเป็นที่ราบสลับกับภูเขาแทรกกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ในพื้นที่มีลำห้วยหลายสายลำห้วยมีน้ำไหลตลอดปี ภูเขาเป็นภูเขาหินปูนซึ่งบางลูกเคยผ่านทำเหมืองมาก่อน
หมู่บ้าน : สะพานลาว (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/19007 ลว 17 ตค 61
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าประเภทป่าดิบชื้น โดยเฉพาะบริเวณลำห้วย สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากต้นไม้ขนาดใหญ่ ป่าบริเวณนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงชนิดไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ยางนา ตะเคียนทอง ไทร มะเดื่อ ลำพูป่า ตาว ส่วนพื้นล่างมีเฟรินขึ้นอยู่จำนวนมาก บางบริเวณมีหญ้าถอดปล้องขึ้นอยู่เป็นกระจุก ส่วนบริเวณภูเขาเป็นป่าไผ่ขึ้นปกคลุมอยู่โดยมีต้นจันผาขึ้นแซมอยู่จำนวนมาก ส่วนพื้นที่ราบบริเวณใกล้เนินสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่เหมืองแร่เก่า สภาพป่าเดิมถูกบุกรุกทำลายปัจจุบันเป็นพื้นที่โล่งมีหญ้าขึ้นปกคลุมอยู่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรให้จัดตั้งโครงกาารป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :