หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขาอ่างแก้ว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขาอ่างแก้ว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 5045 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : ภูเขาสูงเป็นแนวภูเขาทอดยาวจากเหนือไปใต้
หมู่บ้าน : บ้านเขาอ่างแก้ว (หมู่ 13)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/2957 ลว 23 ก.พ.58
ผู้ตรวจสอบ : นายอดุลย์เดช ขุนทอง
สภาพป่า :
    สมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ให้ชุมชนช่วยดูแลรักษาในรูปแบบป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :