หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านน้ำพร้าว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านน้ำพร้าว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
เนื้อที่ : 590 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหนึ่งลูก ที่มีการวางตัวทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก สันเขาเป็นรูปหลังเต่า มีความลาดเอียงไปตามทิศเหนือใต้ และทิศตะวันออกตะวันตก อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร สภาพดินเป็นดินร่วนและหินเป็นรูปเหลี่ยม เลขาคณิต กระจายตามพื้นที่ มีถนนลูกรังตัดผ่านเข้าบริเวณพื้นที่
หมู่บ้าน : น้ำพร้าว (หมู่ 06)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.4/5756 ลว 19 ก.ย.57
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้ขึ้นหนาแน่น พันธุ์ไม้เด่นที่พบ ไผ่ซาง ไผ่บงสัก งิ้ว แดง ยมหิน ประดู่ กระพี้จั่น สมอพิเภก ตีนนก กระบก ตะแบก เปลือกบาง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าชุมชนของ บ้านน้ำพร้าว พบว่าสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่หลายชนิด ซึ่งทางชุมชนมีการช่วยกันดูแลรักษา และได้ใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :