หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังดิน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังดิน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 2680 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันตก จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นแนวสันเขาตามแนวทิศเหนือทิศใต้ มีความสูงประมาณ 582 เมตร และมีลำห้วยสาขาหลายสายไหลผ่านลงสู่หมู่บ้าน และที่ทำกินของราษฎร อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : วังดิน (หมู่ 09)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/4418 ลว 16 มี.ค.58
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง ยอดเขาเป็นป่าเต็งรัง ส่วนตามไหล่เขาเป็นป่าเบญจพรรณ ตามพื้นที่ส่วนใหญ่มีพันธุ์ไม้เด่นที่พบ ได้แก่ ประดู่ ยมหิน มะค่าโมง ตีนนก กระพี้ แสลงใจ ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ไร่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าชุมชนของ บ้านวังดิน พบว่าสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่หลายชนิด ซึ่งทางชุมชนมีการช่วยกันดูแลรักษา และได้ใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :