หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแหลมทอง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแหลมทอง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.แหลมทอง อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 108 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงอีจานใหญ่ จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : พื้นที่ราบอยู่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน มีต้นไม้ขึ้นตามธรรมชาติ ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทราย
หมู่บ้าน : แหลมทอง (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/1736 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2558
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านร่วมกันรักษาไว้ ชนิดไม้ประกอบด้วย เต็ง รัง แดง ประดู่ มะขามป้อม ขี้เหล็ก ติ้ว ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :