หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านศรีทรายมูล  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านศรีทรายมูล
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
เนื้อที่ : 1764 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นป่าบนเนินเขาสลับกันหลายลูก การเข้าถึงป่าสามารถใช้เส้นทางได้เส้นทางเดียว บางจุดต้องใช้การเดินเท้าเข้าไปในป่า สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์
หมู่บ้าน : บ้านศรีทรายมูล (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/21321 ลว 18 ธ.ค. 58
ผู้ตรวจสอบ : นายมนตรี ปลูกปัญญา
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเต็งรังผสมเบญจพรรณ มีไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น บางจุดมีเถาวัลย์ขึ้นอยู่บริเวณต้นไม้ ต้นไม้ที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง ด่าง ตีนนก แดง ไผ่ชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :