หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหน้าสถานี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหน้าสถานี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
เนื้อที่ : 803 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นป่าบนเนินเขาสลับกันหลายลูก สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีลำห้วยไหลผ่านหลายลำห้วย การเข้าถึงป่าต้องใช้การเดินเท้าเป็นส่วนใหญ่
หมู่บ้าน : บ้านหน้าสถานี (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/21321 ลว 18 ธ.ค. 58
ผู้ตรวจสอบ : นายมนตรี ปลูกปัญญา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังผสมเบญจพรรณ มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ต้นไม้ที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง มะกอกป่า แดง ยอป่า ก่อ ประดู่ป่า และไผ่ชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :