หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านกะดีแดง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านกะดีแดง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
เนื้อที่ : 46 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นป่าชุมชนแบบพัฒนา มีพันธุ์ไม้หลายชนิดล้อมรอบแหล่งน้ำ เช่น สะเดา ขี้เหล็ก กระถิ่นณรงค์ หางนกยูง มะขามเทศ คูณ ประดู่ มะม่วง สัก มะรุม มะขาม ประดู่ นนทรี ฯลฯ
หมู่บ้าน : กะดีแดง (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.43/3781
ผู้ตรวจสอบ : นายวสันต์ โพธิ์เนียร
สภาพป่า :
    เป็นป่าชุมชนแบบพัฒนา มีพันธ์ุไม้ล้อมรอบแหล่่งน้ำ เช่น ประดู่ สะเดา ขี้เหล็ก มะขาม มะม่วง หางนกยูง มะขามเทศ ไผ่ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :