หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยมะเฟือง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยมะเฟือง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เนื้อที่ : 81 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นที่เขาลาดชัน
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/2460 ลว 15 ก.พ. 59
ผู้ตรวจสอบ : นายชวินทฐ์ ปิ่นแก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบแล้ง รวมทั้งมีพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ต่างๆ เช่น ประดู่ป่า, พะยูง, ตะเคียน, มะค่าโมง, นนทรี, ซ้อ, ไผ่, กระถินยักษ์, สอยดาว, กระถินบ้าน, ตะขบ, เพกา,และยูคาลิปตัส เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :