หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านใหม่วังตะเคียน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านใหม่วังตะเคียน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 190 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดู่-วังตะเคียน จ.ปราจีนบุรี
สถาพทั่วไป : พื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินเหนียว
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/2329
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญนำ รัตรมณฑ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง สภาพป่าค่อนข้างเสื่อโทรม พื้นที่อยู่ติดถนนลาดยางและอยู่ใกล้แหล่งชุมชน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดตั้งโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :