หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนโคกหนองห้าง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนโคกหนองห้าง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 145 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเป็นที่ราบลุ่มสภาพป่าหนาแน่นปานกลางและตั้งอยู่ในบริเวณของแหล่งชุมชน ซึ่งส่วนหนึ่งติดอยู่กับโรงเรียนของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : บ้านซำมลนาก (หมู่ 3), บ้านสระแคน (หมู่ 8), บ้านสระปทุม (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 18 ต.ค. 43
ผู้ตรวจสอบ : นายประจัน ดาวังปา
สภาพป่า :
    เป็นพื้นที่ป่าที่มีความหนาแน่นปานกลาง และบางแห่งหนาแน่นน้อยมาก ต้องอาศัยการปลูกเสริมสภาพป่าขึ้นมาและมีพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ ตะโก เล็บเหยี่ยว แสมสาร ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการดูแลรักษาสภาพป่าแห่งนี้ไว้ในรูปแบบป่าชุมชนเป็นระยะเวลาติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี จึงควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :