หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านโพนทองพัฒนา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านโพนทองพัฒนา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 135 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบสูง แห้งแล้ง ดินเป็นดินร่วนปนทรายความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/55 ลว 2 มกราคม 2551
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวยุวพร โสภาพ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีความหลากหลายน้อย ไม้มีขนาดไม่ใหญ่ เนื่องจากเคยถูกบุกรุกพื้นที่มาก่อน ต่อมาชุมชนได้กันพื้นที่ไว้เป็นป่า ไม้ที่พบเช่น ยางนา เหียง กราด พะยอม ประดู่ กระบาก พันชาด เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นป่าที่อยู่ในระยะกำลังฟื้นตัวจากการถูกทำลาย แต่ชุมชนช่วยกันรักษาดูแลไว้เป็นป่าหาของกินธรรมชาติ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :