หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเย็น  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเย็น
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 1050 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงชันสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๒๘๘ เมตร อยู่ทาง ทิศตะวันออกของหมู่บ้านห่างจากหมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร
หมู่บ้าน : วังน้ำเย็น (หมู่ 01)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/8397 ลว 9 พ.ค.60
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณพันธ์ไม้เด่นได้แก่ สัก แดง ประดู่ กระพี้จั่น กระบก ไผ่ซาง ไผ่ข้าวหลาม ไผ่ไร่ เห็ดถอบ เห็ดลม หน่อไม้
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าบริเวณดังกล่าว ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษามาเป็นเวลานานแล้ว เพื่อเป็นแหล่งอาหารจากป่าของชุมชน เป็นแหล่งพืชสมุนไพร เป็นแหล่งไม้ใช้สอย จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :