หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านใหม่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านใหม่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 440 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นแนวเขาทอดตัวยาวไปทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๒๓๐ เมตร พื้นที่ป่าชุมชนเป็นสันเขาอยู่ระหว่างลำห้วยแม่ปะหลวงกับ ลำห้วยแม่น้อย ระยะทางจากหมู่บ้าน ๔ กิโลเมตร
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/8397 ลงวันที่ 9 พ.ค. 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้เด่นได้แก่ ประดู่ แดง มะค่า กระบก แหน และ ไผ่ชนิดต่างๆ ได้แก่ ไผ่บง ไผ่ซาง ไผ่ข้าวหลาม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าบริเวณดังกล่าว ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษามาเป็นเวลานานแล้ว เพื่อเป็นแหล่งอาหารจากป่าของชุมชน เป็นแหล่งพืชสมุนไพร เป็นแหล่งไม้ใช้สอย จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :