หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านทุ่งโป่ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านทุ่งโป่ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
เนื้อที่ : 600 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย จ.เชียงใหม่
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่เป็นที่ราบและที่ลาดเชิงเขา สภาพดินเป็นดินร่วนผสมลูกรัง
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส.1604.43/13597
ผู้ตรวจสอบ : นายปรีชา เกียรติกำจร
สภาพป่า :
    ประเภทป่าผลัดใบ เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เหียง พลวง เต็ง รัง ตะแบก และมะขามป้อม เป็นต้น พื้นที่ป่าไม่รกทึบ มีหญ้าชนิดต่างๆขึ้นอยู่ทั่วๆไปและมีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :