หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขาดินใต้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขาดินใต้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
เนื้อที่ : 128 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาไม่ค่อยสูงและพื้นที่ราบ ดินเป็นดินลูกรัง
หมู่บ้าน : เขาดินใต้ (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/19397 ลว 15 กันยายน 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายสมยุทธ ไตรยะพานิช
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธ์ไม้หลายชนิด เช่น ตะโก กระถิน มะขาม และไม้เลื้อย มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น ไก่ป่า กระแต กระรอก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นป่าละเมาะสลับป่าที่ฟื้นตัวตามธรรมชาติ จึงมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งให้ชุมชนทำโครงการได้ตามที่ขอเพื่อร่วมมือกันปรับปรุงพื้นที่ป่าให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :