หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนิคมผัง3  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนิคมผัง3
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง
เนื้อที่ : 70 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำขาว จ.ระนอง
สถาพทั่วไป : ภูเขา
หมู่บ้าน : นิคมผัง3 (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/18997 ลว 15 พ.ย. 59
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุพงษ์ เจียมจำรัสศิลป
สภาพป่า :
    สมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดตั้งป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :