หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนตำบลห้วยลาน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนตำบลห้วยลาน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
เนื้อที่ : 82 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : ทุ่งต้นศรี (หมู่ 1), ป่ากล้วนแข้ (หมู่ 2), ใหม่แท่นคำ (หมู่ 3), ห้วยต้นตถ้มเหนือ (หมู่ 4), ทุ่งต้นศรีใหม่ (หมู่ 5), ห้วยต้นตุ้มใต้ (หมู่ 6), ใหม่พัฒนา (หมู่ 7), ห้วยต้นตุ้มน้ำชำ (หมู่ 9), ใหม่แท่นคำ (หมู่ 10), วังขอนแดง (หมู่ 11), ห้วยต้นตุ้มกลาง (หมู่ 13), เนินสามัคคี (หมู่ 14), ห้วยต้นตุ้มทรายทอง (หมู่ 15), ศรีดอนแก้ว (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/15986 ลว 4 กย 61
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :