หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนตำบลท่าจำปี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนตำบลท่าจำปี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
เนื้อที่ : 604 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : สายน้ำงาม (หมู่ 11), ตุ้มท่าจำปี (หมู่ 5), ต๊ำนกกก (หมู่ 1), ต๊ำเหล่า (หมู่ 2), ร่องห้า (หมู่ 3), ตุ้มท่าต้นศรี (หมู่ 4), ตุ้มเหนือ (หมู่ 6), ตุ้มดง (หมู่ 7), ตุ้มไร่ (หมู่ 8), สัน (หมู่ 9), ห้วยเคียน (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/15986 ลว 4 กย 61
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :