หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านผาน้ำเที่ยง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านผาน้ำเที่ยง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
เนื้อที่ : 879 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน จ.ขอนแก่น
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบสลับเนินเขา
หมู่บ้าน : ผาน้ำเที่ยง (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ :
ผู้ตรวจสอบ : นายดนัย นิลคูหา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีความหนาแน่น 85% ของพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :