หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านพรเจริญ-วังตามัว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านพรเจริญ-วังตามัว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
เนื้อที่ : 959 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ดอน ดินลูกรัง ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ ประมาณ 200 เมตร อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมือง ประมาณ 33 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : พรเจริญ-วังตามัว (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/2075
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เต็ง, รัง, ประดู่, พลวง, รกฟ้า, หว้า, แดง, แสลงใจ, ยอป่า, ติ้ว ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบ เช่น นก, หนูนา, งูสิงห์, จอมพอน, กระลอก, กระแต, กิ้งก่า ฯลฯ พืชอาหารที่พบ เช่น เห็ดละโงก, เห็ดเพาะ, เห็ดโคน, ไข่มดแดง, แมงแคง, จั๊กจั่น, แมลงทับฯลฯ พืชสมุนไพร เช่น ตาไก้ , ตากวาง, นมสาว, ตองทุ่ง, เปล้าน้อย, เปล้าใหญ่, ฟ้าทะลายโจร, ประดง ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเสื่อมโทรมเป็นอันมากเหมาะแก่ การฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0705.2/4452 ลว 29 เม.ย. 46
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :