หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านคลองโพธิ์ตะโกน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านคลองโพธิ์ตะโกน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
เนื้อที่ : 28 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : ที่ราบลุ่ม
หมู่บ้าน : คลองโพธิ์ตะโกน (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 4017/62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยนาจ ภู่เพชร
สภาพป่า :
    ป่าชุมชนแบบพัฒนา มีพันธ์ุไม้หลายชนิดบริเวณพื้นที่ล้อมรอบแหล่งน้ำ เช่น สะเดา ประดู่ ตีนเป็ด มะขามเทศ ยูคาลิปตัส ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :