หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนเขาสรรพยา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนเขาสรรพยา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 143 ไร่ 0 งาน 94 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : หมู่บ้านวัดกำแพง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา มีน้ำท่วมเป็นบางปี สูงจากระดับน้ำทะเล 19 – 199 เมตร ดินเป็นดินร่วน มีพื้นที่ป่าอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 423/62 ลว 6 กพ 62
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
    เป็นป่าโปร่ง มีไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และป่าไผ่ขึ้นอยู่ทั่วไป ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ประดู่ สะแก พฤกษ์ สะเดา ยอป่า แคนา แจง โมก งิ้วดอกขาว ส้มเสี้ยว กระทุ่ม ไผ่ มีพืชผักอาหารป่า เช่น หน่อไม้ เห็ด ผักเปราะ ไม้พื้นล่างที่พบ สาบเสือ สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ กระรอก งู กระแตและนกชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :