หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแหลมยางนา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแหลมยางนา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
เนื้อที่ : 200 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาตังอา และป่าคลองโชน จ.ชุมพร
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบรอบๆแปลงเป็นที่ชาวบ้านทำเกษตรกรรม
หมู่บ้าน : บ้านแหลมยางนา (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 3884/2562
ผู้ตรวจสอบ : นายนพรัตน์ สัมฤทธิ์
สภาพป่า :
    พื้นที่ทั้งหมดสัมปทานสวนปาล์ม รอบๆเป็นที่เกษตรกรรม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :