หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านถ้ำ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านถ้ำ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
เนื้อที่ : 5878 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : บ้านถ้ำใน (หมู่ 1), บ้านถ้ำสันหัวหม่น (หมู่ 2), บ้านถ้ำอนามัย (หมู่ 3), บ้านถ้ำราษฎร์บำรุง (หมู่ 4), บ้านสันทราย (หมู่ 5), บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ (หมู่ 6), บ้านถ้ำมงคล (หมู่ 7), บ้านสันทรายทอง (หมู่ 8), บ้านถ้ำจอมศิล (หมู่ 9), บ้านสันต้นศรี (หมู่ 10), บ้านสันต้นเปา (หมู่ 11), บ้านสันทรายเงิน (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/12690
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :