หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้าสันโค้ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้าสันโค้ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
เนื้อที่ : 136 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : บ้านใหม่พัฒนา (หมู่ 6), สันโค้ง (หมู่ 1), สันป่าตอง (หมู่ 2), บ้านห้วยทรายเลื่อน (หมู่ 3), บ้านจำไก่ (หมู่ 4), บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง (หมู่ 5), บ้านร่องชมภู (หมู่ 7), บ้านชาติภูไท (หมู่ 8), บ้านห้วยทรายแก้ว (หมู่ 9), บ้านใหม่สันกลาง (หมู่ 10), บ้านใหม่ดอนเจริญ (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/24128
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :