หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเนินบาก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเนินบาก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 265 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เนินภูดิน
หมู่บ้าน : เนินบาก (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/9880 ลว 8 ต.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายรักษา สุนินทบูรณ์
สภาพป่า :
    เป็นที่เนิน มีต้นไม้ขึ้นอยู่ไม่มาก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีสภาพที่ควรดำเนินการจัดการเป็นป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/8724 ลว 3 มิ.ย 56
ผู้ตรวจสอบ : นายอิศรพงศ์ กุลไทย
สภาพป่า :
    เป็นพื้นที่เนินขนาดเล็ก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :