หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนวัดรุ่งวิไลวราราม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนวัดรุ่งวิไลวราราม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 8 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ความสูง 49 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
หมู่บ้าน : บ้านวัดแตน (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 21 มีค.43
ผู้ตรวจสอบ : นางสมศักดิ์ เร่งเพียร
สภาพป่า :
    เป็นที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณวัดรุ่งวิไลวราราม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในบริเวณวัดรุ่งวิไลวราราม ซึ่งทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า ชุมชนจึงร่วมใจกันที่จะฟื้นฟูสภาพป่าให้เกิดความร่มรื่นไว้สำหรับเป็นแหล่งอาหาร แหล่งไม้ใช้สอยตลอดจนเป็นเขตอภัยทาน จึงเห็นควรส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำโครงการป่าชุมชน ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :