หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านดงโคกขาม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านดงโคกขาม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 30 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย ความสูง 39 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
หมู่บ้าน : บ้านดงโคกขาม (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 21 มีค.43
ผู้ตรวจสอบ : นางกัลยา รัตนะชีวะกุล
สภาพป่า :
    เป็นที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณป่าช้าเก่าของหมู่บ้าน ทางด้านทิศตะวันออก ชุมชนได้ร่วมกันปลูกสักประมาณ 2.5 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2536
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากพื้นที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวเป็นที่รกร้างว่างเปล่ายังมิได้มีผู้ใดเข้าทำประโยชน์และหลักฐาน สำหรับที่หลวงไม่ปรากฎชัด จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน เพราะชุมชนมีความพร้อมสามารถดำเนินการตามโครงการตามโครงการป่าพื้นบ้าน อาหารป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :