หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านวังดินเหนียว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านวังดินเหนียว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 19 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบไม่มีโขดหิน ติดกับพื้นที่ทำกินของราษฎรและพื้นที่ปลูกสัก ยูคาลิปตัส บางส่วนติดกับคลองส่งน้ำ
หมู่บ้าน : วังดินเหนียว (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3836 ลว 28 ก.พ. 61
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรพรรณ มากดวงจันทร์
สภาพป่า :
    เป็นพื้นที่โล่ง มีต้นไม้ขึ้นกระจายทั่วไป
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ได้ตรวจสอบแล้วสภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการต่ออายุโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/13509 ลว 11 พ.ย.48
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรพรรร มากดวงจันทร์
สภาพป่า :
    เป็นพื้นที่โล่ง บริเวณโดยรอบมีไม้พุ่มขนาดเล็กขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป สัตว์ป่าที่พบ เช่น งู นก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการจัดทำโครงการ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :