หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองโสน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองโสน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 1000 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม จ.เพชรบุรี
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาตั้งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้ม ท้องที่ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สภาพดินอุดมสมบูรณ์ อยู่ไม่ห่างไกลหมู่บ้านมากนัก
หมู่บ้าน : หนองโสน (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/7859 ลว 23 ส.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายนิพล ไชยสาลี
สภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปอุดมสมบูรณ์ มีพรรณไม้ขึ้นอยู่ค่อนข้างหนาแน่นพบพรรณไม้ เช่น ตะขบป่า ตะคร้อ ติ้ว แต้ว ไข่เน่า ขนุน งิ้ว ฯลฯ นอกจากนี้มีการพบพืชสมุนไพร สามารถนำมารักษาโรคได้ สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและสามารถที่จะทำการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมได้อีกจำนวนมาก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สามารถจัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :